Dette betyr statsbudsjettet for deg

Høyere skatt for uføretrygdede. Billigere bruktbiler og rimeligere netthandel fra utlandet. Lavere formuesskatt. Se endringene som påvirker husholdningenes økonomi i 2015 her.

Statsbudsjettet collage

Regjeringen gjør store endringer i statsbudsjettet for 2015.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen og Høyre-FrP-regjeringen legger i dag frem sitt første statsbudsjett hvor den borgerlige regjeringen har hatt begge hendene på rattet i finanspolitikken.

For at budsjettet skal gå gjennom, er regjeringspartiene avhengig av støtte i Stortinget, først og fremst fra Venstre og KrF.

Budsjettforslaget blir gjenstand for forhandlinger, og vil ikke være den endelige fasiten.

Få en oppsummering av statsbudsjettet med reaksjoner på under et minutt.

Billigere å eie campingvogn og snøskuter

 • Billigere å kjøpe bruktbil: Omregistreringsavgiften reduseres med 35 prosent i gjennomsnitt. Ifølge Bilnytt.no reduseres den høyeste satsen for å omregistrere en brukt bil fra 17.223 kroner 5.800 kroner. Det betyr at det blir vesentlig gunstigere å kjøpe nyere bruktbiler.
 • Campingvogner: Regjeringen fjerner årsavgiften.
 • Snøskuter: Årsavgiften blir redusert.

Færre betaler toppskatt

 • Ingen med lønnsinntekter under 552.300 kroner skal betale toppskatt for inntektsåret for 2015. Det er en økning fra 527.400 kroner fra 2014.
 • Inntekter over dette nivået får en ekstraskatt på 9 prosent.
 • Trinn to i toppskatten slår inn ved 885.600 kroner i 2015, en økning på 28.300 kroner fra 2014. Inntekter over dette får en ekstraskatt på 12 prosent.
Finansminister Siv Jensen er fornøyd med Solberg-regjeringens økonomiske prioriteringer for statsbudsjettet for 2015.

Høyere skatt for folk på trygd

 • Mer skatt for utføretrygdede: Fra neste år vil uføretrygdede bli skattet på samme måte som lønnsmottakere, hvis regjeringen får gjennom sitt forslag til skatteendring, skriver NTB
 • Regjeringen argumenterer med at det vil få flere uføretrygdede ut i arbeidslivet. Endringen vil berøre om lag 310.000 personer. For å kompensere for økt skatt blir den nye uføretrygden høyere enn dagens uførepensjon.
 • Uføretrygdede med lånegjeld vil få redusert fradragsprosenten fra 55 til 27 prosent. For uføre som har gjeld, vil det gi et ganske stort inntektstap. Derfor foreslår regjeringen å innføre en overgangsordning på tre år slik at gruppen får tid til å tilpasse seg.
  Frikortgrense opp til 50 000 k
  r: Regjeringen hever frikostgrensen til 50 000 kroner. Dermed kan skoleungdom tjene opp til 50 000 kroner neste år uten å måtte betale skatt.

Formuesskatten senkes

 • Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner. Det betyr at det kun er netto skattemessige formuesverdier over 1,2 millioner kroner som skattlegges for 2015.
 • Samtidig kuttes formuesskatten fra 1 prosent til 0,75 prosent. Kommunene beholder sin andel av formuesskatten på 0,7 prosent, mens den statlige andelen av formuesskatten kuttes fra 0,3 prosent til 0,05 prosent.
 • Effekten er at en person med 2 millioner kroner i skattemessig formue i 2014 betaler 4.000 kroner mindre i formuesskatt for inntektsåret 2015.
 • Bedriftseiere og andre med 30 millioner i skattemessig formue vil få redusert skatteregningen fra formuesskatten fra 290.000 kroner til 216.000 kroner.
 • Men dette gjelder ikke for dem som har store deler av nettoformuen i eiendom.

Dyrere å eie utleiebolig nummer to og næringseiendom

 • Regjeringen øker likningsverdiene for dem som eier flere utleieboliger til 80 prosent av likningsverdi, fra dagens nivå på 50 prosent.
 • Samtidig skrus likningsverdiene for næringseiendom opp til 80 prosent av markedsverdi.
 • Det innebærer at de som eier flere utleieboliger og næringseiendom får skattegrunnlaget økt kraftig.
 • Endringen kan bety at flere som har store formuer i eiendom får høyere formuesskatt enn i 2014, til tross for at skattesatsen kuttes.

Billigere å netthandle fra utlandet

 • Den tollfrie grensen for handel fra utlandet økes fra 200 til 500 kroner. Frakt og finansieringskostnadene inkluderes i beløpet.
 • Det betyr at mer enn dobbelt så dyre varer kan kjøpes over nettet, fra utenlandske leverandører, uten toll eller moms inn til Norge.

NRK-lisensen på stedet hvil

Regjeringen foreslår at TV-lisensen holdes uendret på dagens nivå også i 2015. Med en ventet prisvekst på 2,1 prosent blir lisensen reelt sett billigere. Kringkastingssjefen sier at det innebærer at NRK må kutte kostnader tilsvarende 300 millioner i 2015.

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand gir deg en kort oversikt over skattelettelsene i regjerings forslag til statsbudsjett for 2015.

NRK-kommentator Lars Nehru Sand oppsummerer skattelettelsene

Dyrere med billige lån fra arbeidsgiver

 • Mindre gunstig å låne av arbeidsgiver: Påslaget i normrenten ved beregning av den skattemessige fordelen ved lån i arbeidsforhold økes med 0,25 prosentpoeng.
 • Kontantstøtten holdes uendret på dagens nivå.
 • Barnetrygden holdes uendret på dagens nivå.
 • Trygdeavgiften på lønn, trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentpoeng.
 • Marginalskatten på lønn og næringsinntekt senkes med 0,1 prosentpoeng.

Vil ha kortere sykehuskøer

 • Regjeringen vil styrke helsevesenet med 2 milliarder kroner til pasientbehandling.
 • Veksten omfatter behandlingene innen somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering.
 • Økte bevilgninger skal sørge for at køene blir kortere. Regjeringen vil øke kjøp fra private og gi sykehusene anledning til å behandle flere. Neste år starter innføringen av fritt behandlingsvalg, og regjeringen foreslår å sette av 150 millioner til reformen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger