Hopp til innhold

Ny rapport: Fire av ti norsksomaliske ungdommer sendt på skole i utlandet

Somaliere i Norge er den innvandrergruppen som oftest sender barna til skoler i utlandet, viser ny forskning. NRK har tidligere avslørt at ungdom risikerer å bli låst inne og utsatt for overgrep på koranskoler i Somalia og Kenya.

Disse to fra Stovner videregående skole er ikke overrasket over funn i ny rapport

Verken Jamilo Hussein Hirsi eller Jusra Mohamed Mire er overrasket over at mange norsksomaliske ungdommer går på skole i utlandet.

Foto: Christine Præsttun / NRK

– Jeg er ikke overrasket over at det er mange unge norsksomaliere som har gått på skole i utlandet, sier Jusra Mohamed Mire.

Hun er elev ved Stovner videregående skole i Oslo, der mange har somalisk bakgrunn.

Mire mener det handler om at foreldrene ønsker at barna skal lære mer om somalisk kultur og religion. Selv har hun gått to år på skole i Egypt, og kom tilbake til Norge i tiende klasse.

Nesten fire av ti ungdommer med somaliskfødte foreldre, som selv er født i Norge eller kom hit før de fylte 5 år, oppgir at de har gått på skole i et annet land enn i Norge. I alle andre innvandrergrupper var andelen langt lavere.

Det kommer fram i den nye Fafo-rapporten «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll».

Kristin Holm Jensen

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kristin Holm Jensen fra Høyre.

Foto: NRK

– Det er helt klart et problem at mange sendes ut av landet og får avbrudd i sin norske skolegang. De får problemer med å bli integrert i det norske samfunnet når de kommer tilbake, sier statssekretær Kristin Holm Jensen i Kunnskapsdepartementet.

Hun er i motsetning til elevene på Stovner, overrasket og bekymret over tallene.

Siste utvei

Forskerne i rapporten skriver at de ikke vet hva slags skolegang det er snakk om, eller hvor elevene har vært, men at overrepresentasjonen i den somaliske gruppen sannsynligvis henger sammen med såkalte «kulturrehabiliteringsreiser» der uregjerlige barn sendes til hjemlandet for en periode.

– Mange somaliske foreldre føler seg veldig alene med oppdragelsen. De føler seg maktesløse, og at de mangler gode verktøy i oppdragelsen her i Norge. Dette er gjerne en siste utvei hvis noe har gått galt, sier Jon Horgen Friberg.

Han er en av forskerne bak rapporten, som er laget på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Skremt av avsløringer om overgrep

Tegning av en gutt hengende fra fastbundne føtter og armer.

Slik forteller en av ungdommene at han ble hengt opp, før han ble pisket mot fotsålene. Illustrasjon: Esther Bjørneboe.

Foto: Esther Bjørneboe / NRK

Forskerne viser i rapporten til NRKs avsløringer om vold og overgrep på koranskoler i Somalia og Kenya.

Norsksomaliske ungdommer har fortalt at de har blitt sperret inne, slått og lenket fast på slike koranskoler, som også kalles for disiplineringsanstalter.

I rapporten står det at flere foreldre har blitt skremt av avsløringene:

«En del vi snakket med, hadde blitt skremt av NRKs avsløringer av vold og overgrep mot norsksomaliske barn på slike koranskoler, men mange hadde ikke hørt om disse oppslagene, og flere var positive til at dette kunne være et godt virkemiddel dersom de unge har begynt å vanke i et «dårlig miljø».»

Bekymret lærer

Asad Qasim er lærer ved Rud videregående skole. Som norsksomalier forstår han ikke at foreldre vil sende barna på skole i utlandet.

– Norge er jo det beste landet når det gjelder utdanning, sier han.

Han mener dette ikke dreier seg om vanlig skolegang, men om koranskoler og såkalt kultrrehabilitering.

– Norsksomaliske foreldre tror at barna har blitt så vanskelige her i Norge. For å disiplinere barna, mener de at det er nødvendig å sende dem til utlandet for å få orden på dem, sier han.

Læreren får ikke støtte fra de tre ungdommene NRK snakker med i skolegården på Stovner. De sier de ikke kjenner noen som har blitt utsatt for overgrep på koranskoler, og er enige om at skole i utlandet er et positivt alternativ.

– Jeg tenker at dette er en unik mulighet til å lære mer om språket, religionen og hvor vi kommer fra, sier Osman Mohammed.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger