Over halvparten av alle studenter vil studere i utlandet

Men langt færre gjør det. I en ny undersøkelse sier over halvparten av alle norske studenter at de ønsker å ta studier utenlands, men kun 15 prosent drar faktisk ut.

Marianne Andenæs

– For at institusjonene skal ta sine egne ambisjoner på alvor og sikre at flest mulig kan dra ut, mener vi det skal være krav om minst én godkjent utvekslingsavtale for å få akkreditert et studieprogram, sier leder av NSO, Marianne Andenæs.

Foto: Linda Reinholdtsen

Studentorganisasjonene ANSA og Norsk Studentorganisasjon (NSO), mener studiestedene må skjerpe seg og legge bedre til rette for utveksling.

– Det er svært mange rektorer som sier at internasjonalisering er en målsetting, men det er ikke muligheter for utveksling i studieplanene, sier NSO-leder Marianne Andenæs til NRK.

Det er mye prat om internasjonalisering, men lite som gjøres i praksis

Marianne Andenæs, NSO-leder

Over halvparten vil ut

Sentio har på oppdrag fra ANSA og NSO spurt et representativt utvalg av norske studenter om de ønsker å ta hele eller deler av utdanningen i utlandet.

56 prosent av de spurte svarte at de ønsker å studere i utlandet. Men langt færre gjør det. Ifølge Lånekassen studerer 15 prosent av den totale studentmassen på høyere nivå i utlandet.

Av de drøye 25.000 utenlandsstudentene i fjor tok en tredjedel deler av studiet sitt i utlandet, mens to tredjedeler, eller 17.450 norske studenter, tok hele utdanningen i utlandet. Storbritannia, Danmark og USA er de mest populære landene.

Rektor tar selvkritikk

Universitetet i Tromsø, som formelt heter Norges arktiske universitet, er blant de mange som sterkt ønsker internasjonalisering, men blant de dårligste i Norge, hvis man skal legge andel studenter som drar på utveksling til grunn. Kun 10 prosent av studentene tar studier i utlandet.

Anne Husebekk

Rektor ved UiT Anne Husebekk tar selvkritikk på de lave utvekslingstallene ved universitetet. Hun sier de jobber med å få flere Tromsø-studenter på utveksling.

Foto: Petter Strøm / NRK

Rektor Anne Husebekk vet ikke hvorfor det ser ut til å være vanskeligere å få Tromsø-studentene til å reise ut, enn studenter ved andre universitet.

– Kanskje har studieoppleggene våre i for liten grad tilrettelagt for utveksling, men dette jobber vi hardt for å oppnå, sier Husebekk.

Rektoren har imidlertid tro på at flere av studentene ved Norges arktiske universitet vil velge å ta deler av studiene i utlandet i årene som kommer.

Lite utveksling

På tross av at rekordmange studerer i utlandet, er verken organisasjonen for norske studenter i utlandet, ANSA, eller NSO fornøyde, spesielt ikke med hvordan norske universiteter og høyskoler tilrettelegger for utveksling.

– Det er svært vanskelig å velge utveksling hvis det ikke er frie studiepoeng i graden, eller hvis det ikke er utvekslingsavtaler, mener NSO-leder Marianne Andenæs.

Studenter i utlandet
Foto: NSO GRAFIKK

Studentorganisasjonene ber regjeringen sette tydeligere krav til norske utdanningsinstitusjoner om å legge til rette, spesielt for utveksling.

Bjørn Haugstad.

Statssekretær Bjørn Haugstad

Foto: Marte Garmann

– Undersøkelsen viser at det fortsatt er en lang vei å gå når det gjelder å tilrettelegge for alle, sier president i ANSA, Ole Kristian Bratset.

Kunnskapsdepartmentet svarer NRK at Norge har svært gode støtteordninger for studenter som vil ut, sammenlignet med andre land.

– For at flere skal ta deler av utdanningen sin ute må studiene og fagmiljøene, ikke bare institiusjonene, legge til rette for utveksling, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H).

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger