Strengere asylpolitikk

Justisminister Anders Anundsen (Frp) lovet i julen strengere praksis og resolutt innvandringspolitikk. Ett av grepene er å utvise asylsøkere som lyver om at de har søkt asyl i andre land.

Stoltenberg-regjeringen bestemte i mai 2012 at politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke lenger skulle kunne utvise asylsøkere utelukkende på grunn av at de hadde løyet om at de allerede hadde søkt asyl i andre europeiske land.

De frigjorte ressursene som denne forskriften ga, skulle i stedet brukes på raskere saksbehandling og uttransportering i såkalte Dublin-saker. Dublin-avtalen innebærer at en søknad om asyl bare skal behandles i ett av de 29 europeiske landene som har skrevet under på avtalen.

Flere kan lettere utvises

Justisminister Anders Anundsen bestemte lille julaften at forskriften skulle opphøre fra 1. januar i år. -Opphør av forskriften vil føre til at det blir grunnlag for å utvise en større personkrets enn i dag, nemlig også personer der eneste grunnlag for utvisning er at personen har nektet for å ha søkt beskyttelse, søkt visum eller avgitt fingeravtrykk i et annet land, sier Anundsen til Aftenposten.

Politiets utlendingsenhet har tidligere vært sterkt kritisk til at asylsøkere som gir uriktige opplysninger, ikke skal kunne utvises. Ferske tall som Aftenposten har fått fra UDI, viser at 2.590 asylsøkere ble avvist i Norge etter Dublin-reglene fram til desember i fjor, en økning på om lag 50 prosent fra året før. De aller fleste hadde tidligere søkt asyl i Italia, Sverige, Hellas og Sveits. Det tok i snitt 58 dager å behandle disse sakene, sju dager mer enn året før.

Hovedårsaken til den voldsomme økningen er at langt flere nå blir avslørt av sine egne fingeravtrykk i EUs asyldatabase Eurodac, et register som omfatter alle EU-land, samt Norge, Sveits og Island. Dermed blir det også langt enklere for politiet å finne ut om en som søker asyl i Norge, allerede har søkt asyl i et annet land.

Ikke bruke ressurser på grunnløse søknader

Anundsen gjorde det klart overfor NTB allerede i julen at det viktigste på asylområdet er å bruke minst mulig ressurser på asylsøkere med grunnløse søknader.

-Vi må ha en rask behandling av søknader som resulterer i en rask og resolutt tilbakesending for dem som ikke har noe her å gjøre, sa Anundsen og lovet å være en handlekraftig justisminister som løser politiske utfordringer og ikke skyver oppgaver foran seg.

-Så fort nyttårsrakettene har sluknet, vil folk merke at det er en ny politisk ledelse i justissektoren, fastslo Anundsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger