Hopp til innhold

Bønder ber regjeringen om krisepakke: – Tørken går på psyken løs

Norske bønder fortviler over den verste tørken på 50 år, og ber regjeringen om krisepakke. – Til syvende og sist handler det om vår felles matforsyning, sier Merethe Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Fôrmangel: Høst hveten er bare halvparten så store korn som det skulle vært

TØRKE: Ståle Hansen, som driver med ammeku på Aurskog Høland, viser at kornene på høsthveten bare er halvparten så store som de skulle vært. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Det varme, tørre været i store deler av landet fører til dårlige fôr- og kornavlinger for bøndene.

Mange sliter med å skaffe nok mat til dyrene. Flere ser slakt som eneste løsning, og Tine frykter melkemangel.

Nå ber Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag regjeringen om å innføre en rekke tiltak. De har opprettet et felles kriseteam for å håndtere den alvorlige fôrkrisa i landbruket.

I en pressemelding skriver de at de frykter tørken vil føre til dramatiske konsekvenser for norsk matproduksjon.

– Åker og eng står brunsvidde. Bønder fortviler – det går på psyken løs. Det er en fortvilt situasjon som til syvende og sist handler om vår felles matforsyning. Det den enkelte bonde kan stille opp med strekker ikke til i den situasjon vi nå er i, sier Merethe Furuberg, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Krisemøte over helgen

For å hjelpe dem som har problemer har regjeringen allerede innført en rekke tiltak. Det er imidlertid ikke nok, ifølge de to bondeorganisasjonene.

De har heller ingen tro på at situasjonen vil gå over i løpet av seg selv ettersom alt tyder på at det ikke vil regne med det første.

– Det er en prekær situasjon for norsk landbruk med tørke og fôrmangel. Det tørre og varme været fortsetter og det må konstateres at vi nå er i en krisesituasjon, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Staten leverer sitt tilbud i jordbruksoppgjøret.

KRISE: Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag går sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og ber om krisepakke for norsk landbruk. De frykter for norsk matproduksjon etter tørkekrisen.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Organisasjonene ber nå regjeringen innføre en rekke tiltak. De er knyttet til økonomi, regelverket for avlingsskadeordningen, samt kapasitet som sikrer rask saksbehandling ved søknad om avlingsskadeerstatning, skriver de i en pressemelding.

Organisasjonene vil drøfte tiltakene når de møter landbruks- og matminister Jon Georg Dale over helgen.

Har fjernet toll på import

Mandag sa lederen for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, at fôrkrisen gjør det aktuelt med en reforhandling av deler av jordbruksoppgjøret. Lederen for den største bondeorganisasjonen, bondelagsleder Lars Petter Bartnes, var avventende.

Ifølge landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er det kun aktuelt å vurdere en reforhandling dersom også Bondelaget stiller seg bak kravet.

Disse tiltakene har regjeringen innført til nå:

  • Tollen på import av høy og halm er fjernet.
  • Fordi nedslakting fører til kjøttoverskudd setter Landbruksdirektoratet opp tollen på import av storfekjøtt.
  • Innovasjon Norge har varslet at tørkerammede bønder kan få utsetting av avdrag på lån.
  • Landets fylkesmenn og kommuner har fått beskjed om at erstatningssøknader etter klimabetinget avlingsskade skal prioriteres.

AKTUELT NÅ