Hopp til innhold

Ny studie avslører: Kvinner lite politisk engasjerte på Facebook

Norske kvinner liker sjeldent Facebook-sider om politikk, ifølge en ny Sintef-undersøkelse. Flere BI-studenter kjenner seg igjen.

Tre BI studenter

LITE FACEBOOK-POLITIKK: BI-studenten Satkartar Singh (t.v) følger flere politikere på Facebook, mens medstudentene Emilie og Mats heller følger sport og underholdning.

Foto: Oda Marie Midbøe / NRK

Markedsføringsstudent Emilie er opptatt av trening, og følger derfor mange fitness-sider på Facebook. Politikk er det derimot lite av. Hennes mannlige medstudent Satkartar Singh følger derimot flere politikere.

– Jeg liker å holde meg oppdatert på hvordan de ser på saker. De er veldig engasjerte i kultur, og det er jeg også veldig engasjert i, så jeg følger akkurat de som jeg føler har samme meninger som meg, sier han.

Store kjønnsforskjeller

Seniorforsker ved Sintef, Petter Bae Brandtzæg, har i en studie kartlagt hvilke sider eller såkalte «pages» 20 millioner brukere liker på Facebook. Selv trodde han at Facebook skulle utjevne forskjeller mellom kjønn når det gjaldt samfunnsengasjement. Det var ikke tilfelle.

Kvinner i alle aldre er langt mindre interessert i politikk og nyheterer på Facebook, sammenlignet med menn. Bare tre av ti kvinner har interesse for politikk, mens syv av ti menn viser interesse for dette. Spriket mellom menn og kvinner gjelder grovt sett både globalt og i Norge.

Som Iran

Petter Bae Brandtzæg

FORSKER PÅ FACEBOOK: Sosiale medier-forsker Petter Bae Brandtzæg ved forskningsinstituttet Sintef.

Foto: NRK

Her i Norge er dessuten kvinnene spesielt lite engasjerte, sammenlignet med de andre landene.

Dette til tross for at Norge er rangert høyt på den internasjonale likestillingsindeksen, påpeker Brandtzæg.

– Så man skulle tro at de også var de som var mest aktive knyttet til politisk engasjement på Facebook. Men vi faller ganske langt ned, på linje med land som Iran og Brasil, som er veldig langt nede på likestillingsindeksen, sier han.

Forskeren tror det dreier seg om likestillingsparadokset - at kvinner i moderne land velger tradisjonelt og derfor også stereotypiske kjønnsrollemønstre.

– I det store og det hele så er menn mer interessert enn kvinner. Men det vi ser er at når kvinner er interessert så er de interessert i miljø og humanitære organisasjoner, og ikke så mye i politikk eller informasjon om nyheter, sier sosiale Brandtzæg.

Ulike interesser

Kari Steen-Johnsen

FORSVARER KVINNENE: Forsker Kari Steen-Johnson, ved Insitutt for samfunnsforskning

Foto: Kyrre Lien / ISF

At kvinner er mindre samfunnsengasjerte enn menn på Facebook, er derimot forsker Kari Steen-Johnson ved Insitutt for samfunnsforskning, uenig i.

– Mitt inntrykk er at norske kvinner benytter seg av friheten de har til å ytre seg, sier hun.

Hun tror det heller dreier seg om at kvinner og menn gjerne har ulike interessefelt.

– Kvinner og menn er nok opptatt av litt ulike områder av politikken. Og nettopp derfor er det så viktig å holde fast på dette litt brede begrepet og se at det går an å engasjere seg på ulike måter, sier hun, og legger til:

– Det reflekterer kanskje en forskjell i politisk interesse rett og slett, lavere interesse for Barack Obama, men samtidig en sterk interesse for menneskerettigheter og miljø- og klimapolitikk.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger