Hopp til innhold

Norge først i Europa med ny traumebehandling av barn

Som de første i Europa får norske fagfolk nå opplæring i en ny, amerikansk metode som skal gi bedre behandling av traumatiserte barn.

Traumatisert barn

BEHANDLING: Norske fagfolk får nå opplæring i den amerikanske traumebehandlingsmetoden TF-CBT. (ILLUSTRASJONSBILDE/COLOURBOX)

Foto: ia_64 / Colourbox

Tine Jensen

RESULTATER: Forsker Tine Jensen sier at den nye, amerikanske metoden så langt har gitt gode resultater.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Virkningen av en den nye behandlingsmetoden kommer fram i en undersøkelse utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

I den ble i alt 156 norske barn mellom 10 og 18 år tilfeldig trukket ut til å få enten tradisjonell behandling – eller behandling etter en ny metode utviklet i USA, kalt TF-CBT.

Barna, som tilhørte åtte ulike norske behandlingssentre, hadde opplevd ulike former for vold og overgrep, samt blant annet mobbing eller andre dramatiske hendelser.

– Resultatene viser at de barna som fikk den nye behandlingsmetoden ble betydelig friskere, på kortere tid, sier psykolog og forsker Tine Jensen ved Universitetet i Oslo til NRK.

Mer direkte

Cecilie Skagemo

MER DIREKTE: Psykologspesialist Cecilie Skagemo forklarer at den nye metoden er mer rett på sak enn flere av de tradisjonelle behandlingsformene.

Foto: Tom B. Ingebrigtsen / NRK

Ved bruk av den nye metoden, TF-CBT, tar man opp problemene mer direkte enn før, forklarer psykologspesialist Cecilie Skagemo ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

– Før brukte vi ord som «det», eller «det grusomme som skjedde» når vi snakket om problemene i terapitimene. Med denne metoden legger vi vekt på å si ting som de er, sier Skagemo.

Hun forklarer at den nye metoden kan by på utfordringer innledningsvis, men har tro på at den fungerer bedre enn tradisjonelle behandlingsmetoder på sikt.

– Selv om det er smertefullt i starten, klarer vi å jobbe oss gjennom hendelsen på en sånn måte at barna opplever å få kontroll og mestring. Dermed blir ikke disse tankene og minnene like overveldende og vanskelige, sier Skagemo.

Jente lærte opp klassen

Et annet poeng med den nye metoden er at barna lærer flere knep for å håndtere problemene når de oppstår. Dette kan blant annet være puste og avslapningsøvelser.

– Dette har vi fått flere positive tilbakemeldinger på, sier Skagemo.

– En jente fortalte blant annet at hun lærte å håndtere stress bedre. Hun sa også at hun hadde hatt opplæring i dette for klassen sin, fordi hun syns det var så nyttig.

Et annet element med den nye metoden er at man ved behandling legger mer vekt på aktiv deltakelse fra foreldre eller andre omsorgspersoner, enn tidligere.

Først i Europa

Kristin Gillebo

OVERBEVIST: Sjefpsykolog Kristin Gillebo har fått opplæring i den nye metoden, og har tro på at den fungerer.

Foto: Tom B. Ingebrigtsen / NRK

TF-CBT-metoden ble første gang lansert i USA for noen år siden. Norge er det første landet i Europa som tar den i bruk, sier forsker Tine Jensen.

– Det gledelige er at vi nå har fått bevilgninger fra Helsedirektoratet, slik at vi kan tilby opplæring i denne metoden til samtlige terapeuter som jobber i barne- og ungdomspsykiatrien i hele landet.

Denne uka deltok 30 terapeuter på kurs i Nydalen. En av deltakerne, sjefpsykolog Kristin Gillebo, jobber med traumebehandling i Østensjø bydel i Oslo. Hun har latt seg overbevise av resultatene:

– Forskningen viser at denne metoden virker. Derfor ønsker jeg å lære om den, sier Gillebo til NRK.

AKTUELT NÅ