Hopp til innhold

Nav krever tilbake milliardbeløp: – I disse tider er det hardt

Tallene for 2022 viser at Nav utbetalte over 1,5 milliarder kroner for mye som kreves tilbakebetalt. For familien Raastad-Antonsen kom kravet ubeleilig.

Anne Mette Raastad-Antonsen

Anne Mette Raastad-Antonsen har fått beskjed om at hun skylder Nav penger. Både hun og mannen Kato Raastad-Antonsen synes brevene fra Nav er vanskelige å forstå.

Foto: William Jobling / NRK

Hjemme hos familien Raastad-Antonsen er oppussingen satt på vent og bilen vurderes solgt. Anne Mette Raastad-Antonsen (36) er ung ufør.

Hun er en av mange som mot slutten av året har fått beskjed av Nav om at hun skylder etaten penger.

I vedtaket fra Nav står det at Raastad-Antonsen har fått utbetalt 27.536 kroner for mye i 2022 i barnetillegg.

Årsaken: Mannen hennes hadde for høy inntekt.

Siden hun ikke har disse pengene, vil Nav trekke 10 prosent av uføretrygden hennes frem til beløpet av tilbakebetalt.

I de tidene som er nå, så er det hardt. Mat er dyrt, strøm er dyrt, sier Raastad-Antonsen.

Hun er bekymret for at dette særlig vil gå utover barna.

Anne Mette Raastad-Antonsen

Raastad-Antonsen synes det er hardt å bli trukket i uføretrygden i allerede trange tider.

Foto: William Jobling / NRK

Tidligere i år skrev NRK om at ti ganger så mange uføre skyldte Nav penger i fjor sammenlignet med 2014.

Trodde alt var på stell

36-åringen trodde hun fikk utbetalt riktig beløp og at Nav hadde oppdatert mannens inntekt ut fra opplysninger de tidligere har fått fra Skatteetaten.

Året før fikk hun nemlig et vedtak som gikk ut på det samme: Barnefaren tjente for mye. Ergo hadde hun krav på kroner 0 i barnetillegg, og pengene hun hadde mottatt måtte tilbakebetales.

Raastad-Antonsen skjønner ikke hvorfor Nav flere år på rad utbetaler penger hun ikke har krav på.

Men Nav har ikke mulighet til å gå inn og endre forventet inntekt basert på hva man har tjent tidligere år. Det forteller ytelsesdirektør Eve Bergli:

Etteroppgjøret foregår automatisk. Det vil si at vi vil ikke fange opp at man har hatt det samme forholdet flere år på rad. Slik regelverket er lagt opp, er det brukeren selv som hvert år skal legge til inntekt.

Eve Vangsnes Bergli

Eva Bergli i er ytelsesdirektør i Nav. Hun forteller at de har gjort en innsats for å gjøre brevene deres mer forståelige for mottakerne.

Foto: Bjørn-Atle Gildestad

På slutten av året sender Nav ut brev om hvilken inntekt som vil legges til grunn neste år.

Bruker oppfordres til å melde fra hvis disse inntektene ikke stemmer, forteller Bergli.

Oppleves utilgjengelig

I stuen på Gran viser trebarnsmoren frem titalls sider med vedtak fra Nav. Hun synes brevene med tabeller, regnestykker og paragrafer er vanskelige å forstå og sier hun føler seg maktesløs.

De gjemmer seg bak lover og regler som en privatperson ikke vil forstå, fordi vedtakene er så avansert skrevet.

Anne Mette Raastad-Antonsen

Trebarnsmoren ønsker å forstå hvorfor Nav utbetaler penger, for så å kreve dem tilbake flere år på rad.

Foto: William Jobling / NRK

Ytelsesdirektøren forteller at de har jobbet med at brevene fra Nav skal være forståelige for mottakeren.

Vi har et ansvar om å informere godt og unngå tilbakebetalingskrav. Vi har hatt en stor gjennomgang nettopp med disse brevene akkurat i den hensikt å gjøre dem mer forståelige, sier Bergli.

Raastad-Antonsen ønsker å forstå hvorfor Nav utbetaler penger, for å så kreve dem tilbake. Men hittil synes hun det har vært vanskelig å få kontakt med etaten, som hun opplever at verken svarer på telefon eller forespørsel om fysiske møter.

– Da jeg fikk vedtaket, kontaktet jeg Nav. Da var det 45 minutter ventetid, som endte med at telefonsamtalen ble brutt. Jeg prøvde igjen, og da var det 50 minutter ventetid, sier hun.

AKTUELT NÅ