NRK Meny
Normal

- Nav-ledelsen er bleik

Ansatte i Nav mener at ledelsen er bleik og fraskriver seg ansvar. Tillitsvalgte etterlyser klarere prioriteringer og hevder at det er en ukultur i etaten.

NAV
Foto: Tor Erik H. Mathiesen / Scanpix

Senest denne uken foreslo Nav-ansatte at ledelsen burde forlenge saksbehandlingsfristene for en periode. Meningen var å gi saksbehandlerne mer ro. Forslaget ble avvist fra øverste hold.

– Må være tydelig

– Nav har begrensede ressurser. Innenfor de ressursene vi har, må dilemmaene gjøres helt klare og tydelige. Inntektssikring er den absolutt viktigste oppgaven. Da er det et helt klart lederansvar å tydeliggjøre for medarbeiderne hva som eventuelt må nedprioriteres. Skal vi prioritere, må en nødvendig konsekvens være at noe må prioriteres bort, sier tillitsvalgt ved Nav Oslo Dagfinn Vestby til NRK. Han er ikke den eneste som føler at han har for mange arbeidsoppgaver.

– Jeg føler vi får beskjed om å gjøre nesten alt, sier fylkestillitsvalgt i Vestfold, Hanne Nordhaug, til NRK.

Hun er tillitsvalgt i et fylke som skårer forholdsvis bra på Navs interne statistikker. Allikevel ønsker hun klarere beskjeder fra den sentrale ledelsen.

Undersøkte arbeidsmiljøet

Ledelsen har tidligere sagt at penger til livsopphold har prioritet. Dette er for vagt mener mange. Nav sentralt tilbakeviser påstandene om at ledelsen er for utydelig. Nav gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse i fjor som de mener ikke samsvarer med de påstandene som nå kommer frem.

Undersøkelsen ble satt i verk etter at Arbeidstilsynet slo fast at Nav bryter arbeidsmiljøloven .

LES Navs arbeidsmiljøundersøkelse

Martin Apenes

Kommunikasjonsdirektør i Nav, Martin Apenes

Foto: Apeland Informasjon

– Vi er kjent med at dette har vært synspunkter i organisasjonen. Det er grunnen til at vi spurte om dette i en arbeidsmiljøundersøkelse. Da så vi at 90 prosent sier at de i noen, høy, eller meget høy grad, har klare mål for arbeidet, sier kommunikasjonsdirektør i Nav, Martin Apenes.

– I fjor var målet å få ned saksbehandlingstidene. Saksbunkene skulle bli mindre, og vi skulle gi riktig hjelp til riktig tid. Vi skulle også forberede ordningen med arbeidsavklaringspenger, for å nevne noe, sier Apenes.

– Vi får mange nok beskjeder fra sentralt hold. Det er veldig viktig at folk får pengene sine, men vi får aldri beskjed om hva som skal nedprioriteres for å oppnå de resultatene, sier Nils Vidar Engelien ved Nav Kristiansand.

Han mener også at prioriteringer fra sentralt hold ville hjulpet den enkelte saksbehandler.

Synes ledelsen er bleik

– Jeg synes den sentrale ledelsen er bleike, og dette har vi tillitsvalgte tatt opp med dem, sier Engelien. Han mener at det ikke bare er på toppen folk gjør feil valg.

– Etter min mening virker det som om mange ledere vil være best i klassen og vil klare alle arbeidsoppgavene som de blir pålagt dem sentralt, uten å stille altfor mange spørsmål, sier han.

– Det er nok en ukultur i Nav, der mange ledere på lokalt og fylkesnivå skjuler noen av de problemene som finnes i organisasjonen. Dermed kan de som sitter høyere opp i systemet tro alt fungerer bra.

Betyr det at beslutninger sentralt i Nav kan være tatt på feil eller mangelfullt grunnlag?

– Ja det gjør nok det, jeg vil ikke si at noen lyver eller snakker usant, men den informasjonen som kommer frem er sminket, sier Engelien.

– Vi kan ikke kommentere enkeltuttalelser. Vi forholder oss til arbeidsundersøkelsen. Men det kan sikkert forekomme noen steder i Nav at man fremstiller situasjonen bedre enn den er, svarer Apenes.

Nav i hardt vær

Det har stormet rundt Arbeids- og velferdsetaten i lang tid, og det toppet seg for ett år siden da mange arbeidsledige måtte troppe opp på sosialkontoret for å få utbetalt arbeidsledighetstrygden sin. Den gang ble det sagt at arbeidspresset var for stort på den enkelte saksbehandler.

Nå ett år etter får de samme saksbehandlerne enda flere arbeidsoppgaver. Uten at ledelsen mener det er noe problem.

– Jeg oppfatter det sånn at man i direktoratet skyver ansvaret nedover i organisasjonen. Det blir utydelige og uklare forventninger til de ansatte. En konsekvens kan være at sykefraværet i Nav kan øke med de konsekvenser og ringvirkninger det vil ha for vår jobb med å få ned det generelle fraværet, sier Vestby.

Fra 1. mars innføres et nytt system for arbeidsavklaringspenger. I tillegg strammer Nav-ledelsen inn på kravet om å gjennomføre dialogmøter med langtidssykemeldte. Samtidig øker bunken med saker som blir liggende for lenge på saksbehandlernes pulter.

– Det er vanskelig å si helt konkret om det er mulig å gjennomføre dialogmøtene og å få ned saksbehandlingstidene, men det vil helt klart bli en kraftig skvis, sier Ottar Nerland, hovedtillitsvalgt for NTL NAV i Møre og Romsdal. Han frykter at fokuset på dialogmøter vil gå på bekostning av andre viktige områder i etaten.

– Vi skal ta igjen et stort gap, og det er klart at det vil trekke mye ressurser. Det er en reell problemstilling som vil få konsekvenser for det øvrige Nav, sier Nerland.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger