Norge kan få asylrekord i 2013

Sverige venter rekordmange asylsøkere i 2013. Det kan gi asylrekord også i Norge neste år.

Sverige venter rekordmange asylsøkere i 2013. Det kan gi asylrekord også i Norge neste år.

I år kom det rundt 9000 asylsøkere til Norge. Det er bare en brøkdel av antallet som er ventet til Sverige neste år.

I år kom det rundt 9000 asylsøkere til Norge. Det er bare en brøkdel av antallet som er ventet til Sverige neste år.

De forventer 54.000 asylsøkere neste år. Dersom bare noen av disse finner ut at de heller vil dra til til Norge, kan vi få asylrekord i 2013.

– Det vi er mest usikre på er Sverige, for de får mellom fem og seks ganger så mange som oss for tiden. Velger flere av disse å komme hit i steden kan det få store betydning for ankomstene her i landet, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) til NRK.

Alt avhenger av hvor asylsøkerne selv velger å reise.

Behandles likt i Sverige og i Norge

Frode Forfang

Direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Frode Forfang.

Foto: NRK

Og med et rekordstort trykk på Sverige, kan asylsøkerne fort lande på Norge.

– Det vi ser er at vurdringen av asylsøkere ikke er nevneverdig annerledes i Sverige og i Norge, sier Forfang.

Han sier andre utenforliggende forhold som spiller en rolle når asylsøkerne bestemmer hvor de skal søke asyl.

Blant annet det generelle bildet søkerne har av henholdsvis Sverige og Norge.

Og skulle flyktningestrømmen dreie fra Sverige til Norge, kan flyktningepolitikken fort bli sentral også i valgkampen før neste års stortingsvalg.

Antall asylsøkere til Norge i 2012

Asylsøkere etter landbakgrunn

Antall personer

Totalt

8 921

Somalia

1 961

Eritrea

1 062

Afghanistan

916

Iran

409

Sudan

397

Russland

340

Nigeria

324

Syria

295

Statsløs

253

Øvrige

2 964

Flest fra Afrika

Den siste statistikken som er tilgjengelig på UDIs hjemmesider over asylsøknader i år, viser at langt på vei de fleste asylsøkerne som kommer til Norge kommer fra land i Afrika.

Ifølge statistikken kom det 1961 personer fra Somalia, 1062 fra Eritrea og 397 fra Sudan.

Den andre store gruppen kom fra Asia, nærmere bestemt fra Afghanistan (916 personer) og Iran (409 personer).

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger