Hopp til innhold

Rapport: Østeuropeere har tre ganger høyere risiko for å dø på jobb i Norge

Østeuropeere fra EU-land har størst risiko for å dø på jobb i Norge, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. De har mer enn tre ganger så høy risiko for å dø på jobb enn nordmenn.

 Bilder fra kvikkleireskred ved Asakveien på Sørum i 2016. Tre litauiske menn omkom på jobb.

November 2016 gikk det et massivt kvikkleireskred ved Asakveien på Sørum i Akershus. Tre litauiske menn som drev skogsarbeid i området omkom da de ble tatt av skredet. To av dem er fortsatt ikke funnet.

Foto: NRK

Rapporten fra Arbeidstilsynet sammenlikner risiko for norske og utenlandske arbeidstakere i perioden 2011 til 2016. Mange av de utenlandske jobber i bransjer som bygg- og anlegg, skogbruk og fiske.

Direktøren i Arbeidstilsynet ser svært alvorlig på resultatet av undersøkelsen.

– Jeg synes det er veldig leit at utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å dø på jobb i Norge, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Trude Vollheim, Direktør i Arbeidstilsynet,

Norske arbeidsgivere må jobbe bedre med sikkerhetsrisiko reduserende tiltak og være mer oppmerksom på at utenlandsk arbeidstakere er mer risikoutsatt sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Samlet sett har utenlandske arbeidstakere 1,4 ganger høyere risiko for å omkomme i arbeidsulykker enn norske. Men mest risikoutsatt er altså arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. De har 3,2 ganger høyere risiko for å dø på jobb enn norske arbeidstakere.

Arbeidstilsynet har registrert 234 arbeidsskadedødsfall over en fem års periode. 55 av de omkomne var utenlandske arbeidstakere.

Risiko for å dø på jobb

Mange av de utenlandske utfører gjerne mer risikofylte oppgaver enn nordmenn, oppgaver som ikke krever utdannelse sier direktøren i Arbeidstilsynet.

–Det er gjerne unge arbeidstakere, som er ny i Norge, de kan ha en annen sikkerhetskultur enn det vi er vant til. De er lite kjent med regler og ofte korttids ansatt. Når vi ser på ulykker har de aller fleste jobbet her i under ett år, sier Vollheim.

Øst-Europeere utnyttes

Arbeidsmigranter, særlig Øst-Europeere, blir ofte utnyttet i arbeidsforhold mener Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, daglig leder i Caritas ressurssenter for innvandrere i Oslo.

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, daglig leder Ressursenter Oslo Caritas Norge

Utenlandske arbeidstakere tørr ikke klage, for klager de mister de jobben sin sier daglig leder i Caritas ressurssenter i Oslo.

Foto: Astri Husø / NRK

– Øst-Europeere jobber ofte i bygg- og anlegg og er mer utsatt for ulykker. De opplever at de må ta større sjanser enn nordmenn på jobb ellers risikerer de å miste jobben, sier Ekendahl-Dreyer.

Samtidig prøver gjerne arbeidsgivere i Norge å spare penger for eksempel på opplæring og sikkerhetsutstyr. Dette mener hun kan være en medvirkende årsak til at de utenlandske arbeidstakerne er mer utsatt for ulykker og har høyere risiko for å dø på jobb en norske.

Bedrifter går langt for å få billig arbeidskraft

– Arbeidsgivere kan i prinsippet nærmest lyse ut arbeidet på auksjon og de som vil ha minst betalt får jobben forteller Ekendhal-Dreyer.

De utenlandske arbeidstakerne er utsatt for ekstremt lave lønninger, sosial dumping, dårlige arbeidstider, midlertidighet, utrygghet, ingen direkte kontakt med arbeidsgiver. Og de tørr ikke si fra om dårlige arbeidsforhold av frykt for ikke å få flere oppdrag forteller hun videre.

De som kommer fra utlandet er presset på å finne seg jobb fort når de kommer for de trenger inntekt. Arbeidsgivere vet de er desperat etter å få jobb.

Caritas ressurssenter for innvandrere, Oslo

På Caritas ressurssenter for innvandrere i Oslo hjelper de folk fra andre land med problemer som oppstår i Norge. 15000 var innom her i fjor. 16 % av dem var fra Polen.

Foto: Astri Husø / NRK

De har ingen arbeidserfaring i Norge eller referanser, og de har ikke opparbeidet seg rettigheter. Dermed blir de en svært sårbar gruppe sier Ekendahl-Dreyer.

Må tenker mer på risiko

Arbeidsgivere og de som leier inn utenlandske arbeidstakere må bli bedre til å forebygge risiko og være bevisst på hvilke farer de utenlandske arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassen. Rapporten taler sitt tydelige språk.

– Nå må arbeidsgivere kartlegge risiko på sin arbeidsplass, informere arbeidstakere på ett språk de forstår om regler, og se på sikkerhetsrisiko reduserende tiltak, sier direktøren i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Flere bør få faste jobber

– Flere utenlandske arbeidstakere bør få faste jobber, det vil minske risikoen for å dø på jobb betydelig. Det sier Jon Sandnes, direktør i Byggenæringens Landsforening.

Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

Våre bedrifter ser mer og mer betydningen av at de ansatte har firmalogoen på ryggen, sier Jon Sandnes administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Foto: Peter Kuzinski / NRK

Å være fast ansatt bygger opp om en arbeids- og sikkerhetskultur som gjør at du både leverer god kvalitet, men også skaper ett miljø som forebygger helse-, miljø- og sikkerhetsulykker forklarer Sandnes.

Han er svært opptatt av at utenlandske arbeidstakere skal ha det like trygt på jobben som en nordmann.

Vi vet at ansettelsesforhold er viktigere enn nasjonalitet når det kommer til sikkerhetskultur. Derfor vil vi at bedriftene skal ansette dem fast. For da tar de vare på dem avslutter han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger