Hopp til innhold

Rapport om innvandrerbarn: Risikerer millionutgifter ved dårlig opplæring

Det vil koste det norske samfunnet 2,6 millioner kroner per barn dersom vi ikke lykkes med å gi innvandrerbarn god opplæring.

Rommen skole

VIKTIG SKOLEGANG: Samfunnsøkonomisk analyse har laget en rapport som har analysert økonomiske kostnader for innvandrerbarn som får mangelfull opplæring.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Samfunnsøkonomisk analyse har laget rapporten for Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vedgår at norsk skole ikke gir innvandrerbarn god nok opplæring i dag.

 Torbjørn Røe Isaksen

– IKKE BRA NOK: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vedgår at norsk skole ikke gir innvandrarbarn god nok opplæring i dag.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Det rapporten bekrefter er at norsk skole ikke klarer å gi alle barn med innvandrerbakgrunn de mulighetene de skal ha. Og det kan bli et stort problem i framtida fordi mange barn da ikke får de muligheten de trenger for å kunne klare seg, sier Isaksen.

Flyktningbarn koster enda mer

I vår slo en rapport fast at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å ikke gi flyktningbarn opplæring er på nesten 4 millioner kroner for hvert barn.

Men også innvandrerbarn som er kommet hit etter familiegjenforening eller er barn av arbeidsinnnvandrere, trenger opplæring.

Kostnadene ved ikke å satse på opplæring av denne gruppen er også høye – omlag 2,6 millioner kroner.

Konsekvensane er alvorlige, sier kunnskapsministeren.

– I verste fall fører det til at vi får barn som ikke kan lese og skrive godt nok, ikke kan regne, vil slite med å komme seg gjennom videregående opplæring, slite med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Vi forsterker dermed forskjellene mellom majoritetsnordmenn og nordmenn med innvandrerbakgrunn. At skolen er god nok er helt avgjørende for å få til integreringen, sier Isaksen.

Selv om Røe Isaksen er tydelig på at norsk skole ikke er god nok til å håndtera disse oppgavene i dag, er han også helt klar på at skolen i framtiden skal greie det.

– Det vi vet, er at gode skoler klarer å løfte alle elever. Og det å investere i god lærerutdanning, faglig påfyll, mer tilrettelagt opplæring, mer tidlig innsats – det mener jeg er nøkkelen for å løfte også barn med innvandrerbakgrunn.

Krever flere lærere

Terje Skyvulstad

ØNSKER FLERE LÆRERE: Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

Foto: Emrah Senel / NRK

Gode skoler blir det først når vi får flere lærere, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

– Vi mener at flere ansatte lærere vil gjøre det mulig å ha mindre klasser, og er helt avgjørende for at skolene kan gjøre en enda bedre jobb enn nå. Men vi er også glad for at regjeringen sier at det å ikke gjøre noe nå, koster også penger. Vi kan være enige om at en investering i utdanning er en god investering for samfunnet og den enkelte, sier Skyvulstad.

Han er enig med statsråden når Røe Isaksen avviser spørsmålet om vi har råd til å løse denne oppgaven.

– Vi har ikke råd til å ha en skole som ikke gir barna den undervisningen og kunnskapen de har krav på, konkluderer Isaksen.

AKTUELT NÅ