Hopp til innhold

– Vi har sett en forverring av arbeidsforholdene hos unge

LOs tillitsvalgte mener arbeidsvilkårene for ungdom i sommerjobb er blitt verre de siste årene. Mandag er de tilbake med sin sommerpatrulje for å avdekke ulovligheter i arbeidslivet.

Hanna Fossberg og Mono fikk besøk av Sommerpatruljen til LO.

Hanna Fossberg var på jobb ved Mono da LOs sommerpatrulje kom på besøk.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Sommerpatruljen noterer

Sommerpatruljen noterer seg hvordan arbeidsforholdene er på de ulike stedene de besøker.

Foto: Kristin Granbo / NRK

– Vi ser at den økte arbeidsinnvandringen til Norge fører til at flere arbeidstakere står uten ordentlige arbeidsforhold. Mange av dem som kommer hit for å jobbe er helt avhengige av å finne seg arbeid, og de finner seg i mer enn de bør.

Dette er noe flere arbeidsgivere utnytter, forteller Torbjørn Ness, som er faglig ungdomssekretær i LO. Han er en av de som i sommer skal patruljere Norge rundt for å avdekke dårlige arbeidsforhold.

Patruljerer for 28. år på rad

Sommerpatruljen til LO har eksistert siden 1986, og er dermed denne sommeren på veien for 28. år på rad.

– Vi skal sjekke at ungdom har det fint på jobb. Vi er opptatt av at de får kontrakter, at de får utdelt lønnsslipper og at de er sikret god opplæring i jobbene sine, sier Ness.

Ness forteller at mange unge sitter med spørsmål, gjerne fra dem som har sin aller første jobb akkurat i sommermånedene. Men det er også mange arbeidsgivere som spør, forteller han.

– Noen ganger hender det at vi avdekker ulovlige arbeidsforhold, også viser det seg at arbeidsgiver er noe usikker på hvordan ting egentlig skal gjøres. Da kan vi bistå ved å informere om rettigheter og plikter.

– Arbeidskontrakten er det viktigste

Ifølge LOs tillitsvalgte er arbeidskontrakten det aller viktigste å sikre seg når man kommer til en ny arbeidsplass. Denne må være gyldig og inneholde alle punkter som arbeidsmiljøloven krever. Se faktaboks under.

En annen viktig ting å påse er at man får en lønnsslipp.

– Det er det eneste beviset på at du har betalt skatt, det viser hvor mange timer man har jobbet, og ut fra det kan man finne ut akkurat hva man får betalt for hver time, om man får overtidsbetalt og slike ting, sier Ness.

Sommerpatruljen til LO har, i løpet av de nær 30 årene de har eksistert, avdekket en rekke ulovlige forhold rundt om i Norge. Det har vært både mangel på overtidsbetaling, mangelfulle kontrakter eller at det ikke er skrevet noen kontrakt overhodet.

– Vi har også kommet over arbeidstakere som har vært under 18 år som har jobbet nattetid. Det er ikke lov, påpeker Ness.

Patruljen har imidlertid ingen myndighet til å straffe arbeidsgivere, men samarbeider tett med både Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Skatteetaten.

– I verste fall blir arbeidsforhold politianmeldt, men da tar vi i LO det gjerne med andre før de tar det videre til politiet, forteller Ness.

– 10 prosent har for dårlige- eller ingen kontrakt

Selv om man har sett en viss forverring av arbeidsforholdene for unge, og da spesielt hos arbeidsinnvandrere, er det veldig mange flere som har arbeidskontrakter nå enn da Sommerpatruljen var på veien første gang.

– Da vi startet opp i 1986 var det så mye som halvparten av alle unge arbeidstakere som manglet arbeidskontrakter. Nå har vi kanskje et gjennomsnitt på 10 prosent som har mangelfulle- eller ingen kontrakt i det hele tatt. Det viser kanskje at Sommerpatruljen har fungert, sier Ness.

Sommerpatruljen besøker Mono

Sommerpatruljen besøker her utestedet Mono i Oslo sentrum. Se video av besøket øverst i saken.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger