Hopp til innhold

NVE: Hybridkabler kan gi deg dyrere strøm

Kabler fra havvind i Nordsjøen til utlandet kan bety dyrere strøm for nordmenn, men mer penger i kassa til kraftbransjen, ifølge NVE.

Equinor Havvind

Støre-regjeringen vil bygge flere vindturbiner i Nordsjøen de neste årene. Olje- og energidepartementet har ikke bestemt seg for om kablene bare skal gå til Norge, eller også til utlandet.

Foto: Øyvinf Gravås / Equinor / NTB

Saken er oppdatert 1.februar med sitat fra NVE. NVEs beregninger viser at prisvirkningene kan være motsatt dersom havvindanlegget er 2800 megawatt i stedet for 1400 megawatt. Dette er også gjengitt i energimeldingen. Ordet «kan» er lagt til i overskrift og mellomtittel, for å ta forbehold om at det kan bli dyrere strøm.

Både den tidligere Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen vil ha storstilt satsing på havvind.

Det er planlagt at vindturbiner kan poppe opp på området Sørlige Nordsjø II, sørvest for Kristiansand.

Men skal strømmen fra turbinene bare gå til Norge, eller også til utlandet?

Kan bli tap for deg – vinn for kraftbransjen

Støre-regjeringen er i tenkeboksen, og har fått regnestykker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å studere i Stortingsmelding nr 36 (2020–2021).

  • Nordmenn kan tape dersom strømmen fra havvinden også går til utlandet. Strømprisen kan bli høyere.
  • Kraftbransjen vil derimot tjene mer. Årsaken er at verdien av norsk vannkraft blir høyere med økt strømpris.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) er glad for at beregningen kan tas inn i debatten om kablene.

– De som hevder at hybridkabler og utbygging av havvind er som en gratis lunsj, de tar feil. Det er ikke noe som heter gratis lunsj. Noen må ta regningen. I dette tilfellet blir det husholdningene, kraftkrevende industri og næringslivet, sier han.

Stortinget, muntlig spørretime

I Støre-regjeringen er Senterpartiet kritisk til å legge nye strømkabler til utlandet. Her ved stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp).

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette er en eksempelberegning, som ble gjort for et år siden, og ikke en analyse. Usikkerheten i tallene er store, og sluttresultatet vil variere alt etter hvilke forutsetninger som brukes om kostnader og utvikling i kraftpriser. Dersom man skal ha et godt beslutningsgrunnlag bør det gjøres en grundig analyse av ulike alternativer, sier Ann Myhrer Østenby, som er seksjonssjef i NVE.

Storbritannia trekker prisen opp

Beregningene ble bestilt av Solberg-regjeringen.

Konsekvensene for husholdningene er gjengitt i den såkalte energimeldingen, som energikomiteen på Stortinget fikk på sitt bord i fjor sommer.

Alle de politiske partiene har en eller flere representanter i energikomiteen.

NVE har ikke villet stille til intervju om saken.

I NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse fra oktober i fjor gjentas det at husholdningene taper mens kraftbransjen vinner dersom havvindmøllene både knyttes til Norge og Storbritannia. Grunnen er at vannkraften kan selges til en høyere pris.

Samtidig mener NVE at priseffekten kan bli motsatt, altså at kraftprisen blir lavere, dersom man i stedet bygger ut et vindkraftverk på 2800 megawatt i Sørlige Nordsjø 2.

De to kablene fra Sørlige Nordsjø II som planlegges av Statnett, vil hver kunne overføre 1400 megawatt, som er nok til å forsyne 1,4 millioner panelovner med strøm.

Norge har et kraftoverskudd som allerede sendes ut av landet blant annet gjennom strømkablene til Tyskland og Storbritannia, som ble åpnet i fjor. Overføringen er også her 1400 megawatt.

I regnestykkene fra NVE kobles strømkablene fra turbinene til havs til Storbritannia.

Storbritannia er landet som trekker opp prisen mest, fordi britene har den høyeste snittprisen på strøm.

Regjeringen vil utrede mer

Når havvindmøllene ikke lager strøm, er planen at kablene brukes til ta imot kraft fra utlandet, og til eksport av strøm fra vannkraft.

Statnett planlegger å bygge slike hybridkabler, men har ikke fått klarsignal fra Støre-regjeringen.

Amund Vik, statssekretær i Olje og energidepartementet

Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet (Ap).

Foto: Arvid Samland/OED

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet sier regjeringen vil utrede kabelspørsmålet grundig.

– Vi har vært tydelig på at vi ikke ønsker å øke eksportkapasiteten fra Fastlands-Norge nå. Her har vi sagt at vi må gå grundig til verks, og be NVE utrede hva slags konsekvenser det kan få, sier han.

Kraftbransjen vil ha kabler

Kraftbransjen mener kabler til utlandet er nødvendig for å få bygget vindturbiner i Nordsjøen.

– Nå er vi godt i gang med å analysere, og har ingen klare konklusjoner, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett.

Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør Statnett

Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette sier Statnett forsøker å finne ut av konsekvensene av hybridkabler.

Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Også Statnett antyder at en hybridforbindelse i Sørlige Nordsjø II, som knyttes til andre land med høyere strømpriser enn i Norge, vil gi økte strømpriser her hjemme.

Men effekten på strømregningen vil være noe mindre enn for dagens kabler til Tyskland og Storbritannia, forklarer Glette.

– Det er klart at vi ser hva prisvirkningen en eventuell hybridforbindelse vil ha. Så langt tyder mye på at ja, den kan trekke prisen noe opp fra et lavere nivå, men prispåvirkningen er lavere enn fra en ren mellomlandsforbindelse, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ