NRK Meny
Normal

Mot enighet om ny skattereform på Stortinget

Etter det NRK erfarer har Arbeiderpartiet og regjeringen løst flokene om formuesskatt og nærmer seg enighet om en ny skattereform.

Marianne Marthinsen

Marianne Marthinsen er finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet og svært sentral i forhandlingene med skatteforlik.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Tynnslitt tillit og et bredt skatteforlik som kunne gå i vasken. Det har vært situasjonen i gangene ved finanskomiteen på Stortinget. Men nå er det kun formaliteter som gjenstår før en enighet ventelig blir presentert onsdag, etter det NRK erfarer.

Høyre skal ha gitt seg på merknaden om at verdsettelsen for formueskatten på arbeidende kapital skal ytterligere ned fra 80 prosent og på sikt fases ut. For Arbeiderpartiet var det helt avgjørende å få gjort noe med den formuleringen.

– Nå har vi grunn til å tro og håpe at vi kan få til et bredt forlik, som har vært vårt utgangspunkt for behandlingen av denne skattereformen, sier Siri H. Meling (H), saksordfører for skattereformen.

80 prosent

Problemene oppstod i forrige uke da regjeringen prøvde å få inn en felles merknad med støttepartiene KrF og Venstre, på siden av den opprinnelige skatteavtalen.

Utgangspunktet var enighet om 80 prosents verdsettelse på aksjer og driftsmidler, som også blir kalt arbeidende kapital. Men så ble en merknad med ytterligere reduksjon av formueskatten på arbeidende kapital kastet inn i forhandlingene.

Merknaden lød som følger:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enig i at skattebyrden for norsk privat eierskap skal reduseres. Formuesskatten på arbeidende kapital må reduseres og på sikt bør formuesskatt på arbeidende kapital fases ut»

Nå har altså regjeringen gått tilbake på å få en felles merknad om dette og Arbeiderpartiet kan være med på et forlik. Men selv om det altså ikke blir en felles merknad om ytterligere reduksjon, vil partiene kunne legge ved såkalte særmerknader om retningen for formuesskatten. Der kan regjeringspartiene komme med merknaden om ytterligere reduksjon.

– Jeg er veldig fornøyd med at alle har gitt og tatt i prosessen for å sikre en bred enighet og forutsigbarhet i skattesystemet, sier Meling.

Selskapsskatt

Med 20 prosent rabatt blir det dermed en lettelse i formuesskatten, men samtidig en mer lik beskatning. Tidligere har det vært gunstigere å investere i eiendom, fordi rabatten på formuesskatten på næringseiendom og sekundærbolig har vært på 40 prosent.

Nå er altså planen at formuesskatten på både eiendom og arbeidende kapital skal ha den samme rabatten på 20 prosent av verdien.

I tillegg til dette har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for at selskapsskatten ikke reduseres like mye som regjeringen foreslo. Regjeringen foreslo 22 prosent, mens det i avtaleutkastet som nå foreligger står 23 prosent.

– Vi synes å nærme oss en bred enighet om et fremtidig skattesystem. Det er viktig at det ligger noen faste prinsipper selv om det blir skifte i flertallet på Stortinget. Det har vært viktig for Frp, sier Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsmann i Frp.

SV valgte å trekke seg fra forhandlingene

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger