Hopp til innhold

Nav: Slik kan arbeidsmarkedet bli frem mot 2035

Folk må regne med å bytte jobb oftere enn før og lære hele livet. Flere kan bli stående varig utenfor arbeidsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Nav, som ser på arbeidsmarkedet 15 år frem i tid.

Pressekonferanse etter NAV-saken

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Foto: Lise Åserud / NTB

Norge kan i fram mot 2035 vente mangel på arbeidskraft, samtidig som flere kan havne varig utenfor arbeidslivet.

Det viser en ny analyse fra Nav, som ser på trender og utviklingstrekk i arbeidsmarkedet 15 år frem i tid.

Da kan Norge særlig mangle arbeidskraft innen yrkesfag og helsefag – som håndverkere, sykepleiere og helsefagarbeidere.

– Koronapandemien speeder opp omstillingsbehovene i arbeidslivet. Både arbeidsgivere og arbeidstakere må være forberedt på at arbeidslivet kan endre seg ganske raskt, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Han viser til erfaringene fra de siste månedene, med økt digitalisering og mange bransjer som sliter.

Må bytte jobb oftere

Nav mener at folk i årene som kommer i større grad enn nå må regne med å skifte jobb oftere og oppdatere sin kompetanse.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i NRKs lokaler på Marienlyst.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at flere risikerer å havne utenfor arbeidslivet samtidig som behovet for arbeidskraft øker.

Foto: Camilla Helen Heiervang / NRK

Det ventes høy omstillingstakt i arbeidslivet framover på grunn av teknologisk utvikling, globalisering og det grønne skiftet.

Samtidig vil koronapandemien framskynde omstillingene på flere områder.

Det innebærer at folk må regne med å skifte jobb oftere enn før, og kompetansen må oppdateres oftere.

Risikoen er spesielt stor blant ufaglærte i lavkompetanse-jobber.

Utsatte grupper treffes hardere under koronakrisen

Arbeidsmarkedskrisen som er skapt under koronapandemien, treffer skjevt, ifølge NAV-direktøren.

Særlig utsatt er personer som ikke har fullført utdanning, arbeidsinnvandrere og innvandrere som kommer utenfra EØS-området.

– Dette er grupper som vi har et veldig klart blikk på, og som vi vil konsentrere oss om i oppfølgingen videre, sier Holte.

– Skal ha et samfunn der ingen går ut på dato

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at man i fremtiden ikke kan regne med å være ferdig utdannet selv om man har høyere utdanning.

– Det aller viktigste er at vi skal ha et samfunn der man ikke går ut på dato. Du er nødt til å lære hele livet. Vi trenger flere av dem som kanskjer ikke tok fagbrev da de var 20, til å ta fagbrevet når de er 25, 30 eller 55, sier han.

– Hva tror du blir den vanskeligste utfordringen?

– Vi får både flere som risikerer å havne utenfor arbeidslivet samtidig som vi kommer til å ha større behov for arbeidskraft. Det er et kjempeparadoks, når vi vet at Norge skriker etter faglært arbeidsplass i en normalsituasjon, sier statsråden.

Røe Isaksen mener flere som faller utenfor arbeidslivet i en periode, bør bruke tiden til å sikte seg inn på nye yrker.

– Vi må få de til å bruke den tiden de er mellom jobber til for eksempel til å ta et fagbrev, slik at norsk næringsliv får enda større bruk for dem, sier Røe Isaksen.

AKTUELT NÅ