Hopp til innhold

Stenging av skoler kostet 12 milliarder: Har hatt liten effekt, mener Folkehelseinstituttet

12 milliarder kroner har det kostet Norge å stenge skoler og barnehager for å hindre smitte. – Stengingen har trolig hatt liten effekt på å stoppe smittespredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Marienlyst barne og ungdomsskole

Marienlyst barne- og ungdomsskole har åpnet for 1–4 klassinger, men er stengt for 5–7 klassinger, og ungdomsskoleelevene.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

12. mars bestemte regjeringen at skoler og barnehager skulle holdes stengt for å hindre smittespredning. Mandag i forrige uke åpnet 1.-4. trinn. Resten av grunnskolen og de videregående skolene skal etter planen gradvis åpnes før sommeren. Det er varslet en plan for dette denne uken.

Prislapp:12 milliarder kroner

Økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo Steinar Holden ledet utvalget som skulle se på de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene. Utvalget leverte sin rapport 7. april.

I rapporten skrev Holden og medforfatterne:«Stengte barnehager og stengte skoler, særlig for de minste barna, er tiltak med meget store samfunnsmessige omkostninger.»

Steinar Holden

– For at skole og barnehagestenging skulle vært samfunnsøkonomisk lønnsomt, måtte det være at stengingen førte til at færre døde, at smittetoppen ble utsatt, og førte til mindre behov for intensivbehandling på sykehus, sier Holden.

Foto: Vidar Ruud / NTB/Scanpix

Så hva har det kostet oss?

– Den største kostnaden disse ukene har ifølge våre anslag vært det rene produksjonstapet, ved at foreldre som må passe barn ikke får jobbet like mye. I tillegg kommer redusert læring for barna, sier Holden til NRK.

– På toppen kommer negative effekter for sårbare barn og unge som ikke blir fulgt opp godt nok, samt velferdstapet for alle barn og unge på grunn av redusert sosial samspill, sier Holden. han påpeker at disse tingene er vanskelige å sette en pris på.

  • Det rene produksjonstapet anslo Holden og de andre i utvalget til å være 8 milliarder kroner for en måned, ved at foreldre som passer barn ikke får jobbet.
  • Fire milliarder i tap for redusert læring. Dette er basert på anslag i litteraturen, samt vårt anslag om at en del av barna, anslagsvis 30 prosent, lærer mindre enn før. Dette gjelder for både barneskole, ungdomsskolen og videregående, sier Holden.

Ungdomsskolen og de videregående skolene er fortsatt stengt.

– Dette er grunnlaget for at vi vil anslå at stenging av barnehager og skoler har kostet oss 12 milliarder kroner per måned, sier Holden til NRK.

– For at skole og barnehagestenging skulle vært samfunnsøkonomisk lønnsomt, avhenger av betydningen for spredning av smitte. Da vi skrev rapporten vurderte vi det som usikkert, sier Holden.

Folkehelseinstituttet var tidlig mot stenging

12. mars, samme dag regjeringen bestemte seg for å stenge barnehager og skoler, ga Folkehelseinstituttet FHI det motsatte rådet: «Vi tilrår ikke skolestengninger nå, men kan vurderes nøye i fase 2 og 3 og eventuelt i senere faser».

FHI skrev senest for to uker siden i sin siste risikorapport fra 21. april: «Nye publikasjoner støtter oppunder kunnskapen om at barns rolle i smittespredning er begrenset, og en videre plan for gjenåpning av flere klassetrinn bør legges i neste fase av utbruddshåndteringen».

avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet

Line Vold, avd.dir. i FHI, mener skole og barnehagestenging har hatt relativt liten effekt på å hindre smittespredning i Norge.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Line Vold, avdelingsdirektør i FHI, sier vi nå har fått mer kunnskap om barns rolle i smittespredning, blant annet gjennom en kunnskapsgjennomgang som ble publisert forrige uke.

–Det er påvist smitte hos barn, også hos barn i Norge. Så barn kan smittes. Men de er mindre utsatt for å bli smittet. Og blir de smittet, er de lite utsatt for alvorlig sykdom, sier Vold til NRK.

FHI: Stenging liten effekt på å stoppe smittespredning

Hva tenker du i dag, står dere fortsatt på at det ikke var nødvendig å stenge skoler og barnehager, seks uker etterpå?

– Det er tidlig å være skråsikker, mye er usikkert. Det ser ut som, fra andre land der man har hatt skolene åpne, at barn i liten grad har vært smittet. Det ser ut som om barn spiller en liten rolle også i smittespredning. Så vi tror at skole og barnehagestenging har hatt relativt liten effekt på å hindre smittespredning i Norge, sier Vold til NRK.

Hun framhever også at tiltaket har hatt store samfunnsmessige negative konsekvenser.

Hva med resten av Skole-Norge?

Fortsatt er 5.–7. trinn stengt, sammen med ungdomsskoler og videregående skoler.

Helseminister Bent Høie (H) sa på den daglige pressekonferansen onsdag at ambisjonen er å åpne også disse før sommeren.

På spørsmål om disse skolene også bør åpnes nå, svarer Vold dette:

– Vi mener ut fra et smittevernfaglig ståsted at det er trygt å åpne også denne delen av skole-Norge.

Hun presiserer at når det bør skje, må sammenholdes med lettelser i alle andre tiltak for å hindre smittespredning.

AKTUELT NÅ