NRK vurderer å slå sammen distriktskontorer

Når antall fylker reduseres, er det naturlig for NRK å tilpasse seg det, sier distriktsdirektør Marius Lillelien.

Marius Lillelien

TILPASSER SEG: Distriktsredaktør Marius Lillelien vil se på hvordan NRK skal tilpasse seg den nye fylkesinndelingen.

Foto: Ole Kaland

Fra nyttår av reduseres antall fylker her i landet til 11. NRK har i dag 15 distriktskontorer, men har nå satt i gang en prosess for å se på hvordan man kan tilpasse seg den nye fylkesstrukturen.

– Historisk har NRKs distriktskontorer vært organisert i tråd med fylkene, sier distriktsdirektør Marius Lillelien til NRK.

Konkluderer i løpet av høsten

Han understreker at de er tidlig i prosessen med å tegne ut fremtidens NRK-kart.

– Akkurat hvordan løsningen blir er ikke klart, men det vil bli klart i løpet av høsten. Om vi følger den nye regionreformen helt, eller om vi gjør noen egne tilpasninger gjenstår å se, sier Lillelien.

Han peker på at enkelte av fylkene blir svært store, både i geografisk størrelse og i befolkningstall, og at det derfor ikke er gitt at man slavisk følger den nye fylkesinndelingen.

– Men det er gode argumenter for at vi skal tilpasse oss reformen.

Ingen spareprosess

Lillelien understreker at en sammenslåingsprosess ikke vil ramme tallet på ansatte i distriktene.

– Det kan være at vi organiserer oss litt annerledes og at oppdraget blir litt annerledes, men dette er ikke en spareprosess. Det handler om hvordan vi skal levere et best mulig tilbud til publikum når fylkes- og kommunestrukturen blir annerledes, sier han.

– Kan det bli aktuelt å flytte distriktskontorene?

– Foreløpig har vi ikke vurdert det. Vi kommer nok til å ha kontorer der vi har dem i dag i den nærmeste fremtiden. Men noen vil kanskje få ansvar for å dekke et område som er litt annerledes enn i dag fordi fylkene er annerledes, sier Lillelien.

Følelser og identitet

I kjølvannet av en sammenslåingsprosess vil det også bli navneendringer for distriktskontorene. Lillelien har forståelse for at det kan vekke følelser.

– Det er mye sterke følelser og identitet knyttet til dette. Vi har ikke besluttet at for eksempel navnet NRK Østfold blir borte. Men det er gode argumenter for det. Det vil jo være litt rart til neste år å ønske velkommen til NRK Østfold, når Østfold ikke lenger er et fylke som eksisterer, sier Lillelien.

– Vi må finne gode løsninger på dette, og det jobber vi med.

– Ryddig prosess

Leder i NRK-journalistenes fagforening Rolf Johansen sier de er involvert i prosessen.

– Det er naturlig at NRK ser på om distriktsstrukturen er riktig, også med tanke på andre ting enn selve fylkesstrukturen, sier Johansen til NRK.

– Men det er foreløpig ikke konkludert med noe som helst. NRKJ har vært med i prosessen hele veien, og opplever den som ryddig, sier Johansen til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger