Hopp til innhold

Språkquiz: Ingvild Bryn testar deg i nynorsk

Heiter det kvissleis eller korleis?

Ingvild Bryn

NRKs fungerande språksjef, Ingvild Bryn

Foto: Ole Kaland

1/10 Kva er rett?

  1. Han lever nok til han er 100 år.
  2. Han lev nok til han er 100 år.

2/10 Kva år?

Når kom vedtaket som sidestilte nynorsk og bokmål offisielt?

3/10 Historie:

Kvar budde Ivar Aasen det meste av livet sitt?

4/10 Fleirtalsord

Kva er fleirtal av ordet klokke på nynorsk?

5/10 Kva er rett?

A: Prinsen døypast i morgon

B: Prinsen skal døypast i morgon.

6/10 Nynorsk er:

7/10 Historie:

Kva var det nordlegaste fylket Ivar Aasen var i for å kartlegge talemålet?

8/10 Kva er rett?

A: Kvissleis går det?

B: Korleis går det?

9/10 Skrivemåte:

Kva er rett skrivemåte på nynorsk:

10/10 Kva er rett?

  1. Det er sjeldan han ser sola.
  2. Det er skjeldan han ser sola

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

Andre populære språkquizer:

AKTUELT NÅ