Hopp til innhold

Nye Ap-vedtekter kan ramme Giskes lokallag

Et Ap-utvalg er i gang med å vurdere endringer i partivedtektene. Arbeidet kan få følger for for lokallag som har mange medlemmer bosatt utenfor kommunen.

Stortingsvalget 2017

Trond Giske leder Arbeiderpartiets største lokallag, men mange medlemmer bor helt andre steder enn Trøndelag. Her er han avbildet på Youngstorget foran valget i 2017.

Foto: Tore Meek / NTB

Vi skal vurdere om medlemmene må ha geografisk tilknytning til lokallaget de er en del av, for å kunne regnes med når det gjelder stemmer til årsmøter og nominasjonsmøter lokalt samt ved valg av delegasjoner til landsmøtene, sier utvalgets leder Lubna Jaffery til NRK.

Utvalgsarbeidet følger opp flere debatter som har pågått i Arbeiderpartiet en stund.

På landsmøtet i fjor var det særlig oppmerksomhet om de såkalte tikronersmedlemmene, som AUF har operert med.

Lubna Jaffery

Lubna Jaffery, stortingsrepresentant og tidligere byråd i Bergen, leder det interne utvalget i Ap.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Mer omfattende

Men gjennomgangen av vedtektene er mer omfattende enn som så, sier utvalgets leder, stortingsrepresentant Lubna Jaffery.

Vi jobber med forslag som skal skaffe Arbeiderpartiet flere medlemmer og øke representativiteten. Vi vil at flere med ulik bakgrunn engasjerer seg i partiet, sier hun og fortsetter:

Arbeidet handler også om å sikre at nye medlemmer får innflytelse og blir hørt, både enkeltvis og som gruppe.

Ett hovedspørsmål er hvordan man skal vekte partilagenes gjennomslag internt Arbeiderpartiet. Ap består av mindre lokallag og forumslag. Er det flere lag i en kommune, vil disse inngå i større kommunepartier, som igjen samles i fylkeslag.

I Arbeiderpartiet er det full anledning til å tegne medlemsskap i lokallag som holder til i en helt annen kommune enn der du selv bor.

Men er det rimelig at medlemmer utenfor kommunen skal kunne være med å bestemme hvem som skal være den lokale ordførerkandidaten, stå på valglistene eller være delegat til landsmøtene?

Ser dere på problemstillingene som medlemsveksten til Giskes lokallag Nidaros representerer? Mange av medlemmene i lokallaget bor jo helt andre steder enn Trondheim.

Ja, den problemstillingen ser vi også på. Men det skjer helt uavhengig av medlemsveksten til Nidaros, som jo skjedde etter at utvalget vårt ble nedsatt, sier Jaffery.

Les også Varsler oppvask i vervingskulturen til AUF – fylkesstyret spleiset for å beholde medlemmer

Styremøte i Trøndelag Arbeiderparti, Ingvild Kjerkol

Landets største

Tidligere i sommer kunne Trond Giske fortelle at Nidaros med god margin var blitt Arbeiderpartiets største lokallag.

Det bittelille lokallaget Nidaros hadde bare ni medlemmer i fjor høst. Så tok Giske over som leder i november.

– Vi ble største lokallag på forsommeren da vi passerte 600 medlemmer, men det har kommet et par hundre til i løpet av sommeren, sa Giske til NRK i august.

Trond Giske

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske styrer partiets suverent største lokallag. Men mange av medlemmene bor ikke i Trondheim.

Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Medlemsveksten har fortsatt etter den tid. Mange av de nye medlemmene hører hjemme helt andre plasser enn Trøndelag. Men ifølge den tidligere partinestlederen er det fortsattt sånn at flertallet er trøndere.

– Hva synes du om at partivedtektene nå kan bli endret på en måte som rammer gjennomslaget til Nidaros?

– Vi avventer prosessen i partiet og bruker ikke noe tid på dette. Vi bruker tida vår på å verve medlemmer og utvikle politikk, sier Giske.

Les også Kraftopprørere i Ap strømmer til Giske

Trond Giske og Anne-Grete Olaussen.

På spørsmål om hva hun selv synes om eksempelet Nidaros, svarer utvalgsleder Lubna Jaffery som følger:

Alle medlemmer er velkomne i Arbeiderpartiet. Så velger jeg kun å dele mine personlige betraktninger knyttet til Nidaros med de andre utvalgsmedlemmene i denne omgang

Ikke ny problemstilling

Nidaros er ikke det eneste Ap-laget som har medlemmer utenfor kommunen. Et annet er Oslo Arbeidersamfund, som var størst inntil Giskes lag dro ifra.

Også Nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner henter medlemmer fra utenfor kommunen.

Det såkalte homonettverket er formelt et forumslag i Oslo Ap, slik Oljeindustriens arbeidersamfunn, er underlagt Bergen Ap. Også dette forumslaget har tradisjonelt hatt medlemmer som ikke bor i Bergen.

Lubna Jaffery sier problemstillingen knytter seg til enda flere grupper av Ap-medlemmer.

Hva gjør vi for eksempel med studenter som er medlem et lokallag på hjemstedet, men som bor og studerer i en annen kommune? Spørsmålet er om partiet der medlemmet bor eller om laget de er medlem av, skal få uttelling, sier hun.

Også tikronersmedlemsskapet til AUF er tema for utvalget. Ungdomspartiets vervepraksis har skapt strid internt i partiet.

I forkant av fjorårets landsmøte ville Trøndelag AUF fjerne denne praksisen med billige introduksjonsmedlemsskap.

Konkret er spørsmålet om om tikronersmedlemmene skal telle med når AUFs representasjon lokalt skal regnes ut?

Og skal de inngå i kommunepartienes medlemstall når fylkene sender sine delegasjoner til landsmøtene?

Les også AUF brukte gratis pizza som lokkemat til medlemskap

Emilie Græsli

Konkluderer neste år

Utvalget som vurderer Aps vedtekter er formelt satt ned av sentralstyret og skal levere sine anbefalinger dit. Lubna Jaffery understreker at arbeidet ikke er avsluttet.

Vi har ikke landet noen konklusjoner ennå. De ulike kommunepartiene har fått en del spørsmål fra utvalget, og så skal vi sende over våre anbefalinger til sentralstyret i løpet av november. Så blir det opp til landsmøtet i april 2023 å ta endelig stilling til saken, sier hun.

Foruten Jaffery selv består utvalget av Øyvind Slåke (Oslo), Roar Aas (Trondheim), Agnes Norgaard (LO), Tone Marie Myklevoll (Troms), Sindre Lysø (AUF), Bengt Odden (Vestfold og Telemark) og Elin Såheim Bjørkli (Innlandet).

AKTUELT NÅ