Regjeringsadvokaten om klimasøksmålet: – En forestilling

OSLO TINGRETT (NRK): «Amerikanisert grunnlovsaktivisme». Slik beskriver regjeringsadvokat Fredrik Sejersted den historiske klimarettssaken som startet i Oslo tingrett i dag.

Foreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom som saksøker Staten ved Olje- og energidepartementet, og krever vedtaket om konsesjon til petroleumsutvinning i Barentshavet ugyldig.

SE DIREKTE: Klimasøksmålet er i gang i Oslo tingrett. Nå forklarer vitnene i saken seg.

I dag startet Norges første klimarettssak noensinne i Oslo tingrett. I tingrettens største rettssal er det trangt om plassen, mange har møtt opp for å støtte saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom.

– Isskulpturer og aktivisme

I sitt innledningsforedrag viste regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til medieoppmerksomhet, isskulpturen satt opp utenfor tinghuset av saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom, kronerulling og aktivisme i forkant av rettssaken.

Fredrik Sejersted

SKURRER: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener politisk aktivisme skurrer med en rettssak.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

– Det er nytt at en rettssal brukes som en politisk arena. Av alle samfunnsspørsmål er miljø og klima noe av det som debatteres mest. Men det er ikke en debatt som bør rettsliggjøres på amerikansk vis. Dette er en forestilling, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i sitt innledningsforedrag.

– Aldri hatt oljeboring i iskantsonen

Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker staten for at det i fjor ble gitt nye tillatelser til oljeboring i Barentshavet. Dette mener organisasjoner er et brudd på Grunnlovens paragraf 112, som sier at staten skal verne om nature og miljøet for fremtidige generasjoner.

Truls Gulowsen og Ingrid Skjoldvær

SAKSØKER: Leder i Greenpeace Norge Truls Gulowsen og leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær saksøker staten. De mener at å åpne for oljeleting i Barentshavet strider med grunnloven.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

– Aldri tidligere har vi i Norge hatt oljeboring i iskantsonen og så langt fra land. Oljesøl vil være en katastrofe i dette området. Disse vedtakene er fullstendig uakseptable sett fra et miljøperspektiv, slo miljøvernernes advokat Cathrine Hambro fast i retten.

– Hører ikke hjemme i retten

Statens hovedargument har hele tiden vært at klimasøksmålet ikke hører hjemme i retten i det hele tatt. Spørsmålet om utvinning av olje og gass en del av en demokratisk prosess som skal behandles av Stortinget, ikke retten. Sejersted mener organisasjonene tolker miljøparagrafen langt utover det som var tiltenkt da den ble vedtatt.

– Om den hadde blitt tolket som at den kunne stoppe oljevirksomheten på norsk sokkel, ville den aldri fått flertall.

– Holder aktivismen utenfor

Leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær er ikke med på premisset om at dette er et sirkus.

– Dette er folkets klimarettssak. Det er umulig å gå til et søksmål som dette uten å ha penger i bunn. Vi er avhengige av folkets støtte og dermed mobiliserer vi.

Skjoldvær mener det går et tydelig skille mellom det som skjer i retten og den politiske aktivismen utenfor rettslokalene.

– Det er ingen bannere eller slagord her inne. Her er det harde argumenter som skal til.

Rettssaken er møtt med stor interesse både nasjonalt og internasjonalt, og utfallet kan få mye å si for framtidig miljøkamp.

– En avgjørelse i miljøbevegelses favør vil bli lagt merke til og vil skape en viktig presedens. Så det som kan vinnes er mye, sier jussprofessor Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslo til NRK.

Ingrid Skjoldvær og Truls Gulowsen

AKTIVISME: Det drives aktivisme utenfor rettssalen, men ikke inni, svarer saksøkerne Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom og Truls Gulowsen i Greenpeace.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger