Hopp til innhold

Avgift på miljøvennlig drivstoff kan gjøre vondt verre

Mange dieselbiler på veiene gjør at luftforurensningen øker. Samtidig har regjeringen lagt en skyhøy avgift på et nytt, miljøvennlig drivstoff.

Video Avgiftshopp på miljøvennlig naturgassdrivstoff

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Sjåfør Lasse Sørlie i H.M.K. Buss vil begynne å fylle konvensjonell diesel etter et avgiftshopp på miljøvennlig naturgassdrivstoff.

Drivstoffet kan brukes på vanlige dieselmotorer og gir tilnærmet null lokale utslipp. Hvis bilister begynte å bruke naturgassdrivstoffet, kunne helseskadelige utslipp ha blitt redusert kraftig.

I motsetning til vanlig diesel, er naturgassdrivstoffet helt fritt for gift og kreftfremkallende stoffer. Likevel har drivstoffet nå fått avgift som ordinær diesel. Det vil trolig føre til at bruken stuper.

– Når prisen er 18 kroner og 20 øre, da er det stopp. Da er det for dyrt, sier sjåfør Lasse Sørlie i H.M.K. Buss, som vil gå over til konvensjonell diesel.

(Saken fortsetter under bildet)

Marcus Rolandsen, daglig leder i EcoFuel

Marcus Rolandsen, daglig leder i EcoFuel, mener byråkratene i Toll- og avgiftsdirektoratet har begått en faktisk saksbehandlingsfeil.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Mener byråkratene har gjort feil

Toril Hagen, avdelingsdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet

Toril Hagen, avdelingsdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet sier det ikke er hennes oppgave å drive politikk.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Torstein Rudihagen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Torstein Rudihagen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, vil endre reglene.

Foto: Arild Sandsvik / NRK
– Vi står i fare for å gå konkurs dersom politikere eller direktoratet ikke griper inn og endrer vedtaket som nå ligger der, sier daglig leder Marcus Rolandsen i EcoFuel.

Selskapet mener byråkratene i Toll- og avgiftsdirektoratet har begått en faktisk saksbehandlingsfeil.

Direktoratet har klassifisert drivstoffet som ordinær diesel, og begrunner vedtaket med at det står på Wikipedia og Caplex.no.

Avdelingsdirektør Toril Hagen vil ikke begrunne avgiftsendringen overfor NRK.

– Jeg forholder meg til det regelverket som direktoratet er satt til å håndtere. Politikken får andre ta seg av, sier Hagen.

I strid med rødgrønn politikk

Vedtaket er fattet i strid med de rødgrønnes hensikt, hevder Arbeiderpartiets miljøtalsmann. Han krever at finansminister Sigbjørn Johnsen griper inn.

– Dette blir i alle fall i strid med intensjonene i avgiftssystemet vårt, fastslår stortingsrepresentant Torstein Rudihagen overfor NRK.

– Her får en bruke sunn fornuft og se at EcoFuel tjener mange formål, først og fremst at det er mer miljøvennlig. Så må man skjære igjennom og gi et fortsatt avgiftsfritak, mener han.

Politikerne må derfor endre reglene hvis de faktisk vil ha renere drivstoff.

Forbruk av diesel og bensin med avgiftsnivået i 2010

Forbruk av diesel og bensin med avgiftsnivået i 2010.

Foto: NRK Grafikk / NRK
Antatt forbruk av diesel og bensin med avgiftsnivået i 2025

Antatt forbruk av diesel og bensin med avgiftsnivået i 2025.

Foto: NRK Grafikk / NRK

Mer diesel dårlig for helsen

De siste årenes avgiftspolitikk i Norge har medvirket til at stadig flere nordmenn kjører dieselbiler, og flere skal det bli.

Mens bilparken i dag består av beskjedne 18 prosent dielsebiler, vil det i 2025 være 72 prosent som kjører på diesel.

Det er bra for miljøet, men dårlig for oss, viser forskningsarbeidet Norsk institutt for luftforskning (NILU) har gjort for Norges astma- og allergiforbund (NAAF).

Bekymret for utviklingen

Såkalte «giftskyer» ser vi stadig oftere: Luftforurensningen midtvinters blir så høy at den utgjør en fare for innbyggerne.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) fastslår at vi vil se stadig flere dager med ekstrem forurensning.

– Det vil være større områder som er berørt og mange flere mennesker som vil ha problemer med luftkvaliteteten. Hvis det fortsetter sånn, vil det være meget bekymringsfullt, sier forsker Ingrid Sundvor ved NILU til NRK.

(Saken fortsetter under videoen)

Video Flyttet ut av byen for å unngå luftforurensning

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Anne Kathrine Wexels Wold flyttet ut av Bergen sentrum for å unngå luftforurensning.

Flyttet ut av byen

Regjeringen sier de arbeider med en gjennomgang av avgiftene på drivstoff. Imens ligger det noe helseskadelig i lufta, som de neste ti årene også vil strekke seg ut over bykjernene.

– Tidligere bodde jeg her, sier Anne Kathrine Wexels Wold og peker mot Bergen sentrum.

Hun pakket tingene sine og flyttet ut av byen, lei av vintre hvor halsen snørte seg sammen.

– Vi ønsket å bo et sted med friskere luft og et bedre miljø, både for oppvekstvilkår og min astma, sier Wexels.

Forsker Ingrid Sundvor ved Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Forsker Ingrid Sundvor ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) viser en målestasjon som måler luftpartiklene og nitorgenoksider i Oslo-luften.

Foto: Margret Helland / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger