Hopp til innhold

Nå blir de utenlandske eierne synlige

Et flertall i Stortinget vil ikke at utenlandske eiere kan holde seg skjult bak banker og meglerhus. I dag vedtas et norsk offentlig register over eierne på Oslo Børs.

Marianne Marthinsen (Ap) og Hans Olav Syversen (KrF)

GIKK SAMMEN: For første gang i stortingsperioden fremmet Ap og KrF i februar et forslag sammen i Stortinget. Marianne Marthinsen (Ap) og Hans Olav Syversen (KrF) ønsket mer åpenhet om virkelige eiere i norske selskaper, og får i dag gjennomslag.

Foto: David Krekling

NRK har det siste halvåret satt søkelys på de skjulte utenlandsk eierne i norsk næringsliv.

Tall NRK innhentet fra Verdipapirsentralen, viste at halvparten av utlendingers eierskap i norske bedrifter er skjult.

– Å vite hvem eierne er, er viktig for å bekjempe hvitvasking, korrupsjon og flytting av skattemidler. Det er et viktig verktøy for myndighetene, men også den brede offentligheten, sier Marianne Marthinsen (Ap).

Flertall på Stortinget

Sammen med finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) fremmet hun i februar forslag om et offentlig eierregister.

Nå har finanskomiteen enstemmig gått inn for dette, og fredag skal det stemmes på Stortinget.

– Det blir et enstemmig vedtak i Stortinget, der vi skal få vedtatt åpent register om eierskap i Norge, sier Syversen stolt.

Statoil fikk kritikk

NRK fortalte i februar at Statoil velger å holde sine største eiere skjult, til tross for anbefalinger fra børsen om å vurdere mer åpenhet. Både lederen av finanskomiteen på Stortinget og Transparency International kritiserte dette.

Den gang var Statoil tause om begrunnelsen for hemmeligholdet. Men i mars snudde selskapet.

– Vi har vurdert dette og kommet til at vi vil etterkomme anbefalingen fra Oslo Børs. Vi har lyttet til de synspunktene som har vært fremme i debatten, og fant det egentlig lett å endre denne praksisen fordi det samsvarer med vår holdning til åpenhet, sa kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Statoil.

Lovgivningen varierer

Norge følger nå etter Danmark med et offentlig eierskapsregister som er tilgjengelig for alle.

– Lovgivningen er veldig ulik rundt omkring i Europa, men det er ikke tvil om at det er en trend i positiv retning. Det går mot mer åpenhet i kjølvannet av finanskrisen. Man ser at skjult eierskap også ofte betyr skjulte skatteinntekter som ikke kommer til de landene som burde hatt det, sier Syversen.

Han sier frykten for investorflukt har forsvunnet.

– Før spurte man: Hvorfor er dette nødvendig? Nå spør man: Hva skal begrunnelsen være for å hemmeligholde eierskap? Færre og færre kommer opp med gode grunner for det, sier Syversen.

– Det å ikke vite hvem du handler med, utgjør en risiko. Derfor kan dette bli et konkurransefortrinn for Norge, ikke det motsatte, sier Marthinsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger