Hopp til innhold

PST-sjefen bekymret for terrornivået i Norge

– Vi ser noe nytt. Norge er i ferd med å gå over i en annen fase, sier sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste, Janne Kristiansen.

Video nsps_upload_2010_2_18_13_33_3_2068.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

PST-sjef Janne Kristiansen bekrefter at Mohyeldeen Mohammad er i søkelyset til PST. Klikk på bildet for video.

Mohyeldeen Mohammad

PST holder Mohyeldeen Mohammad og en mindre krets rundt ham under oppsikt. 24-åringen ble onsdag siktet for trusler mot Dagblad-journalister.

Foto: NRK

Trusselnivået i Norge kan endre seg i løpet av 2010, skriver PST i sin nye rapport.

Se hele rapporten: Trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste

– Vurderer etter hvert

– Vi ser trender og en utvikling som tilsvarer det samme som land i Europa der terror har vært utført, og forsøkt utført, tidligere, forteller Kristiansen.

Hun synes utviklingen er bekymringsfull, men påpeker at man må se på utviklingen over tid.

– Enkelthendelser i seg selv kan ikke være med på å høyne trusselnivået, slik vi ser det. Vi må vurdere om disse hendelsene etter hvert vil være med på å høyne nivået.

Økt radikalisering

Kristiansen forteller at PST observerer en økt radikalisering i enkelte muslimske miljøer.

– Det bekymrer oss veldig, og det er et økende problem også utenfor Oslo.

Ifølge PST dreier det seg om små grupper.

– Men vi vet også at det opereres i små grupper når det gjelder terror, så dette er meget bekymringsfullt, sett med våre øyne.

– Hvor forekommer denne radikaliseringen?

– Det foregår i miljøer der unge mennesker ønsker å finne en identitet, der de ennå ikke har funnet det riktige ståstedet sitt.

Radikale islamistiske somaliere

Radikale islamistiske somaliere på treningsleir i Mogadishu.

Foto: Scanpix

Kristiansen sier problemet ikke er ukjent i Norge, men det har tidligere dreid seg om unge mennesker som beveger seg inn i vanlige, kriminelle miljøer.

Les også: PST: Ungdom fra Norge forsøkes rekruttert av islamister
Les mer: Økt spionasje mot Norge

PST frykter at personer som har fått kampopplæring i islamistiske treningsleire i utlandet, kan bli en risiko her hjemme.

Politiet sier det er vanskelig å skille ut potensielle trusselaktører fra den store strømmen av reisende.

PSt frykter at personer som returnerer fra opphold i treningsleire, vil kunne utgjøre en direkte trussel ved at de har fått kamperfaring og blitt ideologisk påvirket til å gjennomføre terroraksjoner.

«..Enkelte personer med kamperfaring kan velge å bruke denne kompetansen til operativ virksomhet..» står det i rapporten.

– Innhenter Norge

PST mener trenden er en generell trend som foregår i Europa. Det har tidligere forekommet mye i enkeltland. Da spesielt i Danmark, England og Spania, land som samarbeider tett med Norge, og som PST innhenter mye informasjon fra.

– Men nå vet vi at denne trenden er i ferd med å innhente Norge.

– Disse personene, er det personer som kan utføre terrorhandlinger i Norge, slik situasjonen er nå?

– Per i dag mener vi det ikke er en høy fare for at det skal skje en terrorhandling i Norge. Men dette følger vi intenst. Og dette er noe vi vurderer fra dag til dag ut fra enkelthendelser som skjer, også ser vi det totale bildet etter hvert.

– Andre tidsperspektiv

PST-sjef Janne Kristiansen

PST-sjef Janne Kristiansen på dagens pressekonferanse.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Kristiansen forteller at utviklingen har skjedd gradvis, og den fortsatt skjer gradvis. Hun tror man forholder seg til andre tidsperspektiver i denne kulturen enn det vi er vant med i Europa.

– Jeg tror man i Norge tenker at folk reagerer spontant på en hendelse, for eksempel karikaturene, men vi vet nok fra muslimske land og steder der det har skjedd terror at det kan ta tid - at tidsaspektet er et annet enn det vi er vant til i Europa.

– Hva kan utløse slike hendelser?

– Det skal nok mye til for at noe slikt skal skje i Norge, men det kan være hendelser som skjer raskt og som gjør at noen ønsker å markere seg, slik som vi vet har skjedd i land der disse tegningene av profeten Mohammed har forekommet.

Les også: Mener Mohammad er sikkerhetsrisiko

Kristiansen sier også man må ha i bakhodet at Norge er medlem av NATO, og at ISAF-styrken er med på å skape et økt nivå for mulig terror her hjemme.

– Viktig med dialog

PST forteller at de følger med, tar kontakt og har dialog med ungdommene for å hindre at slike terrorhandlinger skal skje.

– Det viktigste er å ta tak i unge mennesker som er i ferd med å radikalisere seg. Det er mulig å fortelle unge mennesker at toget ikke har gått, det er mulig å hoppe av før det er for sent, sier Kristiansen.

– Det er viktig med dialog, forståelse og respekt for disse unge menneskene, sier hun.

AKTUELT NÅ