Hopp til innhold

SV: PSTs masseinnsamling er en stor skandale

SV er svært kritisk til at PST har samlet inn og søkt i enorme mengder opplysninger om flypassasjerer, og kaller saken en stor skandale. Nå vil de ha svar på hvorfor justisminister Jøran Kallmyr (Frp) ikke stoppet praksisen før.

Freddy Øvstegård

KREVER SVAR: Freddy Øvstegård i SV vil vite hva statsråd Jøran Kallmyr og Justis- og beredskapsdepartementet har visst om saken.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Dette er en stor skandale. PST har med åpne øyne drevet systematisk ulovlig masseinnsamling og lagring av personopplysninger, og får sjeldent sterk kritikk fra EOS-utvalget for det, sier Freddy Øvstegård, som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite til NRK.

Kontrollkomiteen ble torsdag informert av EOS-utvalget om den svært sterke kritikken kontrollutvalget kommer med i sin særskilte melding.

Svein Grønnern med den særskilte meldingen med kritikk fra EOS-utvalget av PST angående passasjerlister

KRITISK TIL PST: Svein Grønnern presenterte torsdag den særskilte meldingen som inneholder sterk kritikk av PST.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

EOS-utvalget mener at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) brøt loven ved å søke direkte i Norwegians billettsystemer og hente ut millioner med passasjeropplysninger fra flere andre flyselskaper.

Utvalgets leder Svein Grønnern er også kritisk til at PST har fortsatt praksisen, selv om de fikk kritikk allerede i 2014 for å bruke passasjeropplysninger, uten at de har tillatelse i loven.

– PST har videreført en praksis som de i 2014 fikk kritikk for å ikke ha lovhjemmel til, sa utvalgslederen til NRK torsdag.

Mener justisministeren må svare: – Hvorfor ble ikke den ulovlige overvåkingen stoppet?

At temaet med passasjerinformasjon hadde vært oppe før, gjør at SV ser ekstra alvorlig på saken.

I den særskilte meldingen fra EOS-utvalget kommer det frem at PST fikk kritikk i en enkeltsak i 2014.

PST skal da ha svart at de skulle ta opp behovet for lovregulering med Justisdepartementet.

SV mener dette gjør at justisministeren må svare.

– Nå må vi snarest få svar på om justisministeren har visst om PSTs praksis. Rapporten viser til dialog mellom PST og departementet om temaet så tidlig som 2014. Derfor må vi finne ut hva departementet har visst når, og hvorfor denne ulovlige overvåkningen ikke ble stoppet før, sier Øvstegård i SV.

EOS-utvalget ga også kritikk til PST for ikke å hjelpe til med å avklare hva tjenesten faktisk hadde gjort med blant annet Norwegians billettsystemer.

PST skal blant annet ha svart at de ikke hadde tilgang til å søke på hvem som reiste på innenlandsfly i Norge.

Men da EOS-utvalget kom på uanmeldt inspeksjon på Gardermoen, viste det seg at det ikke fantes noen slik innskrenkning.

– Skandalen blir enda større av at PST ikke har svart på utvalgets spørsmål, og i tillegg gitt gale svar. Her må justisministeren rydde opp og forsikre om at PST følger loven, sier Øvstegård.

Norwegian kundeservice-skranke på Oslo lufthavn Gardermoen

SKAL HA HENTET INFORMASJON FRA BILLETTSYSTEM: PST skal ha brukt Norwegians billettsystem for å slå opp hvem som reiser.

Foto: Bo Mathisen / Norwegian

Kallmyr: – Må få bruke tid til å svare

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier han tar rapporten fra EOS-utvalget på det største alvor, og at han vil sørge for at etatene ikke gjør ting de ikke har lovhjemler for.

Justisminister Jøran Kallmyr

KAN IKKE SVARE HVA PÅ HVA DEPARTEMENTET HAR VISST: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier han trenger tid til å få avklart hva departementet har visst om PSTs praksis.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kallmyr tiltrådte som justisminister i mars i år, men var også statssekretær i departementet fra oktober 2014 til februar 2016.

Han kan overfor NRK torsdag kveld ikke svare på hva han eller Justis- og beredskapsdepartementet har visst om praksisen til PST.

Justisministeren sier de vil gå gjennom rapporten nøye, og se på om departementets rutiner har vært gode nok.

På spørsmål om hva han visste om praksisen til PST, svarer Kallmyr at «en justisminister vet det departementet vet».

– Har du visst at PST har samlet inn disse opplysningene?

– Som sagt: Justisministeren vet, når departementet vet det.

– Har departementet visst?

– Her er det en historikk som gjør at jeg er nødt til å bruke litt tid for å kunne svare på det spørsmålet. EOS-utvalget har blant annet vist til saker helt tilbake til 2014. Sånn sett må jeg nesten få komme tilbake til og svare på når var det departementet visste, og hva slags involvering departementet har hatt i denne saken.

– PST ble advart om denne praksisen i 2014. Hvorfor grep ikke departementet inn da?

– Det blir det samme svaret. Vi trenger litt tid til å faktisk se på den rapporten som vi fikk oversendt i dag (torsdag, journ. anm). Det er en grundig rapport, og vi tar den på det største alvor. Vi skal sørge for at våre tjenester har hjemmel til å gjennomføre de tiltakene de gjør. Så må vi også ta en runde på og se om PST har de lovhjemlene de trenger for å holde landet sikkert.

– Kan folk stole på at PST holder seg innenfor loven?

– Jeg registrerer at PST har sagt at de har avsluttet den virksomheten med en gang de ble klar over EOS-utvalgets innstilling om at dette var en praksis som ikke var i tråd med loven.

– De fortsatte jo likevel, etter at de ble advart om det i 2014?

– Nå forstår jeg det slik at den endelige konklusjonen, slik som PST i hvert fall har forklart det, kom nå i forbindelse med EOS-utvalget. Da har de informert meg om at de har avsluttet denne praksisen. Men så må vi se på denne saken. Det er en grundig rapport, som vi er nødt til å se nærmere på, før vi kan gi noen ytterligere kommentarer om detaljer.

Bygget til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Nydalen i Oslo.

FÅR KRASS KRITIKK: Politiets sikkerhetstjeneste får krass kritikk av EOS-utvalget, som kontrollerer de hemmelige tjenestene. Dette er et bilde av kontoret til PST i Nydalen i Oslo.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger