Hopp til innhold

Norske eksperter: Klar kobling mellom Russland og Den nordiske motstandsbevegelsen

Det finnes koblinger mellom Russland og den nazistiske organisasjonen Nordisk Motstandsbevegelse, sier forsker Johannes Due Enstad. Målet skal være å skape splid.

NMR demonstrerer i Göteborg

Nordisk Motstandsbevegelse i aksjon i Göteborg i fjor.

Foto: Henrik Evertsson / NRK

Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) har de senere årene blitt både kjent og beryktet for sine ekstreme holdninger og voldelige demonstrasjoner.

De vil stoppe det de kaller masseinnvandringen til Norden, og kaste ut de som ikke er av «den nordiske rase». De vil ha et nytt, nasjonalsosialistisk Norden, inspirert av Adolf Hitlers «Det tredje riket».

Organisasjonen har medlemmer også i Norge, og har gjennomført flere demonstrasjoner her, den mest kjente var i Kristiansand i fjor sommer.

– Russland står bak en «splitt og hersk»-linje

Er det en forbindelse mellom NMR og andre grupper på ytre høyre fløy, og Russland?

Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole har skrevet notatet Divide and Rule"

Geir Hågen Karlsen har skrevet notatet "Divide and Rule" der han går gjennom hva vestlige sikkerhetstjenester vet om hvordan Russland opererer i Europa.

Foto: Hallvard Norum / NRK

Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole har i notatet «Divide and Rule» gått gjennom hva 15 forskjellige sikkerhetstjenester i elleve Nato-land vet om hvordan Russland driver påvirkning i Europa. Kilden er åpne trusselvurderinger gjort av disse tjenestene de siste fem årene.

– Russland står bak initiativ for å organisere grupper på både ytterste høyre, og ytterste venstrefløy i Nato-land, sier Karlsen.

Hensikten skal være å skape splid internt i andre land.

– Nordisk motstandsbevegelse i Sverige var på et åpningsmøte til en organisasjon som ble kalt World National Conservative Movement i 2015, hvor et 50 talls ekstreme grupper fra Europa var samlet.

– Ifølge latvisk etterretningstjeneste, e\ er dette et forsøk fra Russland på å organisere ekstreme grupper i Europa for å drive politisk påvirkning og splitt og hersk. Også svensk sikkerhetspoliti sier at Russland står bak det å bruke ekstreme grupper for å skape politisk påvirkning, sier Karlsen.

Nordisk Motstandsbevegelse i Sverige omtaler selv at de var invitert til konferansen og observerte hva som ble sagt der. De skrev også at de var åpne for samarbeid, men ville ikke binde seg formelt til organisasjonen.

– Alle vestlige sikkerhetstjenester er enige om at Russland nå prøver å splitte Nato alliansen og EU, og skape problemer internt i det enkelte land. Det å støtte indirekte ytterliggående grupper er en del av dette bildet, sier Karlsen.

Den russiske ambassaden i Oslo avviser påstandene.

– Det finnes koblinger

Også forsker Johannes Due Enstad ved Universitetet i Oslo, sier det er koblinger mellom Russland og den nordiske Motstandsbevegelsen (NMR) i Sverige.

Han forsker blant annet på militant høyreekstremisme i Russland.

–To medlemmer av nordiske Motstandsbevegelsen reiste til Russland for å motta paramilitær trening, organisert av en høyreradikal gruppe som opererer med myndighetenes godkjennelse og som har sendt folk til krigen i Øst-Ukraina. Etter dette oppholdet begikk de flere bombeangrep i Sverige, som de er dømt for. Der er det en kobling. Vi vet ikke i hvilken grad russiske myndigheter også har hatt kontroll på svenskenes innreise og deltakelse, men det kan vi ikke se bort ifra, sier Enstad.

Svenskene, som hadde en tilknytning til NMR, er nå dømt for blant annet et angrep på et svensk asylmottak.

Johannes Due Enstad

Forsker Johannes Due Enstad ved UiO: -Det er koblinger mellom Russland og den nordiske Motstandsbevegelsen.

Foto: Universitetet i Oslo

Enstad sier Russland helt klart søker å så splid gjennom støtte til høyreradikale i Europa.

– Russland har som ambisjon å gjenreise seg som stormakt, en del av den gjenreisingen består i å svekke sin motstander, EU og Nato. En måte å svekke en motstander på er å skape splittelse. En måte å skape splittelse på er å støtte ytterliggående krefter i politikken. Og det ser man en del indikasjoner på at foregår i vestlige land.

Enstad sier det er nære bånd fra Russland til Nasjonal Front i Frankrike, til venstreradikale krefter i Hellas, og fra Ungarn kommer det fram at russisk etterretning har vært involvert i ungarske nasjonalistiske militante væpnede grupper.

– Russland fyrer opp under strømninger som er der fra før

Enstad understreket at det ikke er Russland som skaper nye bevegelser eller grupper.

– Jeg tror vi skal være litt bekymret, men ikke for bekymret. Det er ikke Russland som skaper disse kreftene og strømningene. Men Russland kan i en del tilfeller fyre opp under radikale aktører, så vi må være årvåkne og følge nøye med, sier Enstad.

Svenske Utenrikspolitiske institutt har omtalt den nordiske Motstandsbevegelsen som åpent pro-Kreml.

Dette avvises av NMR, som sier det ikke er riktig at de er under kontroll eller innflytelse av Kreml.

Håkon Forwald er leder av den norske delen av NMR. Han sier til NRK at det ikke er hold i påstandene om at NMR har noe samarbeid med Russland på noe som helst plan.

Russand: – Dette er ikke bare dumt, men også blasfemisk

Den russiske ambassaden i Oslo svarer i en mail til NRK at Russland ikke støtter nynazistiske og andre ytterliggående organisasjoner på høyresiden. Tvert imot skal arbeid mot alle former for nynazisme være en av de viktigste oppgavene for Russlands utenrikspolitikk. Ambassaden skriver:

«Vi ville minne om at det var Sovjetunionen som gjorde avgjørende innsats i seieren over fascismen under Den andre verdenskrig, og minner om denne tragedien er fortsatt levende i vårt land som i intet annet land. Derfor er det å beskylde Russland for tilknytning til eller støtte av høyre -radikalisme, ikke bare dumt, men også blasfemisk».

Les hele svaret fra den russiske ambassaden i Oslo her. Les hele svaret fra den russiske ambassaden i Oslo her.

– Ikke gitt at Russland lykkes

Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole

Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole har jobbet mye med hvordan Russiske hemmelige tjenester opererer i Europa.

Foto: Peter Von Tangen-Jordan / NRK

Geir Hågen Karlsen sier det ikke er gitt at Russland lykkes med sin strategi med å skape splid gjennom å støtte ytterliggående krefter.

– Tyskland har for eksempel reagert kraftig på russiske forsøk på å skape splid på grunn av migrantbølgen i 2015, og er nå på tå hev overfor russiske forsøk på destabilisering. Så det som på kort sikt kan se vellykket ut, kan på lang sikt føre til en situasjon som heller ikke Russland tjener på, sier Karlsen.

AKTUELT NÅ