Hopp til innhold

Vil ikke trekke støtte til minoritetssenter

Ingen andre partier på Stortinget stiller seg bak Mazyar Keshvaris ønske om å frata pengestøtten til Mira-senteret på grunn av uttalelser om barneekteskap.

Ingjerd Schou

– ET ENKELTUTSPILL: Ingjerd Schou, innvandringspolitisk talsperson for Høyre mener man ikke kan frata organisasjoner statsstøtte på bakgrunn av enkeltutspill

Foto: Shemsi Bunjaku

Frps innvandringspolitiske talsmann reagerte sterkt på at Fakhra Salimi mener en 15 år gammel jente burde fått bo sammen med ektemannen da de kom til Norge i høst. Jenta er nå blitt 16 år.

Keshvari mener Mira-senteret må miste støtten fra staten på grunn disse synspunktene.

– Hvis dette er det lederen av Mira-senteret har forstått med problemstillingen rundt barneekteskap, så er det på tide å kutte ut statsstøtten, for dette er ikke en organisasjon som vi kan bruke til å fremme integrering av innvandrerkvinner, sier Keshvari.

Men selv om flere partier på Stortinget er uenig med Salimi, får ikke Keshvari støtte når det gjelder å kutte pengestøtten.

Geir Toskedal (KrF)

REAGERER PÅ KESHVARI: Geir Sigbjørn Toskedal, innvandringspolitisk talsperson for KrF på Stortinget, mener man ikke kan trekke statsstøtten til en organisasjon selv om man er uenig med noe lederen sier.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Jeg reagerer på uttalelsen (til Keshvari), og kan vanskelig se for meg at Frp kan stille seg bak at man skal straffe en organisasjon med å trekke offentlig støtte fordi de har sagt noe man er så uenig i. Vi har ikke tradisjon i vårt parti å tenke at man skal trekke statsstøtte selv om man er uenig med noen, sier Geir Sigbjørn Toskedal, innvandringspolitisk talsperson for KrF på Stortinget.

Enkeltutspill

André N. Skjelstad

UENIG MED KESHVARI: André Skjelstad, innvandringspolitisk talsperson for Venstre.

Foto: Venstre
Karin Andersen

VERNER OM MIRA-SENTERET: Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

Foto: Stig Weston / SV

Høyre ønsker heller ikke å trekke støtten.

– Høyre er klare på at barneekteskap ikke aksepteres. Det kommer vi til å fortsette å være. Hvorvidt organisasjoner skal fratas statsstøtte må tas opp i budsjettprosessen, men rent prinsipielt mener jeg at vi ikke kan frata organisasjoner statsstøtte på bakgrunn av enkeltutspill, skriver Ingjerd Schou, innvandringspolitisk talsperson for Høyre i en e-post til NRK.

– Mira-senteret gjør en viktig jobb for integreringen i Norge. Jeg er ikke enig med Salimi i dette spørsmålet, men det er ingen grunn til å frata dem statsstøtten, skriver André Skjelstad, innvandringspolitisk talsperson for Venstre.

SV: Tull å frata støtte

– Det er tull å snakke om å frata Mira-senteret støtte. De gjør mer for kvinnefrigjøring blant innvandrerkvinner hvert år, enn Frp noensinne har gjort. Å være uenig med dem i sak, er noe helt annet, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

Det har ikke lyktes NRK å få noen kommentar fra Arbeiderpartiet om Keshvaris utspill.

Bakgrunn: Minst 61 mindreårige var gift da de kom til Norge som asylsøkere i fjor. Minst ti av dem under 16 år.

AKTUELT NÅ