Hopp til innhold

Skrinlegger oljekamp - nå er de perlevenner!

For første gang erkjenner Fellesforbundet tap i det mangeårige stridsspørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten. Frp-leder Sylvi Listhaug ber forbundet nå vurdere å melde seg ut av LO.

Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesforbundets leder Jørn Eggum har funnet sammen om et historisk oljekompromiss.

Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesforbundets leder Jørn Eggum har funnet sammen om et historisk oljekompromiss.

Foto: Mats Rønning / NRK

I en pause under LO-kongressen legger Mette Nord og Jørn Eggum armene om hverandre. LOs to mektigste forbundsledere har funnet sammen i et spørsmål som splitter mange av delegatene. Et oljekompromiss er banket igjennom.

– Vi har på mange måter måttet realitetsorientere oss, sier Eggum til NRK.

Forbundet hans, det største i privat sektor, organiserer en lang rekke industriarbeidere i olje- og leverandørindustrien. Nå kommer han med en innrømmelse som har sittet svært langt inne.

– Vi vil ikke søke omkamper om avgjørelser som allerede er tatt, enten det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen eller Møreblokkene. Det utfordrer ikke vi flere ganger. Spist er spist og gjort er gjort, sier Eggum.

Les også Slik vil LO endre pensjonene

LO-kongressen 2022

– Utvikle, ikke avvikle

Til gjengjeld slår LOs oljekompromiss fast at næringen skal utvikles og ikke avvikles. Vidtrekkende forslag om å stanse eller bremse letingen etter ny olje, ble lagt til side.

– Det er utrolig viktig for omstillingen at ikke alt låses inn i videre oljeindustri, men at vi har kapasitet til å utvikle virksomheter som batterifabrikker og havvindparker, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Oljekompromisset til LO slår konkret fast at ressursene som kan bygges ut, må være «økonomisk og klimamessig bærekraftige». Og det vil få konsekvenser, erkjenner LO:

– Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt, heter det i vedtaket fra LOs øverste organ, kongressen.

Formuleringene ble enstemmig vedtatt.

Kan bli bråk

Men selv om oljefrontene enn så lenge har stilnet i LO, erkjenner både Eggum og Nord at det kan bli nye og harde tak om konkrete tildelinger på norsk sokkel i framtiden.

– Hvis du skulle finne noe som er innenfor forutsetningene, så er det helt riktig at vi vil gå inn for fortsatt uvtinning av olje og gass. Vi sier at noe er utelukket eller vernet, men så er det mange andre prosjekter på gang, som vi senere må ta stilling til om skal åpnes eller utvikles, sier Eggum.

– Det betyr at det er en kunnskapsbasert vurdering i hvert enkelt tilfelle, tilføyer Nord.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) fulgte voteringen i LO med interesse.

– Det er et samlet og grønnere LO som kommer ut av denne kongressen. I salen har de alle standpunkter fra full stopp til tut og kjør. Nå har LO lagt seg på en klok linje som erkjenner at det vil være petroleumsvirksomhet i Norge også framover, samtidig som man tar innover seg klimaendringene og trendene som går i retning av økt avkarbonisering, sier Barth Eide til NRK.

– Til å leve med

Fellesfobundes avdelingsleder i Nord-Rogaland Steffen Høiland var aktiv i debatten om oljeutvinning under kongressen.

Overfor NRK slo han fast at LO ikke er en miljøorganisasjon og kritiserte forbund i offentlig sektor for å ville endre og forringe rammebetingelsene for en næring de selv ikke er en del av.

Når NRK spør hva han mener om oljekompromisset, svarer han som følger:

– Er ikke superfornøyd, men det er vel til å leve med.

Steffen Høiland i Fellesforbundet og Martin Kvalvik i Norsk Tjenestemannslag sto på hver sin side av oljekampen i LO.

Steffen Høiland i Fellesforbundet og Martin Kvalvik i Norsk Tjenestemannslag sto på hver sin side av oljekampen i LO.

Foto: Mats Rønning / NRK

Martin Kvalvik som leder NTL Ung, vant ikke fram med forslaget om å bremse leteaktiviteten, men er likevel fornøyd med formuleringene som LO nå har samlet seg om:

– Vi er fornøyd med at vi har fått et reelt kompromiss. Dette er et godt første skritt i riktig retning, sier Martin Kvalvik i NTL Ung til NRK.

Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet

Sylvi Listhaug i Frp er skuffet over LOs oljevedtak.

Foto: William Jobling / NRK

Frp kritisk

Mens SVs fungerende leder Kirsti Bergstø gleder seg over vedtaket på LO-kongressen og sier det viser vei mot «et rettferdig grønt skifte», er Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sterkt kritisk.

Det er et paradoks at LO vil begrense næringen som indirekte sørger for at vi kan ha en så stor offentlig sektor som vi har i Norge. Oljenæringen er med på å finansiere lønna til en stor del av dem som jobber i offentlig sektor, sier Listhaug.

Hun forstår ikke hvordan LO kan slå fast at næringen skal utvikles og ikke avvikles, når vedtaket samtidig slår fast at ressurser på norsk sokkel skal ligge urørt.

Det er åpenbart at LO ikke lenger er til for vanlige arbeidsfolk. Jeg vil fortsatt oppfordre Fellesforbundet til å vurdere å melde seg ut av LO, som åpenbart ikke er opptatt av å ivareta deres medlemmers interesser, sier hun.

Naturvernforbundet og flere andre miljøorganisasjoner er på sin side godt fornøyd med vedtaket til LO.

Retningsskiftet i LO må bare bli begynnelsen av planleggingen for et Norge etter olje og gass, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

Samme budskap kommer fra andre klimaorganisasjoner og ikke minst Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja:

– Dette har vi ventet på lenge! At LO og Jørn Eggum nå innrømmer at det ikke er noen kamp igjen å ta i spørsmålet om Lofoten, Vesterålen og Senja understreker i hvor stor grad man kan være trygg på at områdene forblir petroleumsfritt til evig tid, sier folkeaksjonens leder Daniel Weiss til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger