Nav kutter i saksbehandlingen

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Navs organisering forsinker saksbehandlingstiden, men nå kutter Nav i saksgangen.

I animasjonen over kan du selv se hvilke instanser de forskjellige stønadsområdene må igjennom i Nav-systemet. Trykk på en av de tre arkfanene på toppen av bildet, og se i hvilke ledd saken blir behandlet.

Tidligere denne uken har sentrale tillitsvalgte kritisert sin egen ledelse for ikke å gi klare nok beskjeder om hva som skal nedprioriteres. Det har også kommet fram at det kan være en ukultur i organisasjonen der ledere på lokalt og fylkesnivå kniver om å være best i klassen, for å imponere sine nærmeste sjefer.

Mange ledd fra topp til bunn

Dette kan føre til at en i utgangspunktet lang vei fra bunn til topp i tillegg kan bestå av mangelfull eller uriktig informasjon.

Fra saksbehandler til øverste leder er det i dag seks ledd. Noe som kan bidra til treghet og at informasjonen blir vannet ut på veien mener ekspert.

– Det er en relativt stor grad av fare for at informasjon blir vannet ut og holdt tilbake i en så stor organisasjon, sier organisasjonsekspert Tore Hillestad ved Norges Handelshøyskole.

Først går informasjonen fra saksbehandler til lokal leder, som må ta det opp med fylkesleder, før overordnet fylkesleder kan ta det opp med Nav-direktøren, som snakker med statsråden.

– Jo flere ledelsesnivå man har i en organisasjon jo mer komplisert blir det å få frem informasjon til toppen av organisasjonen, og det er også en tendens til at organisasjonen skjermer toppledelsen for kritisk informasjon, sier Hillestad og fortsetter.

– Det er relativt stor fare for at informasjonen blir vannet ut når informasjonen må gå gjennom så mange ledd.

Det er ikke bare kommunikasjonslinjene som kan være lange. Saksgangen og behandlingstiden har også fått mye oppmerksomhet det siste året. En uføresak må for eksempel innom fem ulike instanser, før pengene utbetales. Noe som kan føre til mye frustrasjon blant brukerne.

Må møte i Stortinget

For ett år siden utarbeidet konsulentselskapet Ernst & Young en rapport som avdekket store feil og mangler ved Nav-systemet. Blant annet ble det avslørt en veldig lav effektivitet på grunn av et tregt Nav-system.

Også Riksrevisjonen har kritisert Nav for mangelfull saksbehandling på ulike stønadsområder og for sviktende regnskapsrutiner.

På fredag må de tidligere arbeidsministrene Bjarne Håkon Hanssen og Dag Terje Andersen møte i Stortinget sammen med sittende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, for å svare på på spørsmål fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Mistet nattesøvnen av Nav

En som fikk merke den tunge saksgangen i Nav, er slitasjegiktrammede Bjørg Gulliksen fra Fredrikstad. Hun måtte vente i ett år før hun fikk utbetalt sin uføretrygd. En prosess som ifølge Navs egne frister skulle tatt fire måneder.

– Jeg ble fryktelig sliten av det. Det er jo en veldig tung prosess i utgangspunktet å bli uføretrygdet. Når du får den usikkerheten i tillegg, så er det veldig slitsomt, sier Gulliksen. Hun slet ganske mye etter at hun ikke klarte å jobbe mer som servicekonsulent i Fredrikstad kommune.

– Det gikk utover nattesøvnen min. Er du ikke alvorlig syk fra før, så blir du i hvert fall ganske nedbrutt av det, forteller Gulliksen, som har en klar oppfattning om hvorfor dette har tatt så lang tid.

Kutter ett saksbehandlingsledd

– Jeg har aldri fått noe svar på hvorfor det har tatt så lang tid, men jeg tror mye av problemet ligger i at det skal innom så mange instanser. For første skal det avgjøres på det lokale Nav-kontoret, så går det videre til Nav forvaltning. Før det går til Nav pensjon, til det ender i Harstad for utbetaling, sier Gulliksen som har hatt mange saksbehandlere å forholde seg til.

– Det er denne prosessen de bør se på. Nav må ta tak i at sakene må innom så mange ledd, sier Gulliksen, og hun kan bli hørt.

Nå vurderer nemlig Nav å rydde opp i jungelen, og korte ned saksgangen. NRK får bekreftet at det nå jobbes med å kutte ut et av leddene i saksgangen. Dermed vil enten forvatningsleddet eller pensjonsleddet forsvinne i fremtiden.

– Nav har konkrete planer om å kutte et ledd i uføretrygdbehandlingen, sier hovedtillitsvalgt Jarle Berge.

Hva synes du? Bør Nav kutte i flere saksbehandlingsledd?

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger