Hopp til innhold

PST: Islamistene er handlingsklare og en motbølge kan komme fra høyre

– Norske ekstremister er handlingsorienterte og rekrutterer nye ungdommer, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland på Oslo kommunes dialogmøte om radikalisering. Hun advarer nå om at det kan komme en motaksjon fra høyreekstreme.

Benedicte Bjørnland om radikalisering på dialogmøte i Oslo Rådhus.

PST-sjef Benedicte Bjørnland advarte om at det kan komme en motreaksjon fra det høyreekstreme miljøet i kjølvannet av mobiliseringen blant ekstreme islamister.

Over 40 organisasjoner og enkeltpersoner var mandag samlet til «dialogmøte» på rådhuset i Oslo for å utveksle erfaringer og diskutere hva som kan gjøres for å hindre at ungdom blir rekruttert til ekstreme og voldelige miljøer.

De møtte en alvorlig PST-sjef som sa klart fra at hun ventet en tilspissing:

– I tiden framover vil vi antakelig oppleve økt polarisering mellom grupper som forfekter en ekstrem islamistisk ideologi på den ene siden, og islamfiendtlige høyreekstreme på den andre siden.

– Kan få bredere aksept

Benedicte Bjørnland

Bjørnland advarte om at islamist-terror kan få følge av aksjoner fra fremmedfiendtlig hold.

Foto: NRK

Bjørnland advarte også om at de ekstreme synspunktene kan få bredere tilslutning.

– Aktørene på begge sider har synspunkter med religiøs eller kulturell forankring som kan få bredere aksept i samfunnet, og disse gruppene påvirker hverandre negativt, sa hun.

Hun påpekte at i dag er trusselen fra ekstreme grupper mer kompleks enn tidligere da politiet og kommunene hadde oversikt over miljøet og visste hvem lederskikkelsene var.

Rekrutterer aktivt

PST-sjefen sier at de mest sentrale aktørene innenfor ekstrem islamisme kommer fra et multietnisk miljø som består av unge personer oppvokst i Norge.

– De fremmer en Al Qaida- eller ISIL-inspirert ideologi, med en hat- og volds-retorikk rettet mot Vesten, Norge og norske interesser. De er blitt mer synlige, de er handlingsorienterte og de rekrutterer aktivt unge personer, sier hun.

Hun pekte på at deler av aktiviteten er godt organisert, og flere derfra er involvert i terrorrelaterte aktiviteter. Reisevirksomheten til Syria er en målestokk.

– Vi ser rekruttering til miljøet fra hele landet, ikke bare på Østlandet.

Søker status og identitet

Bjørnland mener det er flere ungdommer som er fascinert av dette miljøet, og som kan være i starten av en radikaliseringsprosess.

Svak tilknytning til skole og arbeidsliv kan bidra til at sårbare unge søker status og identitet i ekstreme miljøer, påpeker hun.

Bjørnland anbefaler skole og yrkesaktivitet, samt omgang med «vanlige mennesker» som ikke deler deres ekstreme syn, som god medisin.

– Dermed blir det færre timer igjen å tilbringe på radikaliserende nettsteder og debattfora, sier hun.

Terror kan utløse motreaksjon

Når det gjelder det høyreekstreme miljøet påpeker Bjørnland at det består av løse nettverk av mennesker med innvandringsfiendtlige synspunkter, og at de mangler en tydelig ledelse.

– Dette kan fort endre seg. En voldsaksjon fra ekstreme islamister i Norge, kan føre til mobilisering og kordinering av norske høyreekstreme, og bidra til økt oppslutning om høyreekstrem ideologi.

Selv om dette miljøet i dag framstår som mindre handlingsrettet enn det islamistiske miljøet, sier Bjørnland at det kan være enkeltpersoner med intensjon om og kapasitet til å gjennomføre voldelige handlinger der.

– Internett fungerer som radikaliseringsarena både når det gjelder høyreorientert antiislamisme og ekstrem islamisme. Sosiale medier kan gi en massiv og intens påvirkning gjennom sterke bilder og videoer.

Hun påpeker at når PST kommer inn i bildet har en person nådd langt i radikaliseringsprosessen med intensjoner og kapasitet til voldelige handlinger.

– Sjansen for å snu en slik person er mindre. Det er derfor viktig at radikalisering stoppes tidlig, lokalt og på lavt nivå, understreker Bjørnland.

LES OGSÅ: Alt om terrortrusselen mot Norge

AKTUELT NÅ