Fredag kommer skattelistene – med «felle» for nysgjerrige snokere

Grytidlig fredag morgen offentliggjøres skattelistene – det vil si tall over hva alle med inntekt eller formue har betalt i skatt. Men i år har Skatteetaten satt opp en avskrekkende «felle» for nysgjerrige snokere.

Skattesøk med snokevarsler

SNOKE-VARSEL: Sik vil det se ut på Skatteetaten.no dersom noen har søkt på ditt navn. Da logges både navnet, fødselsdato, bosted og tidspunkt på den som søkte på ditt navn.

Foto: skatteetaten

Når skattesøket åpnes på skatteetaten.no tidlig fredag den 17. oktober, må du være forberedt på å få søkelyset på deg selv om du søker opp andre i ren nysgjerrighet.

Sjekker du hva naboen, eksen og sjefen tjente i fjor, får vedkommende varsel om det, med informasjon om ditt fulle navn, fødselsår og postnummer, pluss tidspunktet du «snoket» på.

Mariken Holter

Mariken Holter i Skattedirektoratet.

Foto: Baard Brinchmann

– Med den nye ordningen kan du finne ut hvem det er som har søkt på deg i skattelistene. Ved å klikke på en fane inne i søket, får du en statistikk som viser navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt på deg, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter.

Gradvis innstramming

Skattesøk skattelister

Slik ser skattelistesøket ut i år. Du må logge deg inn via Min ID for å kunne gjøre søk.

Foto: Skatteetaten

For å søke i skattelistene må du logge deg inn på skatteetaten med MinID via ID-porten. Det er bare siste års skattelister som er tilgjengelig for søk.

Skattelistene inneholder opplysninger om navn, fødselsår for personer eller organisasjonsnummer for selskaper, postnummer, poststed, skattekommune, nettoinntekt, nettoformue og utlignet skatt.

Om lag 898 000 unike brukere har i løpet av året vært inne og sett på skattelistene for inntektsåret 2012. Det er gjort mer enn 16, 5 millioner søk.

Allmennhetens adgang til å undersøke hva slags utslag skattesystemet gir hos navngitte personer, er gradvis strammet inn. I flere omganger har Stortinget vedtatt begrensninger, og dermed strammet inn tilgangen.

Sladrevarsler og aldersgrense

For få år siden var denne informasjonen åpent tilgjengelig, og mediene publiserte søkbare lister på sine nettsider. For to år siden mistet mediene denne muligheten, og skattedataene i søkbar form lagt bak en innloggingsmur hos Skattedirektoratet.

I år innfører skattemyndighetene også aldersgrense. Du må være over 16 år for å få lov til å søke. Skattedirektoratet foreslo en aldersgrense på 18 år, men dette mente Finansdepartementet at var for høyt, og justerte det ned til 16 år. Du kan heller ikke søke opp mer enn 500 personer per måned.

Det er ikke utenkelig at den nye «sladrevarsleren» vil sette en bråstopp for det meste av nysgjerrige søk, men mediene har fortsatt adgang til skattelistedataene og til å publisere topplister ut fra journalistiske vurderinger.

Mediene får fortsatt utlevert skattelister til journalistiske formål, men i NRK måtte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen skriver under en avtale som regulerer bruken. NRK forpliktet seg gjennom avtalen til at hele eller deler av skattelisten ikke skal legges ut på internett eller gis til andre. Men vi kan fortsatt omtale enkeltpersoner i artikler og publisere topplister.

Siv Jensen

Hensynet til privatlivets fred gjør at skattelistene ikke lenger er fritt tilgjengelige. Finansminister Siv Jensen sier mange opplever snoking i skattelistene som et inngrep i privatlivet.

Foto: NRK

Restriksjonene innføres for å styrke vernet av skatteyters privatliv og for å hindre kommersiell utnyttelse.

– Mange opplever utlegging av opplysningene som ubehagelig og som et inngrep i sitt privatliv, sa finansminister Siv Jensen da forslaget ble lagt ut på høring i januar.

Datatilsynet begeistret

Datatilsynet mener det var på høy tid med et strammere regelverk rundt skattelistene, og kaller tidligere tiders åpne skattesøk for «et underholdningsprodukt».

Da reglene ble endret i 2011 ble det altså slutt på at mediene kunne publisere søkbare skattelister på sine nettsider. Men du kan fortsatt søke i skattetall for 2009 og årene før: nrk.no/skatt

NRK.no publiserer fredag morgen en rekke topplister som viser navn på de rikeste, de som tjente mest, og de som betalte mest skatt i Norge i fjor.

Før du søker bør du være oppmerksom på at skattelistene ikke forteller alt (se faktaboks til høyre). Tallene er basert på foreløpige skatteopplysninger fra Skattedirektoratet, de kan inneholde feil som vil bli rettet når klagebehandlingen er ferdig.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger