Hopp til innhold

Lærer fikk ikke erstatning etter å ha blitt smitta: – Vi er mer utsatt

Nesten 2500 personer har søkt om yrkesskadeerstatning knyttet til covid-19. Lærerne blir lite sett og hørt, mener ungdomsskolelærer.

Mats Sjuve

Ungdomsskolelærer ved Mølledammen skole Mats Sjuve fikk ikke yrkesskadeerstatning.

Foto: Schrøder/Andersen / NRK

Mats Sjuve er ungdomsskolelærer ved Mølladammen skole og ble smitta av koronaviruset i fjor høst. Han sier selv han antakeligvis ble smitta gjennom et utbrudd på skolen.

– Å jobbe i skole er som en tikkende bombe, sier han.

Mats Sjuve

Mats Sjuve mener lærere er mer utsatt for koronaviruset.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Sjuve hadde et relativt mildt sykdomsforløp, men i ettertid kjente han på en tretthetsfølelse og redusert kapasitet.

Han er én av 116 lærere som har søkt om erstatning for yrkesskade etter å ha blitt smitta av viruset på skolen.

I april i fjor endret regjeringa yrkesskadereglene, slik at helsepersonell som smittes på jobb skal dekkes av ordningen.

Nav godkjente likevel ikke Sjuves søknad.

– Det virker som lærere ikke blir prioritert. Vi mener vi jobber i et yrke med høy risiko, og jeg skulle ønske vi hadde en sikkerhet bak oss om vi ble smitta, sier Sjuve.

Har ikke automatisk rett på erstatning

Totalt har Nav mottatt 2450 skademeldinger knyttet til covid-19. Mesteparten av dem kommer fra personer i helse- og omsorgssektoren, omtrent 1700 meldinger.

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at yrkesskadeordningen i prinsippet gjelder for alle yrkesgrupper. Andre personer utenfor helsevesenet kan få yrkesskadeforsikring etter å ha blitt smitta.

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det var riktig å fokusere på helsearbeidere i endringen til yrkesskadeordninga.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Ordningen gjelder også for en lærer som fyller kriteriene, men man har ikke automatisk rett på erstatning om man blir smitta i jobben, sier Isaksen til NRK.

Arbeidsministeren mener det var riktig å fokusere på helsearbeidere da regjeringa endret yrkesskadeerstatningen. Men påpeker at det ikke ekskluderte andre yrkesgrupper.

– I en så uoversiktlig tid som det siste året, må vi alltid ha et kritisk blikk på ordningene våre. Vi vurderer hele tiden om noe skal justeres og endres, sier Isaksen.

Høyere smittenivå hos lærere

– Blant lærere og barnehageansatte er det noe høyere forekomst av smitte enn resten av befolkningen, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Line Vold er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) og sier det er høyere forekomst av smitte blant lærere enn resten av befolkningen.

Foto: Berit Roald / NTB

Det var ikke lignende tall blant lærere som jobber med eldre barn.

– Vi vet ikke hvorfor det er slik, men det er klart lettere å holde avstand til de eldre barna enn de yngste. I en barnehage er det mye vanskeligere å holde avstand til barna, sier Vold.

Hun påpeker at de ikke vet hvor smitten kommer fra. I analysene har FHI bare sett på størrelsen på smitten hos forskjellige yrkesgrupper, ikke opprinnelsen til smitten.

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Sjuve ikke opplevde ettervirkninger av sykdommen. Det er endret til at han kjente på redusert kapasitet og tretthetsfølelse.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger