Hopp til innhold

SMS-utveksling mellom helsetopper i mars: – Krevende at vi har ulike syn

Tekstmeldingene mellom helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg i mars viser at de hadde ulike syn få dager før Norge stengte ned. Men de husker ikke om hva.

Camilla Stoltenberg og Bjørn Guldvog

- ULIKE SYN: Helsedirektør Bjørn Guldvog ba om et møte med Stoltenberg 9. mars, og beskrev det som krevende at de to hadde ulike syn på hva som var klokt å gjøre nå.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Mandag 9. mars er det fortsatt tre dager til Erna Solberg skal gå på talerstolen og stenge store deler av Norge.

Gjennom helgen har landets helsebyråkrater jobbet på spreng. Denne mandagen er det totalt 192 smittede i Norge, et tall som de neste dagene skal øke kraftig.

Klokken 07.52 sender Bjørn Guldvog en tekstmelding til Camilla Stoltenberg. Han ber om et møte samme morgen.

9. mars 07:52

Bjørn Guldvog:Hei Camilla! Takk for nyttig møte igår. Jeg har bedt om at Bjørn-Inge, du og jeg tar en liten samtale etter møtet 9.30 idag. Jeg synes det er krevende at vi har ulike syn på hva som er klokt å gjøre i situasjonen vi er i nå. Vh Bjørn
Camilla Stoltenberg:Takk. Jeg vil gjerne ha en slik samtale. Blir det kl 10:15 i HoD? Hilsen Camilla
Bjørn Guldvog:ja, jeg tror det.

NRK har fått innsyn i tekstmeldingene. Den grafiske fremstillingen over er en rekonstruksjon.

Eksakt hva de to sentrale helsetoppene hadde ulikt syn på denne morgenen, sier både Guldvog, Stoltenberg og departementsråd Bjørn-Inge Larsen at de ikke husker.

– Jeg husker ikke hva akkurat den SMS-en referer til, så det må du spørre ham (Guldvog) om, sier Camilla Stoltenberg til NRK, og legger til:

– Det som var situasjonen var et ekstremt tidspress og diskusjoner om ulike tiltak og ulike roller. Rollene våre i en krise er litt annerledes enn vi vanligvis har. Det forutsetter et tett og nært samarbeid mellom oss.

Helsedirektoratet orienterer om koronaviruset

INFORMERER: 13. mars holdt helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg en av sine mange pressekonferanser om koronaviruset, her med helseminister Bent Høie på skype.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Noe var krevende

Heller ikke helsedirektør Bjørn Guldvog husker i detalj hva som ble diskutert den morgenen.

– Til tross for at vi har hatt et veldig nært og godt samarbeid, så har det vært nyanser med uenigheter i ulike steg i FHI og Helsedirektoratet, sier Guldvog, og legger til:

– Dette handler jo om de rollene vi har, Folkehelseinstituttet som rådgiver og vi som beslutningstaker. Det er umulig for meg å si eksakt hva dette dreier seg om. Det jeg kan si er at vi på det tidspunktet diskuterte hvordan vi skulle håndtere pressekonferansene, vi hadde pressekonferanser både her og hos dem. Dessuten hvordan vi skulle håndtere turister som kom, sier Guldvog til NRK.

– Men det virker ikke som dette dreier seg om hvor mikrofonene skal stå, når du kaller det «krevende»?

– Nei, og på det tidspunktet syns jeg nok det var noe som var krevende. Men vi fikk åpenbart snakket ut om det, og i de SMS-ene som kom umiddelbart etterpå ga jeg også uttrykk for at vi var fornøyd med den oppfølgingen vi hadde hatt.

Videre tiltak for å håndtere koronapandemien

ETTER PÅSKE: 7. april holdt statsminister Erna Solberg (H), direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg en pressekonferanse om pressekonferanse om hvilke koronatiltak regjeringen ønsket å videreføre i dagene og ukene etter påske.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Guldvog mener tekstmeldingene NRK har fått innsyn i, i stor grad viser en god dialog mellom de to.

– Går du litt lenger ned ser du at Camilla takker for åpenheten vi har hatt om dette, og jeg kvitterer tilbake at det har vært en raus og god diskusjon.

I tekstmeldinger om kvelden 9. mars takker Stoltenberg for åpenhet og godt samarbeid, og Guldvog svarer at de er gjensidig avhengig av hverandre i den oppståtte situasjonen. «Jeg setter utrolig stor pris på deg», skriver han, før de utveksler virtuelle klemmer.

Kvelden etter fortsetter Stoltenberg og Guldvog med komplimentene:

10. mars 22:05

Camilla Stoltenberg:Du var veldig god på pressekonferansen idag!
Bjørn Guldvog:🙏🙏🙏
Bjørn Guldvog:Og du i morges!
Camilla Stoltenberg:Takk!

– Naturlig med diskusjoner

Også Stoltenberg understreker at SMS-ene mellom henne og Guldvog i stor grad viser en god tone, samtidig som det er naturlig med uenighet.

Camilla Stoltenberg

ULIKE: Camilla Stoltenberg påpeker at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har ulike arbeidsoppgaver og ulike roller.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg syns samtidig det er naturlig at vi har løpende diskusjoner hele tiden. Noe annet hadde vært veldig rart i en situasjon med så mye usikkerhet, og der vi har ulike arbeidsoppgaver og ulike roller, sier Stoltenberg og legger til:

– Jeg syns også det er helt riktig at det kommer for en dag i offentligheten. Men både på det tidspunktet, og senere, har vi i hovedsak hatt et godt samarbeid, og i hovedsak vært enige.

Husker ikke

En tredje deltaker på møtet mellom helsetoppene morgenen 9. mars var helseministerens øverste embetsmann, departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementsråd Bjørn-Inge Larsen

HUSKER IKKE: Heller ikke departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet husker den konkrete hendelsen.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

NRK har lest opp tekstmeldingene for Bjørn-Inge Larsen. Han svarer på e-post via departementets informasjonsavdeling.

– Gjennom hele koronasituasjonen har det vært behov for fortløpende avklaringer i helseforvaltningen. Det er blitt gjort en rekke avklaringer på telefon, SMS og fysiske møter, men jeg kan dessverre ikke huske den konkrete hendelsen som NRK viser til, skriver Larsen.

– Generelt vil jeg si at det er helt naturlig at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kan ha ulike vurderinger av en situasjon. I noen tilfeller vil dialog gi avklaring og skape enighet, mens i andre situasjoner består ulikheter i vurderingene. Der ulikhetene består, vil det fremkomme av brev fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og i de samlede anbefalingene som Helsedirektoratet sender Helse- og omsorgsdepartementet.

– Ikke på kollisjonskurs

Utover i mars blir inntrykket av uenighet mellom FHI og Helsedirektoratet tema for flere medieoppslag, i blant annet Dagbladet og NRK.

Den 25. mars skriver kommentator Astrid Meland i VG en kommentar med tittelen «Regjeringen er på kollisjonskurs med ekspertene».

Stoltenberg og Guldvog blir enige om å skrive et felles tilsvar, der de avviser at de er på kollisjonskurs.

På formiddagen 26. mars har Camilla Stoltenberg sendt over et utkast til ledelsen i Helsedirektoratet. Men helsedirektør Bjørn Guldvog er ikke fornøyd.

26. mars 11:03

Bjørn Guldvog:Hei Camilla! Jeg mener det vil være ønskelig at vi kommer med en entydig stemme som støtter valget til regjeringen. Som Geir skriver i sin e-post, tror vi ikke etterlattinntrykket blir vesentlig endret med det utkastet du sendte over. Kommer det et nytt forslag fra dere? Vennlig hilsen Bjørn
Camilla Stoltenberg:Ja, skal jobbe med det snart.

– Er det riktig å si at dere var uenig om budskapet i teksten der dere skulle fremstå som enig?

– Nei. Jeg oppfattet at vi var helt enig i budskapet som vi satte på trykk den 26. mars. Vi hadde en utveksling av utkast i forkant av det, men begge institusjonene stilte seg fullt bak på det tidspunktet, sier Guldvog.

Faksimile VG 26 mars

Faksimile VG 26 mars. Stoltenberg og Guldvog avviser at de er på kollisjonskurs.

– Men i utkastet mener du åpenbart at FHI ikke «med en entydig stemme støttet valget til regjeringen». Hva i utkastet var det som ikke gjorde det?

– Nå husker jeg ikke detaljer i det heller, men jeg tror det var resonnerende i sin form, som gjorde at man kunne tolke i forskjellige retninger. Jeg mente at når vi hadde sittet så tett på regjeringens arbeid og regjeringen hadde truffet sine beslutninger på våre råd, så var det viktig for oss å si at dette var basert på våre råd og vi var enig i strategien som ble valgt.

– Men du ba om et nytt utkast fra Folkehelseinstituttet?

– Ja, for jeg mente at det var ikke tydelig nok i forhold til det som var ønsket med den felles innsendingen som vi hadde, sier Guldvog.

– Viktig å sette i sammenheng

Stoltenberg bekrefter at hennes opprinnelige utkast hadde et «litt for komplekst budskap».

– Da var poenget å få frem hvor enig vi var, i motsetning til en kommentar like før som skrev at vi var på kollisjonskurs som jeg mente var en feil beskrivelse, sier Stoltenberg.

– Det er helt naturlig når man skriver en tekst sammen at man har ulike syn på hvordan den leses. Det opplever jeg som en helt naturlig prosess. Men det er viktig å sette det inn i en større sammenheng og se på hvor mye enighet og hvor mye diskusjoner har det vært, sier Stoltenberg.

Solberg orienterer om koronaviruset

HÅNDHILSER: Høie avverget håndhilsing mellom Solberg og Stoltenberg på pressekonferansen 12. mars. Også Guldvog var til stede.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Stoltenberg forklarer at det i forkant hadde vært en prosess med noen lengre utkast.

– Der hadde jeg også skrevet inn beskrivelse av de dialogene og diskusjoner om punkter det var godt kjent at vi hadde ulike syn på, som for eksempel stenging av barneskoler og barnehager, sier Stoltenberg.

– Heldigvis er det diskusjon

Stoltenberg understreker også at de to SMS-utvekslingene trukket fram i denne saken handler om uenighet, men at det i hennes øyne har vært mer enighet enn diskusjon:

– Og heldigvis er det diskusjon. Og det kommer det fortsatt til å være, og det har stor verdi at det blir offentlig kjent, sier Stoltenberg.

Hun påpeker at det at det har vært stor usikkerhet knyttet til situasjonen de har stått i og hvilke tiltak som virker, også betyr at man må regne med å skifte syn og justere seg.

– Hvis vi ikke hadde hatt diskusjoner oss imellom hadde de vært helt feil. Og hadde vi skjult det, så hadde det også vært helt feil. Men det betyr ikke at vi ikke i det store og hele har vært enige om retningen. Og i tillegg har vi vært enige med regjeringen.

På direkte spørsmål svarer Guldvog at han mener inntrykket av uenighet mellom FHI og helsedirektoratet er overdrevet:

– Ja, etter min oppfatning er det, i det store bildet, overdrevet. Så er det ting som er riktig oppfattet, hvor vi har hatt nyansemessig ulike syn. Men jeg tror igjen dette er sunt.

AKTUELT NÅ