Hopp til innhold

- Mediekjør på helsa løs

Negativ medieomtale er en større trussel mot liv og helse enn det man hittil har trodd. Det kommer frem i et nytt forskningsprosjekt.

Ali Farah og Erik Schjenken

Ali Farah og Erik Schjenken under rettsaken mot Schjenken. Schjenken er en av mange som har måttet tåle enorm medieoppmerksomhet.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Lars Weisæth, professor og krisepsykiater

Lars Weisæth, professor og krisepsykiater.

Foto: NRK

Ifølge forskningsprosjektet ved Universitetet i Oslo er det bare tilfeldigheter som har gjort at ikke flere medieofre har tatt sitt eget liv.

På helsa løs

Prosjektleder og krisepsykiater Lars Weisæth sier negative oppmerksomheten går på helsa løs for mange.

– Påfallende mange har tanker om å ta livet sitt. Det ser ut til å være en reaksjon som kommer hvis oppmerksomheten rammer familien din eller arbeidsplassen din og kollegaene dine i tillegg til deg selv.

Frykt og maktesløshet

Prosjektet Weisæth leder har tatt for seg om lag 20 personer som har opplevd enorm omtale i mediene, og bildet er entydig: medieofrene opplever frykt og maktesløshet.

Ambulansesjåfør Erik Schjenken opplevde å bli hengt ut som rasist i alle landets medier, i forbindelse med saken der en pasient ikke fikk tilstrekkelig legehjelp etter å ha blitt slått ned i Sofienbergparken.

– Ikke noe jeg kunne gjøre

– Det gav følelsen av maktesløshet og at jeg hadde null påvirkningskraft. Det var egentlig ikke noe jeg kunne gjøre i det hele tatt, det bare å sette seg tilbake å la det skylle over, sier Schjenken.

Fenomenet kommer ikke til å bli mindre vanlig tror Weisæth. Nettmediene medfører en mangedobling i antall oppslag.

– I aviser pakker man fisken, også er man ferdig med det. Men elektroniske medier varer evig. Det er et trekk ved nettmedier at når en sak kommer opp senere, så er det bare for journalisten å trykke på en knapp, så kommer alle lignende saker opp, også er du i fokus igjen, sier Weisæth.

Mer om saken i Ukeslutt på NRK P1 og P2 kl. 1230


Lyspunkt

AKTUELT NÅ