Styresmaktene utfører dataangrep: – Vi har klart å hente ut statshemmelegheiter

OSLO/ARENDAL (NRK): Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) utfører nettangrep mot viktige norske samfunnsaktørar. – Kvar gong vi utfører angrep, så kjem vi alltid inn. Vi har klart å hente ut materiale som kan skade rikets sikkerheit, seier avdelingsdirektør.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) utfører nettangrep mot viktige norske samfunnsaktørar. – Kvar gong vi utfører angrep, så kjem vi alltid inn. Vi har klart å hente ut materiale som kan skade rikets sikkerheit, seier avdelingsdirektør.

VIDEO: Over tusen alvorlege nettangrep mot Telenor hittil i år. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) testar kor lett det er å angripe norske interesser.

Dataekspertane som jobbar i den nasjonale cybersenteret til NSM utfører dataangrep på bestilling frå statlege aktørar – som til dømes Forsvaret og departement. Målet med det er å avdekke svakheiter i viktige nasjonale system – før dei kriminelle gjer det.

– Vi har klart å komme oss inn kvar gong vi har utført dataangrep mot norske aktørar som handterer skjerminsverdig informasjon, seier Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør i NSM.

– Når vi er inne i systema stoppar vi opp, for då er vi jo inne. Vi rapporterer sikkerheitshola vidare slik at dei kan tettast før dei kriminelle finn dei.

Vi har klart å hente ut både statshemmelegheiter, informasjon som er gradert og personopplysningar. Rett og slett sensitiv informasjon av alle slag.

Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Kappløp med datakriminelle

Telenor opplever fleire gonger om dagen at den stadig meir organiserte nettmafiaen går til angrep på systema deira. Berre hittil i år har Telenor avdekka over 1000 alvorlege angrep. Dei fryktar store konsekvensar for samfunnet dersom dei ikkje lukkast med å stoppe dei.

Hans Christian Pretorius

Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør i NSM.

Foto: Eirin Aardal/NRK

Sikkerheitsdirektør i Telenor, Hanne Tangen Nilsen, seier dei ser ei utvikling med meir sofistikerte, meir avanserte og profesjonelle angrep.

Avdelingsdirektøren i NSM, Hans Christian Pretorius, seier at dei også opplever at angrepa blir stadig meir avanserte og organiserte.

– Utviklinga går ekstremt fort og vi er i kappløp med dei kriminelle for å henge med. Mange angrep er svært avanserte, seier han.

Får tak i informasjon av alle slag

Når NSM utfører dataangrep for å avdekke svakheiter har dei klart å hente ut svært sensivit informasjon.

– Når vi har klart å komme oss inn i eit datasystem, så får vi jo tak i all den informasjonen som ligg der, seier Pretorius.

– Vi har klart å hente ut både statshemmelegheiter, informasjon som er gradert og personopplysningar. Rett og slett sensitiv informasjon av alle slag. Vi har klart å hente ut informasjon og opplysningar som kan skade rikets sikkerheit visst det kjem ut, seier Pretorius.

Han seier det er mange aktørar rundt om i verda som har like høg kunnskap som ekspertane i NSM, og som då har kompetanse til å utføre dei same angrepa.

Sikkerheitsdirektør i Telenor, Hanne Tangen Nilsen

Sikkerheitsanalytiker Thomas Norheim viser sikkerheitsdirektør i Telenor, Hanne Tangen Nilsen, oversikt over nettangrepa det siste døgnet.

Foto: Simon Solheim / NRK

– Må høgare på dagsorden

Avdelingsdirektør Einar Lunde i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet seier seier trusselen frå cyberkriminelle har blitt meir og meir alvorleg.

– Trusselen er veldig alvorleg, og trusselen er aukande. Vi har ingen sjans til å velge bort denne trusselen. Vi kan ikkje sei at dette er noko vi ikkje vil forhalde oss til. Fleire og fleire verdiar blir flytta over i det digitale rom – skurkane flyttar seg etter, seier Lunde.

– Til og med statar kan bli trua i det digitale rom på ein fundamental måte, seier han.

Pretorius i NSM meiner styresmaktene må gjere meir for å møte trusselen på ein bedre måte.

– Dette må høgare på dagsorden. Vi må ha eit større fokus på dette og implementering av tiltak må henge bedre saman, seier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger