Hopp til innhold

Erna Solberg: – Koronaviruset setter oss alle på prøve

Regjeringen vil blant annet endre permitteringsreglene for å redusere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg (H) holdt pressekonferanse for å orientere om den økonomiske situasjonen som følge av koronaviruset.

– Jobb nummer én er å begrense spredningen av smitten, men det er også mange bedrifter som merker konsekvensene av at verdensøkonomien har bremset betydelig opp, sier statsminister Erna Solberg.

Sammen med finansminister Jan Tore Sanner (H) redegjør hun på en pressekonferanse for den økonomiske situasjonen som følge av koronaviruset, og tiltak de skal sette inn.

Regjeringen vil:

  • Bruke penger i helsevesenet for å håndtere den akutte korona-situasjonen
  • Endre permitteringsreglene
  • Endre skattereglene

Dramatisk fall i oljeprisen

Prisen på både nordsjøolje og amerikansk lettolje falt rundt 25 prosent mandag, det største fallet på én dag siden Golfkrigen i 1991.

Årsaken til mandagens fall er utbruddet av koronaviruset og at Saudi-Arabia varslet produksjonsøkning som følge av en dragkamp mellom Opec og Russland.

Sjeføkonomer betegnet det som en katastrofe for oljeselskapene.

Regjeringen varsler nå flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

– Det er en alvorlig situasjon vi nå står i, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Endrer permitteringsregelverket – lavere utgifter for bedriftene

Han sier at regjeringen nå blant annet vil endre permitteringsregelverket som ett av flere strakstiltak.

– Regjeringen foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette vil gjøres ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler dagpenger for sine ansatte ved permittering, sier Sanner.

– Da vil bedrifter få bedre likviditet, og vi kan unngå oppsigelser. Staten vil rett og slett ta en større del av byrden.

Permittering blir brukt når det er midlertidige endringer i bedriftens behov for arbeidskraft. Når en arbeidstaker blir permittert har vedkommende ikke plikt til å jobbe, og arbeidsgiveren har ikke plikt til å betale lønn.

Dersom en arbeidsgiver permitterer en ansatt i dag, har bedriften plikt til å betale lønn i 15 dager. Fortsetter permitteringen etter 15 dager, overtar Nav kostnaden og betaler dagpenger til arbeidstakeren.

I tre og et halvt år etter oljeprisfallet i 2015 var permitteringsregelverket gunstigere for bedriftene på den måten at de bare hadde lønnsplikt i ti dager.

Opposisjonen på Stortinget har pekt på at det kan være et fornuftig grep for næringslivet å redusere lønnsplikt-perioden igjen nå. Effekten vil være at bedriftene får lavere utgifter ved permittering.

Den totale lengden på hvor lenge det er mulig å være permittert har også variert.

Før koronakrise, børsfall og oljeprisfall er gjeldende regler at man kan være permittert og få dagpenger i 26 uker.

Dersom denne perioden blir forlenget, vil en positiv effekt være at arbeidstakere slipper å miste jobben mens bedriften de arbeider i kommer seg over kneika.

NRK-kommentator Cecile Langum Becker sier det var lite konkret som kom ut av pressekonferansen om økonomiske koronatiltak.

NRK-kommentator Cecile Langum Becker sier det var lite konkret som kom ut av pressekonferansen om økonomiske koronatiltak.

Vil bruke penger på mer legemidler

Sanner sier at regjeringen også vil bruke penger i helsevesenet for å håndtere situasjonen som har oppstått med korona-utbruddet.

– Det må blant annet sikres at de kan kjøpe inn mer legemidler, og at de har penger til å gjennomføre alle korona-analysene som nå er helt nødvendige, sier finansministeren.

I tillegg ønsker regjeringen å endre skattereglene.

– Regjeringen åpner for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Da blir det lettere å få kortsiktige lån i bankene i en overgangsperiode, sier Sanner.

– Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Regjeringen foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

Skal se på tiltak for flybransjen og reiselivsnæringen

Solberg og Sanner skisserer tre faser som regjeringen jobber med tiltak knyttet til.

Foruten den første fasen, med strakstiltakene som er nevnt over, vil regjeringen i fase to jobbe med konkrete tiltak for bransjer som er spesielt hardt rammet.

– I tillegg til flybransjen og reiselivsnæringen er det bedrifter som opplever sviktende leveranser av innsatsvarer, eller hvor avsetningen stopp opp på grunn av situasjonen i verdensøkonomien, sier Sanner.

I dag ble det klart at flyselskapet Norwegian innstiller 3000 flyvninger fra midten av mars til midten av juni. I tillegg varsler selskapet permitteringer og ber myndighetene om å umiddelbart iverksette tiltak.

På spørsmål om det er for sent vente med tiltak for flybransjen til fase to, svarer Erna Solberg:

– Det vi skal gjøre for flybransjen, må gjelde generelt, og vi skal bruke litt mer tid for å sørge for at det blir likebehandling og ikke skaper problemer i neste runde.

Den tredje fasen innebærer mer langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.

SV: – Gavepakke for de rikeste

På Stortinget er opposisjonen positiv til endringene i permitteringsreglene, men regjeringen møter også kritikk.

– Regjeringen kommer med en gavepakke for de rikeste i stedet for den krisepakken som norsk økonomi trenger. Norsk økonomi trenger ikke formuesskattekutt, den trenger en krisepakke som redder jobbene til folk flest, og som gjør den norske økonomien grønn og mindre oljeavhengig, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

Nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, er positiv til at det kommer mer penger til helsevesenet.

– Men jeg tror noe av det som mangler nå, er klare og tydelige smittevernråd som kan bidra til å forebygge smittespredning. Vi ser at kommuner, arrangører og skoler har fått ganske forskjellige råd avhengig av hvor i landet de har vært, sier Tajik.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er bra at regjeringen øker tilskuddene til helsevesenet og endrer permitteringsreglene, men etterlyser tiltak rettet spesielt mot de lavtlønnede.

– Den første bølgen med permitteringer har rammet mange hundre ansatte innen reiseliv og servering, der lønna allerede er svært lav, sier Moxnes.

– Permitteringsperioden må også utvides til 52 uker allerede nå for å hindre usikkerhet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger