Olav Thon gir bort millardformuen

En av Norges rikeste menn Olav Thon gir bort hele formuen på 26 milliarder kroner til en stiftelse, melder TV 2. Stiftelsen skal eie og drive Olav Thon Gruppen og gi bort penger til allmennyttige formål.

Olav Thon

Olav Thon (90) gir bort hele formuen sin på 25,4 milliarder kroner.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Eiendomskongen etablerer en stiftelse med en verdi som revisorer anslår til 25,4 milliarder kroner, bekrefter 90-åringen overfor TV 2.

– Det er vel ikke helt ukjent at jeg ikke har tenkt å ta med meg alle gårdene mine over til den andre siden, sier eiendomskongen spøkefullt til NRK.

– Selv om jeg er i full aktivitet, og regner med å være det også i overskuelig fremtid, så legger jeg planer for at den virksomhet og de arbeidsplasser jeg har skapt skal bestå fremover. Så enkelt er det.

– Hva er målet med å legge pengene i en stiftelse?

– Vel, for å sitere Ingvar Kamprad, som ga bort Ikea-stiftelsen – den er jo mye, mye større enn det jeg har gitt bort – så sier han, at hans håp er at Ikea skal bestå i evige tider. Og jeg har fått laget en del bedrifter som jeg mener bør være levedyktige lengre tid enn det et menneske varer, sier Thon.

Stiftelsen skal ha et styre bestående av sju medlemmer og ha to formål. Det første er å eie Olav Thon Gruppen og underliggende virksomheter. Det andre er å utdele midler til allmennyttige formål.

– Vi regner vel med at vi skal være i stand til å dele ut minimum 50 millioner per år. Av dette beløp regner jeg med at omtrent halvparten skal gå til forskning, særlig innen matematiske og naturvitenskapelige fagområder, inkludert medisinske fag, sier Thon.

Stiftelsen kan støtte følgende formål:

  • Formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde.
  • Fremme av fremragende entreprenørskap i Norge.
  • Allmennyttige formål i de lokalsamfunn der Olav Thon Gruppen driver virksomhet.
  • Erverv/oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål

Vil sikre arbeidsplassene

– Det er viktig for meg at Olav Thon Gruppen forvaltes best mulig i fremtiden, slik at virksomheten gir sikre arbeidsplasser for alle ansatte, og samtidig kan virke for de allmennyttige formål som jeg ønsker å støtte og for samfunnet for øvrig. Jeg har besluttet å opprette “Olav Thon Stiftelsen” for dette formål, sier Thon.

Les også:

– De senere år har jeg tenkt mye på denne saken. Min konklusjon er at det å sikre en fortsatt samlet utvikling av Olav Thon Gruppen, samtidig som deler av det resultat virksomheten skaper utdeles til ulike allmennyttige formål, er det beste samfunnsbyggende bidrag jeg kan gi, sier hallingen.

Olav Thon og Sissel Berdal Haga

Olav Thon skal selv lede stiftelsens styre. I styret sitter blant andre Thons samboer Sissel Berdal Haga.

Foto: Sverre A. Larssen / DNT Oslo og Omegn

Stor på eiendom

Olav Thon Gruppen driver virksomhet innen eiendomsutvikling, hotelldrift, industri og varehandel.

I gruppen inngår blant annet 72 prosent eierandel i Norges største børsnoterte eiendomsselskap, Olav Thon Eiendomsselskap ASA, og en av landets ledende hotellkjeder, Thon Hotels. Konsernet sysselsetter over 3.000 årsverk. Omsetningen utgjorde i 2012 ca. 8 milliarder kroner og resultat før skatt var ca. 1,5 milliarder kroner. Olav Thon Gruppen har en solid finansiell stilling.

Les også:

Olav Thon skal selv sitte som styreleder i den nye stiftelsen. Med seg i styret har han Tron Harald Bjerke (nestleder), Sissel Berdal Haga, Thore Liverød, Ole-Christian Hallerud, Arne Blikstad Sperre, Dag Tangevald-Jensen, Morten Thorvaldsen (varamedlem), og Lars Løseth (varamedlem).

SISTE NYTT

Siste meldinger