Hopp til innhold

Straumprisen over 4 kroner kilowattimen for første gong

Straumprisane blir rekordhøge torsdag. I Sørvest-Noreg blir døgnprisen over 4 kroner kilowattimen, medan Midt-Noreg og Nord-Noreg berre må ut med rundt 2 øre kilowattimen.

En collage av vann, strømmaster og en vaskemaskin som durer og går.

Torsdag får delar av Noreg rekordhøg straumpris.

Den førre prisrekorden på straum kom 21. desember i fjor. Då var prisen på Austlandet 3,95 kroner kilowattimen.

Torsdag passerer straumprisen for eitt døgn for første gong 4 kroner. Då må forbrukarar og næringsliv i Sørvest-Noreg betale 4,22 kroner kilowattimen, viser oversikta frå straumbørsen Nord Pool.

Sørvest-Noreg omfattar i denne samanhengen sørlege Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark.

Høyspentlinje og vindmøller i Høg-Jæren energipark.

Torsdag får delar av Noreg rekordhøg straumpris.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

På Austlandet og delar av Vestlandet blir døgnprisen 2,04 kroner kilowattimen, medan Midt-Noreg og Nord-Noreg må betale rundt 2 øre kilowattimen.

Prisane omfattar ikkje avgifter, nettleige og påslag frå straumselskapa.

Det var Europower som først omtalte saka.

Les også: Vurderer makspris på strøm – men frykter konsekvensene

Strømmast Oslo
Strømmast Oslo

Framleis lite vatn i magasina

Straumprisane har vore uvanleg høge dei siste månadane. Ein viktig grunn til dette er den urolege verdssituasjonen og straumeksport. I tillegg er det låg fyllingsgrad vassmagasina.

I førre veke hadde dei norske magasina ei fyllingsgrad på 65,1 prosent. Det er ei auke med 1 prosenteiningar frå veka før, viser tal frå NVE.

Medianverdien på tilsvarande tidspunkt for åra 2002–2021 er 73,3 prosent.

lite vann i Mjøsa.

I førre veke hadde dei norske magasina ei fyllingsgrad på 65,1 prosent. Det er ei auke med 1 prosenteiningar frå veka før, viser tal frå NVE.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Men det er store forskjellar mellom landsdelane. Sørvest-Noreg hadde den lågaste fyllingsgraden med 48,3 prosent i førre veke.

Midt-Noreg hadde høgast magasinfylling med 87,4 prosent.

Les også: – Ingen bør måtte betale over 50 øre kilowattimen

9mLiBgQyGRU
9mLiBgQyGRU

AKTUELT NÅ