Sterk økning asylsøkere fra Syria i august

Over tusen syrere har søkt asyl i Norge de siste tre månedene. Disse kommer i tillegg til de 8000 flyktningene Norge har sagt ja til.

Politiets utlendingsenhet på Tøyen

SPRENGT KAPASITET: Politiets utlendingsenhet på Tøyen registrerer over 500 asylsøkere i uken.

Foto: Rushda Syed / NRK

Det har vært en kraftig økning i andelen syriske flyktninger til Norge bare de siste de ukene, viser tall fra Refstad transittmottak. Over tusen asylsøkere fra Syria har kommet til Norge de siste tre månedene, og over 600 av disse har kommet bare i august i sommer.

Over 500 i uka

På Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo, hvor flyktninger registrerer seg, jobber man nå på spreng for å få registrert alle.

– Jeg vil understreke at det er en krevende situasjon for politiet når vi opplever en fire-fem-dobling av antall asylsøkere. I sommer har 30 til 40 prosent oppgitt å være fra Syria. Det er en økning fra tidligere i år, sier Snorre Øynes, Avdelingsleder for registrering og identitetsfastsettelse.

På en vanlig uke registrerer Politiets utlendingsenhet på Tøyen mellom 100 til 150 asylsøkere. De siste ukene har det vært langt over 500 i snitt i uka, ifølge PU. Mange asylsøkere har blitt nødt til å sove flere døgn i nærheten av Tøyen for å få registrert sine asylsøknader.

Syrerne som kommer til Norge har tatt seg til Norge på egen hånd og kommer på toppen av de 8000 syriske overføringsflyktningene, som et bredt flertall på Stortinget har sagt ja til å ta imot.

– Krevende å ta imot

Direktør for UDI Frode Forfang mener det er en prøvelse for mottakssystemet at så mange asylsøkere kommer på sommeren.

Frode Forfang

EKSTRA UTFORDRING: Direktør for UDI, Frode Forfang sier mange av dem som kommer til Norge nå vil få opphold.

Foto: Nora Lie/UDI

– Det blir en ekstra utfordring med bosetting av flyktninger, fordi veldig mange av dem som nå kommer er mennesker som erfaringsvis kommer til å få opphold i Norge.


Det har vært en jevn økning av Syrere som kommer til Norge, men det har vært en kraftig økning i sommer og særlig de aller siste ukene. Nå ser vi resultatet av de flyktningvandringene som skjer gjennom Tyrkia, Hellas og oppover gjennom Balkan.

En av dem syrerne som nylig har tatt seg gjennom Europa er Vassan. Han er 28 år og har akkurat registrert asylsøknaden sin hos PU på Tøyen.

– Jeg har flyktet fra Syria. Familien min er død. Jeg er ensom og jeg har ingenting. Jeg trenger beskyttelse, en bolig og jobb. Jeg vil starte et nytt liv i her i Norge, avslutter Vassan.

SISTE NYTT

Siste meldinger