Hopp til innhold

Over halvparten av alle studenter vil studere i utlandet

Men langt færre gjør det. I en ny undersøkelse sier over halvparten av alle norske studenter at de ønsker å ta studier utenlands, men kun 15 prosent drar faktisk ut.

Marianne Andenæs

– For at institusjonene skal ta sine egne ambisjoner på alvor og sikre at flest mulig kan dra ut, mener vi det skal være krav om minst én godkjent utvekslingsavtale for å få akkreditert et studieprogram, sier leder av NSO, Marianne Andenæs.

Foto: Linda Reinholdtsen

Studentorganisasjonene ANSA og Norsk Studentorganisasjon (NSO), mener studiestedene må skjerpe seg og legge bedre til rette for utveksling.

– Det er svært mange rektorer som sier at internasjonalisering er en målsetting, men det er ikke muligheter for utveksling i studieplanene, sier NSO-leder Marianne Andenæs til NRK.

Det er mye prat om internasjonalisering, men lite som gjøres i praksis

Marianne Andenæs, NSO-leder

Over halvparten vil ut

Sentio har på oppdrag fra ANSA og NSO spurt et representativt utvalg av norske studenter om de ønsker å ta hele eller deler av utdanningen i utlandet.

56 prosent av de spurte svarte at de ønsker å studere i utlandet. Men langt færre gjør det. Ifølge Lånekassen studerer 15 prosent av den totale studentmassen på høyere nivå i utlandet.

Av de drøye 25.000 utenlandsstudentene i fjor tok en tredjedel deler av studiet sitt i utlandet, mens to tredjedeler, eller 17.450 norske studenter, tok hele utdanningen i utlandet. Storbritannia, Danmark og USA er de mest populære landene.

Rektor tar selvkritikk

Universitetet i Tromsø, som formelt heter Norges arktiske universitet, er blant de mange som sterkt ønsker internasjonalisering, men blant de dårligste i Norge, hvis man skal legge andel studenter som drar på utveksling til grunn. Kun 10 prosent av studentene tar studier i utlandet.

Anne Husebekk

Rektor ved UiT Anne Husebekk tar selvkritikk på de lave utvekslingstallene ved universitetet. Hun sier de jobber med å få flere Tromsø-studenter på utveksling.

Foto: Petter Strøm / NRK

Rektor Anne Husebekk vet ikke hvorfor det ser ut til å være vanskeligere å få Tromsø-studentene til å reise ut, enn studenter ved andre universitet.

– Kanskje har studieoppleggene våre i for liten grad tilrettelagt for utveksling, men dette jobber vi hardt for å oppnå, sier Husebekk.

Rektoren har imidlertid tro på at flere av studentene ved Norges arktiske universitet vil velge å ta deler av studiene i utlandet i årene som kommer.

Lite utveksling

På tross av at rekordmange studerer i utlandet, er verken organisasjonen for norske studenter i utlandet, ANSA, eller NSO fornøyde, spesielt ikke med hvordan norske universiteter og høyskoler tilrettelegger for utveksling.

– Det er svært vanskelig å velge utveksling hvis det ikke er frie studiepoeng i graden, eller hvis det ikke er utvekslingsavtaler, mener NSO-leder Marianne Andenæs.

Studenter i utlandet
Foto: NSO GRAFIKK

Studentorganisasjonene ber regjeringen sette tydeligere krav til norske utdanningsinstitusjoner om å legge til rette, spesielt for utveksling.

Bjørn Haugstad.

Statssekretær Bjørn Haugstad

Foto: Marte Garmann

– Undersøkelsen viser at det fortsatt er en lang vei å gå når det gjelder å tilrettelegge for alle, sier president i ANSA, Ole Kristian Bratset.

Kunnskapsdepartmentet svarer NRK at Norge har svært gode støtteordninger for studenter som vil ut, sammenlignet med andre land.

– For at flere skal ta deler av utdanningen sin ute må studiene og fagmiljøene, ikke bare institiusjonene, legge til rette for utveksling, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H).

AKTUELT NÅ