Hopp til innhold

Ny rapport: Norske unge er redde for å være skeive

Sintef-forsker er overrasket over funnene. – Trodde kanskje at vi hadde kommet lenger i 2020.

Pride-parade Kristiansand 2018

Under Pride i 2018 ønsket Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold å rette søkelyset mot måten vi tenker om familie, gjennom kampanjen «enveiågå»

Foto: Sander Heggheim / NRK

I den nye rapport har Sintef analysert drøyt 200.000 spørsmål og svar fra nettstedet ung.no i perioden 2015-2019.

De ville undersøke hva unge spør om rundt det å bryte med normer for kjønn og seksualitet.

– Det vi så var at mange uttrykker en redsel. De er usikre og redde for hva de er og hvem de er, sier forsker ved Sintef, Eva Lassemo.

Skremmende å bryte med flertallet

Ung.no er et nettsted der barn og unge kan spørre anonymt om ting de lurer på. Spørretjenesten er åpen for alle i alderen 13-20 år.

Lassemo forklarer at de ble overrasket over at det var såpass mange som var bekymret for at de ikke er bra nok eller akseptert.

– Vi trodde kanskje at vi hadde kommet lenger i 2020.

Eva Lassemo

Eva Lassemo sier at det var fint å se svarene de unge fikk når de henvendte seg på Ung.no.

Foto: SINTEF

Ifølge rapporten er det for mange svært skremmende bare å tenke på at man kan bryte med flertallet når det kommer til kjønn og seksualitet.

– Det er en del som vet, eller tror de vet at de er skeiv og de er redd for hva det vil bety og hvilke konsekvenser det vil ha både i forhold til familie og venner og livet generelt, sier Lassemo.

Stor betydning at de kan være anonyme

Ung.no driftes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir. Redaktør for nettstedet, Beate Aas, sier at funnene som er gjort av Sintef er kjent for dem som jobber i ung.no og de ser det som veldig viktig at utfordringene blir kjent.

At ungdommene er anonyme på ung.no gjør at de tør stille spørsmål og søke hjelp og råd når de trenger det, sier hun.

Beate Aas, Redaktør ung.no

Beate Aas sier at mange som stiller spørsmål skriver at de har frykt for å bli oppfattet som skeive om de er søkende rundt sin seksualitet og identitet.

Foto: Ung.no/Bufdir

Hun sier at det også er viktig å peke på bredden blant fagpersoner som svarer på slike spørsmål, enten det er helsesykepleiere, sexologer, familieterapeuter eller psykologer.

Flere av dem som skriver gir også uttrykk for at de er redde for å bli oppfattet som skeive selv om de ikke opplever seg selv som det, ifølge Aas.

– De viser blant annet til stigmatisering og redsel for å oppleves som annerledes.

Hun sier at ungdom er i en sårbar alder og trenger støtte for hvordan de skal takle slike opplevelser, både i sitt nærmiljø og innad i familien.

Fremdeles lang veg å gå

Leder i Fri, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad sier at det dessverre ikke er overraskende å høre om utfordringene som kommer frem.

Ingvild Endestad

Ingvild Endestad sier at dette er nok et bevis på at vi trenger mer kunnskap både i skole, barnehage og helsetjeneste og at vi trenger trygge møteplasser og informasjonstjenester for ungdom og voksne.

Foto: Xenia Villafranca

– Det er vondt å se at noen ungdommer opplever større belastninger enn andre fordi at de er skeive.

Hun forklarer at resultatene i rapporten gjenspeiler utfordringene som medlemmene i «Fri» tar opp.

– I tillegg er det annen forskning som finnes på feltet som tyder på at holdninger blir bedre, men at det fortsatt er en lang veg igjen å gå før man har like positive holdninger til lesbiske, homofile og transpersoner som man har til majoritetsbefolkningen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ