Hopp til innhold

Norge frikjent i Strasbourg

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har frikjent Norge i en av de ni barnevernssakene som er tatt opp til behandling.

EMD i Strasbourg

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har tatt ni norske barnevernssaker opp til behandling. Norge er frikjent i en av dem.

Foto: Vincent Kessler / Reuters

Saken gjaldt tvungen omplassering av barn til fosterforeldre som ikke er i barnets familie.

Den 30 år gamle kvinnen som har gått til sak har to barn, som er halvbrødre. Den eldste ble født i 2008 og plassert hos 30-åringens mor og stefar i 2010.

Den yngste, som ble født i februar 2012, ble plassert i fosterhjem i juni samme år etter tips om at moren ikke kunne ta vare på ham på grunn av tidligere psykiatrisk behandling.

Han fikk imidlertid ikke bo sammen med broren sin hos besteforeldrene, men ble plassert i et annet fosterhjem. Moren mener dette bryter med EMKs artikkel 8, som gjelder retten til respekt for privatliv og familieliv.

Menneskerettsdomstolen mener imidlertid at Norge ikke har brutt denne delen av konvensjonen.

I dommen skriver EMD at de er tilfreds med behandlingen i det norske rettssystemet, undersøkelsene av familieforholdet og hensynet til barnet.

Ni norske barnevernsaker har vært til behandling i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Den siste ble tatt opp i mai, og Norge har frist til 25. september med å svare.

Sakene gjelder blant annet tvangsadopsjon og begrenset kontakt med barn.

I fjor var det en rekke demonstrasjoner mot det norske barnevernet i flere land.

AKTUELT NÅ