Hopp til innhold

Nye tall: 78 personer antas feilaktig dømt i trygdeskandalen

En ny oversikt fra Setteriksadvokaten viser at 78 personer antas å ha fått feilaktig fellende dommer i trygdeskandalen. Ifølge et brev til statsråden kan det være flere.

 Jusprofessor og setteriksadvokat Henry John Mæland.

SETTERIKSADVOKATEN: Setteriksadvokat Henry John Mæland har fått jobben med å finne ut hvor mange som er feilaktig dømt i trygdeskandalen.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Nav-skandalen - arbeidsminister Anniken Hauglie

PRESSET: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har vært under stort press i trygdeskandalen.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Det kommer fram i et brev fra Setteriksadvokaten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

I brevet opplyser Setteriksadvokaten at det legges til grunn at det kan tilkomme ytterligere dommer.

Politidistriktene har fått forlenget frist til 20. januar for å få oversikt over antall saker. Det skrives også at rettstilstanden under den eldre trygdeforordningen anses som uavklart. I tillegg fastslås det at arbeidet med identifisering av urettmessig strafforfølgning har vært mer omfattende og tidkrevende enn man først forestilte seg.

Praktiserte loven feil

Trygdeskandalen sprakk høsten 2019. Da kom det frem at Nav har praktisert reglene for å ta med seg trygdeytelser til EU- og EØS-land når man er bosatt i Norge feil.

Dette regelverket hadde blitt praktisert feil siden 2012.

Rundt 2400 personer har blitt rammet av feilpraktiseringen, og til nå har det altså blitt avdekket av 78 personer antas å ha fått feilaktig fellende dom på grunn av Navs feilpraktisering.

Flere av disse har sonet straff i fengsel.

Les mer om trygdeskandalen her!

Riksadvokaten: – Kollektiv sløvhet

Både Nav og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har måttet tåle massiv kritikk etter at skandalen ble avslørt.

Ikke bare for selve feilpraktiseringen, men også fordi man fortsatte rettsprosesser til tross for mistanke eller bekreftelse om at regelverket hadde blitt tolket og praktisert feil av Nav.

Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud

KOLLEKTIV SLØVHET: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sier påtalemyndigheten ikke har gjort jobben sin godt nok.

Foto: Monster

Men også påtalemyndigheten har måttet tåle kritikk. Det har ført til at riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har måttet innrømme at påtalemyndigheten har vært for slappe i sin håndtering av disse sakene.

Det har svekket påtalemyndighetens renommé, hevder Maurud.

– I de sakene som har kommet fra kontrollorganene så har vi antageligvis vært for slappe på det området, og det er noe vi må ta betydelig læring av, sier riksadvokaten til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ