- Valser over Hardanger

– Dette er et av de største naturinngrepene på Vestlandet på svært mange år. Norges Naturvernforbund mener regjeringen valser over naturen med sitt kraftlinjevedtak.

Folkeaksjonen Bevar Hardanger kjemper mot Statnetts ønskede kraftlinje
Foto: Folkeaksjonen Bevar Hardanger AS

Naturvernerne er i harnisk etter at regjeringen i dag gikk inn for å bygge den kontroversielle kraftlinjen gjennom Hardanger. Beslutningen er endelig.

– Totalt uforståelig

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, mener at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunne valgt å bruke ny teknologi. På den måten kunne de spart naturen i Hardanger gjennom en jord og sjøkabel, og samtidig sikret kraftforsyningen til Bergen.

Lars Haltbrekken, leiar Naturvernforbundet

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund

Foto: Norges Naturvernforbund / NRK

– I stedet velger de å valse over naturverdiene og lokaldemokratiet. Det er totalt uforståelig og helt uakseptabelt, sier Haltbrekken.

– Dette er en klassisk konflikt der storsamfunnets behov er annerledes enn lokalsamfunnets ønsker, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

– La forurenser betale

Det er det økte kraftforbruket i oljeindustrien som er hovedårsaken til at denne linjen skal bygges, ifølge Norges Naturvernforbund. Økt produksjon av gass fra Trollfeltet fører til større forbruk, og Bergen blir mer utsatt.

Naturvernforbundet har flere ganger foreslått at forurenser, i dette tilfellet oljeselskapene, skal betale.

– Olje- og energiminister Riis Johansen burde tvunget oljeselskapene til å betale de ekstra kostnadene knyttet til å legge kraftlinja i bakken og sjøen. Det er de som utløser behovet for denne linjen, sier Haltbrekken.

I 2004 ble vestlandsfjordene kåret til verdens beste reisemål av National Geographic. Fjordlandskapet i Hardanger vurderes både av Direktoratet for Naturforvaltning og Riksantikvaren som et av de høyest verdsatte landskapene vi har her i landet.

Lars Haltbrekken, Norges Naturvernforbund

SV protesterer

Audun Lysbakken, Barne- og likestillingsminister

Nestleder i SV, Audun Lysbakken.

Foto: Berit Roald / SCANPIX

– SV mener vi burde brukt mer tid for å finne bedre løsninger, sier nestleder Audun Lysbakken, etter at regjeringen vedtok å bygge ny kraftlinje til Bergen.

– Denne linjen innebærer store naturinngrep. Det er stor folkelig motstand mot den i Hardanger.

En uavhengig utredning av mulige alternativer ville derfor vært fornuftig, mener Lysbakken.

SV ser også at det er behov for ny kraft i Bergensregionen. Men partiet mener det ville vært forsvarlig å vente på en uavhengig vurdering.

– Helt uakseptabelt

Venstre er også helt uenig i regjeringens vedtak.

– Denne beslutningen innebærer en uakseptabel ødeleggelse av naturverdiene i Hardanger, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Han mener regjeringen er blottet for miljøambisjoner og har valgt den billigste og dårligste løsningen.

Vi opplever en regjering som totalt overkjører det lokale folkestyret. Et samlet politisk miljø i Hordaland har sagt klart fra at de ikke ønsker denne kraftlinjen, og motstanden i lokalbefolkningen er massiv. Dette folkelige engasjementet er blitt møtt med døve ører i regjeringsapparatet.

Venstres nestleder, Ola Elvestuen

SISTE NYTT

Siste meldinger