Hopp til innhold

Stortinget vil gi mer til pensjonistene

Et flertall på Stortinget mener pensjonistene bør få enda mer enn det regjeringen har lagt opp til i årets trygdeoppgjør.

Arbeids- og sosialministeren kommenterer trygdeoppgj¯ret

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte trygdeoppgjøret torsdag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Staten tilbyr pensjonistene 3,58 prosent årsvekst i løpende alderspensjon i årets trygdeoppgjør. Kravet var 3,83 prosent.

– I år blir den årlige reguleringen av alderspensjon under utbetaling i tråd med et gjennomsnitt av lønns- og prisøkningen. Det ligger i tillegg inne en kompensasjon for 2020, som gjør at nivået blir som om reguleringa var slik også i 2020. Samlet gjør det at pensjonistene kommer vesentlig bedre ut enn vanlige lønnsmottakere, opplyser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener pensjonistene skal få enda mer enn det regjeringen har lagt opp til i trygdeoppgjøret.

– Pensjonistene skal få en regulering som sørger for at de ikke går i minus når de andre går i pluss. Det har de gjort i altfor mange år, sier Støre til NRK.

Ikke fornøyd

I fjor ble Stortinget enige om en ny måte å regulere på, snittet mellom prisøkning og lønnsøkning. Ap-lederen mener pensjonistene må kompenseres for etterslepet.

– Vi må få det systemet til å stemme sammen med modellen som var fra i fjor. Og når de har regnet på de tallene så vil de komme negativt ut i fjor. Det var ikke meningen. Derfor er det rimelig at man tolker dette på den måten som er dagens regler og at de får det oppgjøret de nå får. Det er en rettferdig overgang mellom to systemer som sikrer pensjonistene.

Pensjonistforbundet og LO forventet en solid oppgang i årets trygdeoppgjør, men blir bare delvis hørt av regjeringen.

Pensjonistforbundet er ikke fornøyd med årets trygdeoppgjør, til tross for den økte kjøpekraften til pensjonistene. De vil ikke skrive under på oppgjøret og krever økt kompensasjon for etterslepet.

Trydgeoppgjøret 2020

Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, er misfornøyd med årets trygdeoppgjør.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi krever en uenighetsprotokoll i år. Vi er ikke fornøyd med at regjeringen ikke fullt ut kompenserer pensjonistene for etterslepet i fjor, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, til NRK.

– Vi er selvsagt fornøyd med at vi får på plass kjøpekraftøkningen. Men vi mener vi skal kompenseres fullt ut for det etterslepet vi fikk i fjor, sier Davidsen.

Plusser på

Pensjonistlederen håper nå at et stortingsflertall med SV, Frp, Sp og Ap vil sikre pensjonistene denne kompensasjonen. Og det har han god grunn til å håpe på.

– Bestillingen fra Stortinget har vært tydelig: Vi vil kompensere pensjonistene for tapt kjøpekraft. Det er uforståelig at regjeringen ikke følger dette opp fullt og helt. SV mener etterslepet fra i fjor må tas igjen og vil gå inn for dette i Stortinget. Her styrer regjeringen mot et nederlag, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sier det samme:

– Vi støtter Pensjonistforbundet fullt ut og vil foreslå at pensjonistene skal få den inntektsutviklingen Stortinget la til grunn og som de derfor har krav på når saken nå skal behandles i Stortinget, sier hun.

Dersom påslaget blir vedtatt i Stortinget betyr det at hver pensjonist i snitt får en tusenlapp mer, sier Davidsen.

Pensjonistforbundet nektet også i fjor å signere protokollen fra trygdeoppgjøret. Samme reaksjonsform ble valgt i 2015, 2016, 2017 og 2019.

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,98 prosent fra 101.351 kroner til 106.399 kroner fra 1. mai 2021.

AKTUELT NÅ