Lokalsamfunnet måtte vike

– Dette er en klassisk konflikt der storsamfunnets behov er annerledes enn lokalsamfunnets ønsker, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen om sitt ja til den kontroversielle kraftlinjen.

Terje Riis-Johansen

Terje Riis-Johansen sa i dag ja til bygging av den såkalte «monsterlinjen» gjennom Hardanger.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

– Jeg har stor forståelse for det engasjementet som er lokalt. Det er et betydelig inngrep i naturen, det er det ingen tvil om.

Derfor får også kommunene i området 100 millioner kroner i kompensasjon, som i hovedsak skal brukes til tiltak rettet mot turistnæringen.

– Har vært svært nær kritiske situasjoner

Olje- og energiministeren konkluderte i dag med at hans ja til den kontroversielle kraftlinjen gjennom Hardanger er fundert på at forsyningssikkerheten i bergensområdet ikke er god nok, og at denne kraftlinjen er det beste alternativet.

– Forsyningssikkerheten er ikke noe man gambler med. Vi har vært svært nær kritiske situasjoner i Bergen i vinter. Noe må gjøres, sa Riis-Johansen på en pressekonferanse i dag.

– Vi har bygd veldig lite nett i Norge siden slutten av '80-tallet, og det har gitt sine utslag, noe vi merket særlig i Bergen i vinter. Samtidig som byggingen av nett har så godt som stått på stedet hvil, har strømforbruket gått til værs.

Stoltenberg: Nødvendig beslutning

Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg mener den omstridte kraftlinjen er helt nødvendig.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Også statsminister Jens Stoltenberg mener beslutningen om å bygge kraftlinjen er nødvendig for å få slutt på den sårbare kraftsituasjonen.

– Det var nødvendig å få tatt en slik beslutning nå for å sikre trygg strømtilførsel til bergensregionen, sier Stoltenberg.

– Saken er krevende fordi det er et stort lokalt engasjement, men vi kan ikke leve med den store risikoen for svært høye priser eller utkobling av strøm i bergensområdet som vi har med dagens situasjon. Derfor er denne beslutningen viktig.

«Monstermaster»

Kraftlinjen vil gå gjennom naturområder som er mye brukt, mellom Sima og Samnanger i Hardanger.

Nesten hele den 90 kilometer lange strekningen går gjennom viktige friluftsområder og flere områder har til nå vært uberørte naturområder uten tekniske inngrep.

Høyspentlinjen skal gå gjennom fem kommuner, og de høyeste mastene blir 45 meter høye. De har derfor fått betegnelsen «monstermaster» på folkemunne.

Kraftlinjen vil være synlig fra viktige natur- og friluftsområder, og det vil bli en bred korridor der mastene settes opp.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sima-Samnanger

Her skal kraftlinjen gå.

Foto: Kartutsnitt fra Statnett

SV-tap

SV har forsøkt å få til en uavhengig vurdering av alternativene, og har ønsket mer tid til å utrede mulighetene for å bygge en sjø- eller jordkabel som alternativ til tradisjonelle kraftlinjer.

Dermed ser det ut til at SV har gått på enda et miljønederlag i den rødgrønne regjeringen, som likevel danner samlet front utad.

For SVs ønske om sjøkabel ville ifølge Terje Riis-Johansen ikke vært en god nok beredskapsmessig løsning.

– Vi må ned på 850 meters dyp, og det er en trasè som er 70 kilometer lang. Hvis et uhell skjer, vil kabelen måtte trekkes opp igjen.

Forkastet alternative ruter

I vår ble det kjent at også Statnett har vurdert og forkastet to alternative ruter som ville gitt mindre naturinngrep enn den traseen selskapet ønsker å bygge ut.

«Konklusjonen har blitt at det beste alternativet er en ny 420kV-ledning fra Sima kraftstasjon i Eidfjord til Samnanger transformatorstasjon i Samnanger», skriver Statnett på sine nettsider.

Statnett legger til at «ledningen vil gi høy overføringskapasitet og trygge forsyningssikkerheten. Den vil også kunne ta høyde for fremtidige forbruksendringer og gi rom for vedlikehold og ombygging av eksisterende ledninger».

SISTE NYTT

Siste meldinger