Hopp til innhold

Rekordmange utvist fra Norge i 2013

Antallet personer som sendes ut av landet med utvisningsvedtak og beskjed om at de ikke får komme tilbake har økt kraftig, viser tall fra UDI. – Flest sendes ut på grunn av kriminalitet, sier UDI-direktøren.

Nigerianske asylsøkere pågripes av politiet i Oslo.

AKSJON MOT ÅPENT RUS-SALG: Her pågriper politiet utlendinger for salg av narkotika i Oslo i november 2013.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Utlendinger kan bli utvist fra Norge av flere ulike grunner. Et utvisningsvedtak betyr at personen må forlate landet, og ikke kan komme tilbake i en viss periode.

Frode Forfang

REKORD: Direktør i UDI Frode Forfang sier at det i fjor ble satt rekord i antall utvisningssaker fra Norge.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

I fjor hadde antallet som blir utvist fra Norge økt til 5 198, og stadig flere kastes ut fordi de har begått kriminalitet.

– Det er det høyeste tallet vi har hatt noen gang, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) til NRK.

Tall UDI har gitt NRK tilgang til viser at antallet utviste har økt fra 3 142 i 2011 til over 5 000 i fjor. I 2012 ble 3 958 utvist.

Direktoratet fatter vedtakene om utvisning, og ser en klar tendens om hvorfor ulike utlendinger kastes ut av Norge.

– Det har vært sterkest økning knyttet til brudd på straffebestemmelser i Norge, altså kriminalitet, forteller Forfang.

Utviste fra Norge 2013

Utvist – straffet

Utvist – brudd utlendingsloven

Utvist – EØS-regelverket

Totalsum

1346

2582

1270

5198

Kilde: UDI

Mener økningen skyldes politiinnsats

Selv om økningen er markant tror ikke nødvendigvis UDI at den skyldes at utlendinger er mye mer kriminelle enn før.

UDI-direktøren peker på en bevisst satsing på å bruke utvisning og innreiseforbud som virkemiddel for å forebygge kriminalitet.

– Vi tror at en av grunnene til økningen er at politiet har blitt mer bevisste på å bruke utvisning som et virkemiddel for å bekjempe kriminalitet, sier Frode Forfang.

UDI har sammen med Politidirektoratet jobbet aktivt opp mot alle landets politidistrikter for å øke kompetansen knyttet til utvisning med innreiseforbud.

– Vi har det virkemiddelet til rådighet, og det er viktig at de som reiser hit for å begå kriminalitet ikke kan reise tilbake hit etter å ha blitt dømt for lovbrudd, sier Forfang.

Kastes ut på grunn av narkosalg

Nigerianske ungdommer tatt for narkotikasalg i Oslo.

BORTVIST: En nigerianer ble tatt for hasjsalg i november 2013. Han ble bortvist fra Norge, men ikke utvist på grunn av at mengdene han ble tatt med ikke var veldig store.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

En del av dem som i fjor ble kastet ut av landet var tatt for narkotikasalg i Oslo.

NRK kunne i november fortelle at politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo var bekymret fordi han så personer komme til Norge som asylsøkere for å drive med ulovlig narkotikasalg.

Les også: Sjøvold: – Lukkede mottak er en god idé

Utlendinger står for en stor del av kriminaliteten som begås i Oslo.

Målt i folketall er Grønland politistasjons område et av landets største. Av de pågrepne er om lag 60 prosent utenlandske statsborgere.

Ifølge en rapport fra statsadvokaten i Oslo, har en stor del av dem ikke lovlig opphold i Norge, eller de er asylsøkere som ikke oppholder seg på asylmottak.

Noen av dem som tas blir så utvist – men en del kommer også tilbake til tross for innreiseforbud.

– En del kommer tilbake til tross for at de er sendt ut og har fått innreiseforbud, men nå er straffen for å komme tilbake slik økt betraktelig. Dermed har vi enda flere virkemidler mot dem som kommer tilbake, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Mandag presenterer politiet og utlendingsmyndighetene resultatene av fjorårets innsats i de åpne rusmiljøene i Oslo, der altså mange utlendinger blir tatt for å selge stoff.

Utviste fra mange land

De som ble utvist fra Norge i fjor hadde bakgrunn fra mange ulike land, og i stor grad knyttes antallet utviste til hvor mange fra det landet som besøkte Norge.

UDI trekker likevel fram Nigeria som ett av verstinglandene knyttet til utvisninger på grunn av kriminalitet.

– Når det gjelder land utenfor Europa er det helt klart Nigeria som skiller seg ut med mye kriminalitet og dermed mange utvisningssaker, sier UDI-direktør Forfang.

Men også afghanere, rumenere og polakker er høyt oppe på lista.

– Dette henger sammen med hvilke grupper vi har fått flest av inn i landet. Land som Romania, Litauen og Polen kommer høyt på listen, og er også land det er kommet mange fra, sier Forfang.

25 land med flest utvisninger i 2013

Land

Utvist – straffet

Utvist – brudd utlendingsloven

Utvist – EØS-regelverket

Totalsum

Afghanistan

136

380

 

516

Romania

1

 

498

499

Nigeria

232

140

1

373

Irak

75

234

1

310

Polen

 

 

286

286

Litauen

 

 

247

247

Albania

42

145

 

187

Iran

39

121

 

160

Somalia

52

107

 

159

Russland

51

100

 

151

Pakistan

65

79

 

144

Statsløs

32

97

 

129

Marokko

76

44

 

120

Serbia

23

71

 

94

Algerie

55

26

 

81

Vietnam

19

56

 

75

Etiopia

7

66

 

73

Tyrkia

8

59

 

67

Eritrea

4

60

 

64

Kosovo

11

49

 

60

Gambia

35

22

 

57

Georgia

21

36

 

57

Tunisia

32

25

 

57

Usbekistan

13

38

 

51

Storbritannia

 

 

50

50

Lyspunkt

AKTUELT NÅ