Hopp til innhold

Riksrevisjonen: Stortinget brøt statens innkjøpsregler

Stortingets administrative ledelse har ikke fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, mener Riksrevisjonen etter granskinga av kostnadsmellen på 700 millioner kroner.

Riksrevisjonen offentliggjør sin undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.

Riksrevisjonens pressekonferanse om Stortingets byggeprosjekt, begynner klokka 14.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

– Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som har ledet arbeidet med rapporten.

Foto: NRK

Betydelig svikt i byggeplanleggingen bidrar til at skattebetalerne får en ekstraregning på 700 millioner kroner.

Det skulle koste 1.1 milliarder kroner å pusse opp og utvide Stortinget, men regninga ender på 1.8 milliarder kroner.

Nå har Riksrevisjonen gått gjennom det kontroversielle byggeprosjektet, og konkluderer altså i dag med «betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.»

– Svakheter i Stortingets oppfølging

– Uavhengig av de feil som måtte være gjort av leverandørene, er svakheter i Stortingets egen oppfølging av prosjektet en viktig årsak til den kraftige kostnadsøkningen. Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som har ledet arbeidet med rapporten.

Riksrevisor Kristian Foss er inhabil i denne saken fordi han satt som andre visepresident i Stortingets presidentskap fram til i 2013, som var to år etter at planleggingen startet. Derfor har nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen overtatt saksansvaret på vegne av Riksrevisjonen,

Før rapporten ble offentliggjort i dag, valgte stortingspresident Olemic Thommassen (H) å gå ut og kommentere den.

– Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten, også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier Thommessen.

– Etterlater spørsmål

Selv om Thommessen tar kritikken på alvor, mener han Riksrevisjonens rapport etterlater spørsmål.

Muntlig spørretime i Stortinget.

– Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader. Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre. Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten.

Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.

Skylder på byggerådgiverne

– Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.

Da de siste kostnadsoverskridelsene ble kjent i fjor høst, la stortingspresident Olemic Thommessen skylda på Multiconsult for å ha gitt dårlige byggeråd. Stortinget gikk også til søksmål mot byggerådgiverne. Men beløpet de krever tilbakebetalt er ifølge VGs opplysninger 67 millioner kroner. Altså kun en liten del av ekstraregningen på 700 millioner kroner.

Stortingets byggeprosjekt har i flere rundet blitt kritisert for omfattende kostnadsoverskridelser. I desember i fjor ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité derfor enstemmig Riksrevisjonen om å gå gjennom hele saken.

Det var i 2011 at Stortinget startet planleggingen av det omfattende byggeprosjektet. Det omfatter totalrenovering av Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak under Wessels plass og innkjøringstunnel til varemottaket og garasjen.

I statsbudsjettet for 2017 ble kostnadsrammen for prosjektet økt fra 1,4 til 1,8 milliarder kroner.

Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt "en rekke tiltak" i 2014.

– Prosjektet har nå god styring, ifølge Thommessen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger