Sandberg: – Jeg føler ikke på noe kystopprør

Neste uke samles ordførere, fylkestingspolitikere og næringslivsrepresentanter til et protestmøte mot regjeringen i Tromsø.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp)

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) tar seg en bit sjømat. Han er ikke enig i at endringene i kvotesystemet vil ramme norsk fiskeindustri.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dette kystopprøret som alle mener er etablert, det føler jeg ikke på i det hele tatt. Men noen Ap-ordførere reagerer. Det forstår jeg, for det er en viss frykt knyttet til dette, sier Sandberg til NRK.

Tidligere denne måneden foreslo regjeringen å avskaffe restene av leveringsplikten for torsketrålere og å endre dagens kvoteordning for fiskeri. Mange har reagert sterkt, og torsdag neste uke arrangeres det et protestmøte i Tromsø.

– Det er Ap som har bygget opp denne strukturen og dette systemet. Samtidig har vi sett stor fraflytting og lite lønnsomhet, mener Sandberg.

– Klarsignal til nedleggelse

I Norge er hovedregelen at en fiskebåt skal eies av en aktiv fisker, men i mange tiår har også store torsketrålere, som eies av fiskeindustrien, hatt egne fiskekvoter. Til gjengjeld har de hatt en rekke plikter, som leveringsplikt, som skal sikre at fangsten leveres til anlegg i Nord-Norge.

Det er disse pliktene Sandberg ønsker å kvitte seg med.

Siv Dagny Aasvik

Siv Dagny Aasvik (Ap) er ordfører i Hassel i Vesterålen.

Foto: Trude Bakke / NRK

– Det Sandberg og regjeringen gjør, er å skrive under på at det er greit å legge ned anlegg langs kysten. Hos oss skaper det sterke reaksjoner, for det har konsekvenser for hele lokalsamfunn og hele regionen, mener Ap-ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel kommune.

Hun frykter at endringene vil føre til at Norge blir en ren råvareleverandør, uten at fisken blir behandlet på norske anlegg.

– Vi bør ha en sosial kontrakt. Høster du av fellesskapets ressurser, så skal det være lokal verdiskaping, mener hun.

Kaller løsningen et ran

Sandberg sier det bare er 1,7 prosent av fisken som i dag leveres under pliktene. Han håper likevel at endringene kan skape større fleksibilitet, og at det igjen vil skape større verdier.

– Siden 1990 har det gått bratt nedover med antall anlegg i Nord-Norge, på tross av at man lander mer fisk, sier han.

Også SVs stortingsrepresentant og fiskeripolitiske talsmann, Torgeir Knag Fylkesnes, er enig i at pliktsystemet bør avskaffes. Men han mener kystsamfunnene bør sitte igjen med all fisken.

Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi er vel enig i at denne ordningen har vært en fiasko. Spørsmålet er hva vi skal gjøre med det. Sandberg kommer som en slags fanfare og sier at vi skal avslutte dette, og så skal trålerne få 80 prosent og kystsamfunnet få 20 prosent, sier han til NRK.

– Det er som å la ranerne stikke av med 80 prosent av ransutbyttet, mener Fylkesnes.

SISTE NYTT

Siste meldinger