Hopp til innhold

NVE: Kan ikke stoppe strømeksport på grunn av høye priser

Det kan være mulig å stoppe strømeksporten, men høye priser er ikke god nok grunn, vurderer NVE.

Strømkabler

STRØMEKSPORT: Å stoppe krafteksporten vil bare være lovlig hvis det vil bedre forsyningssikkerheten, mener Norges vassdrags- og energidirektorat.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

NVE har mandag sendt sine faglige vurderinger om handlingsrommet for begrense kraftoverføringen til utlandet til Olje- og energidepartementet.

De vurderer det slik at EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner «når relevante hensyn tilsier det».

– Etter vårt syn er forsyningssikkerhet et slikt relevant hensyn, mens beskyttelse mot høye priser ikke er det, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE i en pressemelding.

Norge har i alt 17 utvekslingskabler for strøm til utlandet, med en total overføringskapasitet på 8500 MW.

For at en restriksjon skal være lovlig, må den kunne bedre forsyningssikkerheten.

Et viktig element i den vurderingen er at den ikke skal gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig forsyningssikkerhet, sier Lund.

NVE fikk oppdraget med å greie ut hvilke muligheter Norge har til å regulere krafteksporten 10. august.

Kjetil Lund, direktør Norges vassdrags- og energidirektorat.

Kjetil Lund er direktør i NVE.

Foto: Kjartan Rørslett

Kan skade relasjonen til våre naboer

En eventuell stopp i eksporten må gjøres i tråd med EØS-regelverket, understreker NVE.

Det er også viktig med forankring hos våre naboland, mener direktoratet.

Dersom en eventuell norsk eksportrestriksjon fører til mottiltak fra andre land, kan virkningen bli at forsyningssikkerheten vår svekkes, snarere enn styrkes, sier Kjetil Lund.

Mandag melder nettstedene Energinet og Energiteknikk at våre nordiske naboer på det sterkeste advarer Norge mot å innføre eksportrestriksjoner.

– Selv om vi forstår behovet for å sikre forsyningssikkerheten, er vi samtidig dypt bekymret over at den foreslåtte kapasitetsreduksjonen ser bort fra fordelene ved å holde grensene åpne. Man ser ikke ut til å erkjenne at det er gjennom et velfungerende marked at forsyningssikkerheten sikres mest effektivt, skriver systemoperatørene i Sverige, Danmark og Finland.

I en kommentar skriver nyhetsredaktør i Minerva, Aksel Fridstrøm, at det er «lettere for regjeringen å omgjøre den skaden høy strømpris utgjør enn det vil være å reversere skaden på relasjonene til våre naboer.»

Vi har ressursene til å kompensere husholdninger og den ulempen høy kraftpris utgjør, så det er bedre å gjøre dette enn å gjøre seg upopulær, skriver han.

Les også Fortellingen om kraftkablene

Bildet er fra leggingen av North Sea Link på britisk side av Nordsjøen.

Lav produksjon i sør

Vannstanden i flere norske kraftmagasin har lenge ligget under normalt nivå for sesongen. I Sør-Norge er fyllingsgraden historisk lav.

Det har i sommer blitt innført en rapporteringsordning for kraftprodusenter i landsdelen.

NVE skriver i sitt svar til departementet at de første rapportene viser at det for tiden produseres svært lite vannkraft fra magasiner som er relevante for forsyningssikkerheten til vinteren og våren.

Det gir altså ikke grunnlag for politiske tiltak som å stanse overføringer til utlandet.

Vannivået i Blåsjø-magasinet ligger 30 meter under høyeste regulerte vanntand.

Vannivået i Blåsjø-magasinet i Rogaland ligger 30 meter under høyeste regulerte vannstand.

Foto: Gunnar Morsund

Vil reforhandle

Men der NVE vurderer at det ikke finnes et juridisk handlingsrom, mener andre at det bør skapes.

– Der det ikke er handlingsrom må regjeringen lage det, sier Sofie Marhaug i Rødt.

Om det er slik at vi ikke kan ta hensyn til hvordan det påvirker prisen til folk i Norge at vi eksporter mye kraft trengs det reforhandling av avtalene om utenlandskabler.

Også Fremskrittspartiet har tatt til orde for stans eller begrensning av eksporten. De har imidlertid et annet forslag til løsning innenfor begrensningene i EØS-avtalen.

Det går ut på å øke kravet til fyllingsgrad i kraftmagasinene.

Med et høyt krav til magasinfyllingsgraden, for å unngå at vi kommer i fare for forsyningssikkerhet, så mener vi at man har overholdt EØS-avtalen, sier Marius Arion Nilsen i Frp til NRK.

Les også Slik sparer du penger: Mat

Grønnsaker

AKTUELT NÅ