Hopp til innhold

Mener staten bør ta inntil halve regninga for solceller og strømsparing

Med dagens strømpriser kan solcellene være nedbetalt på seks år. Likevel foreslår Miljøpartiet De Grønne at staten betaler inntil til halve regninga for solcelleanlegg og andre energitiltak i boliger.

Bjørn Tore Sundvor Halleland ved solcellene på taket på familiens hus i Sola.

Bjørn Tore Sundvoll-Halleland ved de nylagte solcellepanelene på hustaket. -Jeg håper de skal dekke en tredel av strømforbruket vårt, sier han.

Foto: Adan Tassamma / NRK

– Jeg la inn en bestilling i november, akkurat da strømprisen økte kraftig. Det er jeg veldig glad for nå, sier Bjørn Tore Sundvor-Halleland på Sola i Rogaland.

Den sørvendte delen av hustaket har flunkende nye solceller. Han håper de skal produsere 9.000 kilowattimer strøm i året. Det vil dekke rundt en tredel av familiens strømforbruk.

Magne Pedersen ved det nye solcelleanlegget han og kollegene har montert på et hus i Sola i Rogaland.

Dette vil MDG ha mer av og foreslår at staten skal dekke inntil halvparten av investeringskostnadene. Magne Pedersen har installert solcellene på vegne av Ottovo. – Listen over monteringsoppdrag er endeløs, sier han.

Foto: Adan Tassamma / NRK

Vil ha flere solcelleanlegg

Dette vil Miljøpartiet De Grønne ha mer av.

– Det må rett og slett bli mye lettere for hver og en i Norge å i installere solceller på taket sitt, sier partileder Une Bastholm.

Ifølge MDG kan det hindre unødige naturinngrep til kraftutbygging og spare samfunnet for kostbar utbygging av kraftnettet.

– Det vil jo koste milliarder av kroner om staten skal betale halvparten av energi-investeringene i folks boliger?

– Ja, det vil være en stor investering fra statens side. Men til sammenligning har regjeringen så langt i vinter betalt ut minst 9 milliarder kroner i støtte til husholdninger på grunn av høye strømregninger.

Solcelleapanel på bolighus på Sola i Rogaland.

Solcelleanlegget på huset på Sola ferdig montert.

Foto: Adan Tassamma / NRK

Kan frigjøre mer enn all vindkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har beregnet at energieffektivisering i bygningsmassen i Norge lønnsomt kan frigjøre 13 TWh energi. Det er mer enn alle norske vindkraftverk produserte i 2020.

Det tekniske potensialet for energieffektivisering er større.

NVE legger også til grunn at solkraft vil bidra med 7 TWh i 2040.

Etterisolering av gamle hus

Å etterisolere et gammelt hus koster en del, men vil spare utgifter til oppvarming.

MDG: Staten bør betale halvparten

Miljøpartiet de grønne går i et representantforslag altså inn for at staten skal dekke inntil halvparten av kostnadene for tiltak som sparer energi i boliger. Som etterisolering, utskifting av vinduer og styringssystemer. Det samme skal gjelde for investeringer i solcellepaneler, varmepumper og solfangere som produserer varme.

– Men er det noen vits i å kaste penger etter folk hvis disse tiltakene allerede er lønnsomme?

Du skal ha ganske god råd for å ta «egenandelen» ved å etterisolere, bytte vinduer eller installere et solcelleanlegg. Det gjør at blir mye vanskeligere for dem som har aller mest nytte av en lavere strømregning å gjøre de tiltakene som skal til.

Solfangeren på taket av St. Olavs vei 20 borettslag i Kristiansand.

Solfangeren på dette taket i et borettslag i Kristiansand produserer varmt tappevann og reduserer dermed strømforbruket.

Foto: Kjartan Rørslett

MDG foreslår at ansvaret for å støtte velprøvde energisparetiltak skal overføres fra Enova til Husbanken. Tilskuddene skal fortrinnsvis betales ut på forhånd, ikke etterskuddsvis som i dag. I tillegg skal Husbanken skal tilby rimelige lån til å dekke resten av kostnadene til dem som trenger det.

Nylig sa statssekretær Amund vik i Olje- og energidepartementet at det ikke er snakk om enten eller.

– Her har vi behov for mer kraft fra vindkraft på land og til havs, vannkraft og energieffektivisering samtidig, sa han.

Lønnsomt i dag

Med tilskuddet fra Enova på rundt 20 prosent inkludert, kommer solcelleanlegget til å koste Bjørn Tore Sundvor-Halleland omtrent 120.000 kroner. Med en strømpris inkludert nettleie og avgifter på rundt to kroner pr. kilowattime, håper han å spare nesten 20.000 kroner i året.

Une Bastholm, Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Une Bastholm foreslår å øke tilskuddet til energitiltak i boliger kraftig og vil at støtten skal betales ut på forhånd. – Det vil gjøre det mulig for langt flere å investere i tiltak som sparer energi, sier hun.

Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Hvis det stemmer, er solcelleanlegget nedbetalt på omtrent seks år, mens det er forventet å levere strøm i minst 25 år.

Men det kommer jo helt an på strømprisen, understreker Sundvor-Halleland.

– Tror du flere ville investert i solcelleanlegg hvis de fikk mer støtte enn det du har fått?

Akkurat tror jeg kanskje ikke det. For nå lønner det seg uansett om du får tilskudd fra Enova eller ikke. Men hvis strømprisen synker, vil det absolutt være en fordel om du får mer støtte.

Huset til Bjørn Tore Sundvor Halleland og familien i Sola har fått solceller på taket.

Solcellepanelene er lagt på den sørvedte delen av taket.

Foto: Adan Tassamma / NRK

Foreslår momsfritak og panteordning

For å få fart på energitiltak i boliger, har organisasjonen Huseierne tidligere foreslått direkte støtte til kjent og velprøvd teknologi I husholdninger for til sammen inntil en milliard kroner i året. Den går også inn for momsfritak for kjøp av isolasjon og nye vinduer til husholdninger og en panteordning ved utskifting av vinduer.

Etter mønster fra Sverige, foreslår Huseierne også skattefradrag for håndverkertjenester som brukes til energieffektivisering.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ